Medewerker consignatiekas en administratie

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.605 - €3.521
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 13 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer SG 20-20
 • Plaatsingsdatum 25 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Financiën in Den Haag bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond Nederland. Gaat beleid werken? Wat kan beter in de uitvoering van het beleid? Als medewerker consignatiekas en administratie werk jij mee aan het verbeteren van de financiële informatie, de financiële administratie en het beheer van de consignatiekas.

Een bijzondere, aan de minister van Financiën bij wet opgedragen taak, is die van de consignatie van gelden. Daaronder vallen het beheer en de uitbetaling van nagelaten en onverdeelde vermogens (erfenissen, faillissementen of schuldsaneringen), maar ook het beheer en de uitbetaling van de financiële waarde van uitgekochte aandelenposities. Het uitvoeren van deze consignatietaken vindt plaats door de afdeling Kaderstelling van de Hoofddirectie Financieel-Economische Zaken.

Als medewerker consignatiekas en administratie beoordeel je aanvragen van burgers en bedrijven (voor zowel de reguliere consignaties als de uitkoopprocedures aandelenconsignaties) en voer je betalingen uit in lijn met de wettelijke en intern voorschriften. We werken volgens het vier-ogenprincipe, wat betekent dat je ook door collega’s beoordeelde aanvragen op juistheid en volledigheid controleert.

Daarnaast voer je analyses uit op de productiecijfers van de consignatiekas en attendeer je het management tijdig op ontwikkelingen en risico’s. Je doet aanbevelingen over geconstateerde feiten en rapporteert aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie aan directe collega’s en het afdelingshoofd over (de uitvoering van) uiteenlopende werkzaamheden, procedures, processen en producten in het kader van de consignatiekas. Ook ben je in staat om de vragen van derden over consignaties en de daarvoor geldende regels en procedures te beantwoorden.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde MBO-opleiding of gelijkwaardig niveau door opgedane werkervaring.
 • Je hebt kennis van de Engelse taal en kunt die goed toepassen.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring in financieel-administratieve functies binnen de Rijksoverheid of lagere overheden.
 • Je hebt affiniteit met administratieve organisatie en interne controle, kunt regels en procedures toepassen en daarbij snel schakelen tussen verschillende dossiers.
 • Je hebt oog voor je collega’s, vindt integriteit belangrijk in je werk en hebt lef om initiatief te tonen.
 • Je kunt je deskundigheid helder overdragen, wilt van elke situatie kunnen leren en staat open voor kritiek.
 • Je houdt van aanpakken en hebt een oplossingsgerichte werkhouding.
 • Je kunt zowel binnen de afdeling als daarbuiten goed samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.605 Max. €3.521 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een schrijftest kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Vanwege de coronacrisis zullen sollicitatiegesprekken in elk geval tot en met 28 april (zo mogelijk) worden gevoerd middels videobellen.

Na sluiting van de vacature nemen we zo snel mogelijk contact met je op over de voortgang van jouw sollicitatieprocedure

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. De Hoofddirectie adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Werken bij HDFEZ betekent niet alleen het tonen van deskundigheid in de zin van vakkennis, maar ook van bijvoorbeeld durf, door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

HDFEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De Hoofddirectie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dat doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Daarnaast adviseert HDFEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De Hoofddirectie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid, waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stelt HDFEZ heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Kaderstelling

De afdeling Kaderstelling stelt duidelijke kaders waarbinnen de financiële processen van het ministerie horen te lopen. Maar de afdeling doet veel meer dan dat. Wij stellen niet alleen kaders voor het reviewbeleid, maar ook voor de verantwoording van de reis- en representatiekosten van de bewindslieden. Ook voor het toezicht op de fiscale processen van het ministerie als belastingplichtige worden de structuren opgesteld. De afdeling heeft voor al die thema’s de nodige deskundigheid in huis. Ook zijn wij stevig geworteld in de dagelijkse financiële praktijk met werkzaamheden voor de concernadministratie en het toekennen van consignatiekasclaims. Ook advieswerk op uiteenlopend gebied valt binnen de taken van de afdeling, net als het onderhouden van de contacten tussen het ministerie van Financiën en Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Kaderstelling is daarmee de duizendpoot van HDFEZ. Bij ons krijg je te maken met collega’s met een heel divers takenpakket. Dat zal je kijk op het HDFEZ-werk verbreden.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Jos Klink, Afdelingshoofd Kaderstelling

070-3428426

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Alfred Westplat, HR adviseur

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinerend adviseur Toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Bestuurlijk adviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd