• Stand­plaats Leiden
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Telecom, Techniek / productie, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 2 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 2020-02
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat ga je doen?
Je belangrijkste taak als bouwkundig toezichthouder is het controleren of een bouwwerk voldoet aan de eisen. Hierbij kijk je onder andere naar:

 • gebruik van gebouwen
 • bouwfysische kwaliteit van gebouwen
 • constructieve veiligheid
 • brandveiligheid
 • sloopwerkzaamheden, exclusief asbest
 • het gebruik van gronden
 • werken/werkzaamheden/veiligheid
 • voert taken in het kader van de BAG uit
 • controleert op naleving van opgelegde lasten (onder dwangsom of bestuursdwang)
 • legt indien nodig een bouwstop op

Projectcontroles vinden veelal buiten kantoortijden plaats. Je hebt de bereidbaarheid om buiten kantoortijden (avonden/weekenden) controles te doen.

Je rapporteert over geconstateerde bevindingen

 • stelt controlebrieven op
 • informeert over bouwregelgeving en –procedures
 • bepaalt aan de hand van het handhavingsbeleid de juiste strategie om te komen tot correcte naleving

Je onderhoudt contacten

 • met aannemers, projectontwikkelaars en overige betrokkenen bij bouwwerken
 • adviseert bij vergunningverlening
 • je bent betrokken bij de rampenorganisatie
 • over te nemen maatregelen

Functie-eisen

Opleidingseisen:

 • relevante MBO

Aanvullende opleiding(en):

 •  ambtenaar bouw- en Woningtoezicht I (inclusief Awb)
 •  omgevingsrecht, brandveiligheid, Wro (bestemming), monumenten en bouwfysica
 •  Basiscursus Wm

Verder ben je in het bezit van een rijbewijs B

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Salarisschaal: 9
  Salaris (fulltime basis): maximaal € 3968,-

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Wat bieden wij jou:

 • Een gevarieerde functie in een informele en betrokken organisatie van ongeveer 140 medewerkers die zich inzetten voor een betere leefomgeving.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: flexibele werktijden, reiskostenvergoeding, ontwikkelmogelijkheden, opleidingen en een individueel keuze budget (IKB) van 17,05 %.
 • De ODWH is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bijzonderheden

Vakafdeling: Toezicht en Handhaving
Informatie bij: Roland Zuijderduijn

Salarisschaal: 9
Salaris (fulltime basis): maximaal € 3968,-

Reactietermijn: uiterlijk tot zondag 2 februari 2020

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma bouw voert bouwtaken uit voor met name de gemeente Noordwijk en provincie Zuid-Holland. Wij verlenen omgevingsvergunningen bouw en houden toezicht op de naleving, eventueel treden wij handhavend op. Hiertoe behoren ook gerelateerde WABO- (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) vergunningen, te weten reclame, in- en uitritten, kappen bomen, sloop en monumenten. Daarnaast worden huisnummerbesluiten genomen, verzorgen we het vooroverleg en het welstandsecretariaat.
Alle juridische bezwaar en beroepsprocedures, voortvloeiend uit het vergunningen- en handhavingsproces, maken onderdeel uit van deze taken.

Bouwtoezicht voert inspecties en controles uit op de verleende vergunningen, van bestaande bouw, klachten/meldingen, handhavingsverzoeken en bouwkundige controles bij evenementen.

Handhaving richt zich op het ongedaan maken en houden van overtredingen en illegale situaties in relatie tot de bebouwde omgeving en strijdig gebruik ten aanzien van bestemmingsplannen. Op grond van klachten/meldingen, ambtshalve constatering en handhavingsverzoeken zal mogelijk handhavend worden opgetreden. Ook eventuele bezwaar- en beroepsprocedure maken hier onderdeel van uit.

ODWH

De Omgevingsdienst West-Holland werkt voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. We nemen milieu- en bouwbeschikkingen namens gemeenten en provincie, zien toe op naleving van wetten en regels, geven advies aan opdrachtgevers en informeren inwoners en bedrijven. We werken daartoe in vijf programma’s: milieu, bodem, bouwen, R.O. en duurzaamheid.

ODWH

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roland Zuijderduijn

071-4083434

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur HRM

ODWH
 • Stand­plaats Leiden
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur ROM

ODWH
 • Stand­plaats Leiden
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

vergunningverlener WABO 32-36 uur

ODMH
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd