Medewerker Douane Landelijk Tactisch Centrum

Belastingdienst

 • Stand­plaats Zie bijzonderheden
 • Werkplekken 12
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €1.952 - €3.074
 • Niveau MBO, VMBO / MAVO / LBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Financieel / economisch, ICT, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 26 november Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 1066842
 • Plaatsingsdatum 1 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

"Ik zie ontzettend veel goederen de grens passeren. Niet fysiek, maar op papier en in de vele douanesystemen. Met die gegevens ga ik zitten puzzelen. Het spitten en speuren in de gegevens en kenmerken, daar word ik echt enthousiast van." Tineke - Medewerker Douane Landelijk Tactisch Centrum.

Douane Nederland is een handhavende en klantgerichte organisatie, waarvan de activiteiten direct van invloed zijn op onze samenleving. En dit gaat verder dan tot de grenzen van Nederland: jouw werkzaamheden zijn van invloed op de hele wereld.

Vanuit het Douane Landelijke Tactisch Centrum (DLTC) in Rotterdam of Schiphol controleer je goederen via verschillende douanesystemen. Dit gebeurt meestal geautomatiseerd, maar in sommige gevallen beoordeel jij ook handmatig door allerlei informatie met elkaar te vergelijken of een vracht een verhoogd risico heeft en of er een controle moet plaatsvinden. En is dat het geval, dan zorg je voor een duidelijke en begrijpelijke controleopdracht, zodat jouw collega in het fysiek toezicht de controle kan uitvoeren.

En omdat wij willen dat je goed voorbereid aan de slag kunt in je nieuwe functie, krijg je van ons een opleiding: een pittige, én ook heel leerzame periode waarin je al veel nieuwe collega's kunt leren kennen! Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, kom je bij ons werken.

Wil je meer weten over werken bij het DLTC als medewerker Douane? Lees dan hier verder.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Tineke?

Functie-eisen

 • Je hebt een vmbo tl-diploma, vmbo-gl diploma óf mbo 3-diploma, bij voorkeur in de richting handhaving, toezicht & veiligheid óf in een financieel- of juridisch-administratieve richting. Dit diploma stuur je als bijlage mee met jouw sollicitatie.
 • Je hebt een uitstekende lichamelijke en mentale conditie. Je wordt hierop getest door een bewegings- en fitheidsonderzoek.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.
 • Je bent bereid om buiten kantooruren én in een rooster van onregelmatige diensten (24/7) te werken.
 • Je kan binnen maximaal 90 minuten met het openbaar vervoer op de locatie
 • Het is een pre als je buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA of AOA) bent.
 • In jouw motivatiebrief omschrijf je duidelijk en in correct Nederlands waarom je solliciteert naar deze functie en op welke locatie je wilt werken (zie Bijzonderheden).

Jouw competenties?

 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Initiatief
 • Stressbestendigheid

Herken jij jezelf ook hierin?
Je staat stevig in je schoenen en je wordt niet snel omver geblazen. Je bent flexibel, stressbestendig en je blijft in álle gevallen vriendelijk. Als je bij ons komt werken, is het belangrijk dat je integer bent en dat laat je zien in alles wat je wel of niet doet. Kortom: je bent een plezierige collega.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 4, schaal 5, schaal 6, schaal 7
 • Salaris­omschrijving

  De werkzaamheden van deze functie vallen in de salarislijn Groepsfunctie C. Groepsfunctie C omvat 3 schalen, de schalen 5 tot en met 7 van het BBRA ’84. Het salaris bedraagt maximaal € 3.074 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Per 1 januari 2020 stijgt het salaris met 2% ten gevolge van de loonsverhoging CAO rijksambtenaren.

  Bij aanwijzing in een groepsfunctie worden kandidaten ingeschaald in de naast lagere salarisschaal (schaal 4, trede 0). Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of vanwege arbeidsmarktoverwegingen kan, bij uitzondering, inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en ervaring dit rechtvaardigt direct in de bij de functie behorende salarislijn in te schalen.

  Definitieve benoeming in de groepsfunctie C en inschaling in de daarbij behorende salarislijn is afhankelijk van het succesvol afronden van de gehele opleiding. Als je niet voldoet aan deze eis geldt voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

  Medewerkers in deze functie kunnen - afhankelijk van het proces waarin ze worden geplaatst - in aanmerking komen voor een toelage wegens overwerk, wisselende werktijden en daarmee samenhangende inconveniënten.

  Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijk getrokken wordt met de positie van werknemers in het bedrijfsleven.

 • Maand­salaris Min €1.952 Max. €3.074 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Vanaf 1 januari 2020 ontvang je, naast een maandelijks salaris, een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB-budget bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. Hierin zijn dan de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken voor bijvoorbeeld extra verlof, bedrijfsfitness of een fiets voor het werk.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt er geen arbeidsovereenkomst.

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en een interne opleiding. Gedurende dit opleidingstraject is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Nadat je dit hebt afgerond en bij goed functioneren, ontvang je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mocht je het opleidingstraject niet succesvol afronden dan word je arbeidsovereenkomst bij de Belastingdienst beëindigd. De interne kandidaat die de verplicht te volgen opleiding niet succesvol afrondt, wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

Solliciteren
De Belastingdienst is op zoek naar de juiste persoon, op de juiste plek op het juiste moment. Om daarvoor in aanmerking te komen, is het goed om onderstaande informatie heel zorgvuldig door te lezen.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en jouw cv, motivatiebrief en een scan van jouw originele diploma zijn bijgesloten.

Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand en vragen ook om een scan van jouw originele diploma. En als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van die beschikking mee.

Deze vacature staat open bij kantoor Douane Landelijk Tactisch Centrum:
-locatie Schiphol
-locatie Rotterdam.

Vermeld bovenaan in je brief en sollicitatieformulier duidelijk naar welke locatie jouw voorkeur uitgaat en of je nog een tweede voorkeur hebt.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) en richting als op de werkervaringseisen. Vermeld daarom heel duidelijk in je cv welke opleiding je hebt gevolgd en op welk niveau én of je die opleiding hebt afgerond met een diploma.

Overgekwalificeerde sollicitanten worden niet als eerste in aanmerking genomen voor deze functie.

Je komt in aanmerking voor deze functie indien je in het bezit bent van een vmbo tl-diploma, vmbo-gl óf mbo 3-diploma, bij voorkeur in de richting handhaving, toezicht & veiligheid óf in een financieel- of juridisch- administratieve richting. Ook wanneer je beschikt over een mavo diploma kom je in aanmerking voor deze vacature. De originele diplomas (dus geen kopieën of uittreksel) moet je tonen voorafgaand aan het gesprek, anders kan het gesprek geen doorgang vinden.

De Belastingdienst streeft bovendien naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand, dat een afspiegeling is van de samenleving. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten bepaalt dat streven welke kandidaat wordt geselecteerd.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen, tenzij zij toestemming hebben van hun (plv.) directeur.

Participatiewet
Douane Nederland zet zich in om medewerkers met een arbeidsbeperking in te laten stromen. Kandidaten die geregistreerd zijn in het doelgroepenregister en een arbeidsbeperking hebben, worden uitgenodigd om te reageren en de verklaring van inschrijving in het doelgroepenregister bij te voegen.

Selectieprocedure
• Eerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat van de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
• Daarna wordt midden tot eind november beoordeeld of jouw cv, motivatiebrief en diploma voldoen aan de gestelde functie-eisen.
• Zo ja, dan vindt midden november tot begin december de voorselectietest plaats, deze kan thuis en op eigen gelegenheid worden gemaakt binnen de daarvoor gestelde termijn.
• Steekproefsgewijs wordt 25% van de kandidaten die de voorselectietest hebben gemaakt, opgeroepen om een controletest op locatie in Utrecht te maken. De controletest vindt medio december plaats.
• Medio december vindt het bewegings- en fitheidsonderzoek plaats.
• Midden januari tot eind januari zijn de selectiegesprekken gepland. Voorafgaand aan dit gesprek moet je het voor de functie relevante en originele diploma én bijbehorende cijferlijst kunnen overleggen. Na inzage hiervan kan het gesprek plaatsvinden.
• Medio februari vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.
• De startdatum voor deze functie is 1 mei 2020.


Selectiecriteria
Een (online) voorselectietest en een screening kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Alle kandidaten dienen met voldoende resultaat het bewegings- en fitheidsonderzoek af te ronden. En voor een aantal functies in het fysiek toezicht ook een medische keuring, een stabiliteitstest en een veiligheidsonderzoek. Het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen ook deel uitmaken van de procedure.

Voor kandidaten vanuit de Belastingdienst geldt dat relevante informatie kan worden opgevraagd bij de huidige leidinggevende.

Opleiding(en)
Tijdens de opleiding is werken in deeltijd niet mogelijk en ben je verplicht met verlof in de vakantieperiodes die gelden voor het voortgezet onderwijs regio Midden.

Uniform
Douane Nederland is een geüniformeerde uitvoeringsdienst en dit houdt in dat zo nodig het dragen van een uniform verplicht is.

Reistijd
Het is voor het goed kunnen uitoefenen van deze functie van belang dat je op tijd op de locatie kunt zijn waar het team is gevestigd. Dit betekent dat je van deur tot deur binnen maximaal 90 minuten met het openbaar vervoer op de werklocatie moet kunnen zijn. Houd hierbij rekening, dat dit ook geldt wanneer je een vroege of late dienst hebt. Indien je bereid bent te verhuizen, geef dit dan duidelijk aan in je sollicitatiebrief.

Flexibiliteit en mobiliteit
De Belastingdienst/Douane wil medewerkers inzetten daar waar het werk is en op de manier die het werk vraagt. Wij vragen dus van medewerkers dat zij flexibel inzetbaar zijn, waarbij werken op verschillende locaties en voor andere processen tot de mogelijkheden behoort. Ook vinden we mobiliteit belangrijk. Als je 5 tot 7 jaar in een functie werkzaam bent, gaan we daarom met je in overleg over een functiewisseling en/of geografische verplaatsing om het vakmanschap en de inzetbaarheid van de individuele medewerker (en daarmee van de organisatie) zo groot mogelijk te laten zijn en de risico's op het gebied van integriteit zo klein mogelijk.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de Belastingdienst en de Douane Nederland kun je terecht op www.belastingdienst.nl, www.douane.nl en www.werken.belastingdienst.nl/fitvoorbrexit. Heb je daarna nog vragen, dan zijn wij ook telefonisch bereikbaar.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven.

Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

SSO Organisatie & Personeel afdeling Instroom

088-1551900

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

SSO Organisatie & Personeel afdeling Instroom

088-1551900

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Douane fysiek toezicht Schiphol/Amsterdam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 4,schaal 5,schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 26 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Medewerker Douane fysiek toezicht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Zie bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 4,schaal 5,schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 26 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Medewerker Douane fysiek toezicht Rotterdam Haven

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam Haven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 4,schaal 5,schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 26 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling