• Stand­plaats Heerlen
 • Contractduur 1 jaar, met optie tot (en tijdelijke) verlenging tot 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.675 - €3.617
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Juridisch
 • Reageren voor 6 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer CIBG 2022-12
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als medewerker behandelen en ontwikkelen bij het CIBG in Heerlen verzorg je een efficiënte en adequate afhandeling van verzoeken tot (her)inschrijving in een (beroepen)register. Dit bereik je door verzoeken tot toelating en (her)registratie compleet te maken en te beoordelen. Daarbij controleer je de gegevens op volledigheid en juistheid op basis van wet- en regelgeving en bijzondere aspecten in verband met de aanvraag. Je behandelt de uit de Frontoffice doorgeleide vragen, je signaleert onvolkomenheden/bijzonderheden en je lost deze zo nodig op. Verder leg je de registraties vast in de betreffende registers en zorg je voor het archiveren van documenten.

Je hebt een breed takenpakket. De hoofdtaak is echter het behandelen en het beoordelen van aanvragen en deze vastleggen in het systeem. Het gaat om aanvragen op basis van zowel scholing als werkervaring. Signaleren, rapportages maken en overleggen plannen en voorzitten hoort ook bij je taken.

Daarnaast verwerk je gegevensinformatie van externe partijen, bewaak je intern gemaakte afspraken (KPI’s) en verstrek je op verzoek managementinformatie die bijdraagt aan de realisatie van het jaarplan van de afdeling. Je werkt binnen een zelforganiserend team waarbij de samenwerking met andere teams nooit uit het oog verloren mag gaan.

Als medewerker behandelen en ontwikkelen word je ingezet voor de herregistratie van zorgverleners. Zorgverleners moeten zich na initiële inschrijving in het register elke vijf jaar opnieuw laten registreren. In verband met piekwerkzaamheden die hierbij worden verwacht, zijn wij op zoek naar tijdelijke versterking van het team.

Iedereen is anders en juist de verschillen in mensen helpen ons nog beter om onze maatschappelijke opgave te vervullen. Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent en zien wij jouw sollicitatie heel graag tegemoet.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Publieke knooppunten en registers (PKR) is onder andere verantwoordelijk voor de afgifte van beschikkingen voor het Donorregister, het BIG-register, Diergeneeskunderegister, Landelijk Implantatenregister en Gratis Verklaring Omtrent het Gedrag. Daarnaast wordt via het Landelijk Register Zorgaanbieders duidelijk gemaakt wie waar welke zorg verleent en met welke bevoegdheid. Ten slotte houdt de afdeling PKR zich bezig met het afgeven van ontheffingen voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en het aantekenen van de aanwijzing deskundige transgenders.

Er werken ongeveer vijftig medewerkers voor de afdeling PKR en binnen de afdeling werken we met zelforganiserende teams.

CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en biedt burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, maar werken ook voor andere ministeries.

Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG geeft inzicht. Dit doen we onder andere via registers en knooppunten. We zorgen ervoor dat burgers, professionals en organisaties zoveel mogelijk zelf kunnen regelen wanneer zij onze data en informatie nodig hebben of zelf gegevens bij ons willen aanleveren. Onze gegevens zijn juist, actueel, veilig en beschermd en zeven dagen per week 24 uur toegankelijk.

Onze opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat wij hun wensen vertalen in een klantgericht systeem. Wij bieden integrale dienstverlening. Dat betekent dat we niet alleen een beleidsvraag in een uitvoeringsproject vertalen, maar daarbij ook juridisch advies en communicatieadvies leveren, het klantcontact verzorgen en de ervaringen en vragen van onze klanten analyseren en delen met onze opdrachtgevers. Zo zijn we de verbindende schakel tussen overheid en samenleving.

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zij vervullen een cruciale rol in onze dienstverlening in zorg en welzijn naar opdrachtgevers en gebruikers. Het CIBG werkt graag met professionele medewerkers. Als werkgever zorgt het CIBG voor een uitdagende, plezierige en gezonde werkomgeving. Kijk voor meer informatie over ons op www.cibg.nl.

Het CIBG is een werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. Diversiteit en inclusie is een van onze speerpunten! We streven naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in (culturele) achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt. Wij vinden iedereen uniek en waarderen ieders mening en inbreng. Dit zie je in alles wat we doen en ook in hoe we met elkaar samenwerken. Vanuit dit perspectief nodigen we dan ook heel graag iedereen die zich hiertoe aangesproken voelt uit om bij ons te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Mohammed Boubri, Medewerker Herregistratie

06-46995607

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) juridisch adviseur

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Integratiespecialist

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Productmanager IT-infrastructuur, -services en -tooling

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd