Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (met aandachtsgebied commissiewerk)

Huurcommissie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 30 september Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer DHC/2021/05
 • Plaatsingsdatum 11 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Huurcommissie proberen we geschillen tussen huurders en verhuurders te voorkomen. Vaak lukt dat, maar soms ook niet. Dan doen we een bindende uitspraak. Een bindende uitspraak kan zowel volgen na schriftelijke beoordeling van het dossier als na behandeling van de zaak op zitting. Met jouw kennis en ervaring weet jij zo’n zaak prima te beoordelen. Jij zet je op de afdeling Onderzoek en Beslechten in om mensen verder te helpen.

Als medewerker behandelen en ontwikkelen beoordeel jij de zaak inhoudelijk. Je kijkt of de kwestie anders afgedaan kan worden en zo niet, dan plan je zaken die samenhangen op dezelfde zittingsdag. Jij bent ook verantwoordelijk voor het secretariaat voor de voorbereiding van de zitting. Bij die voorbereiding hoort onder meer het opstellen van een schriftelijke analyse voor de commissie: op inhoud, procedure en aandachtspunten.

Verder stel jij niet alleen een concept-voorzittersuitspraak op, maar ook de definitieve uitspraak. Die verstuur je aan beide partijen.

Vanuit je deskundigheid en ervaring zoek je altijd naar de beste oplossing voor beide partijen. Een belangrijk onderdeel van je werk is dan ook het delen van vakkennis en ervaring en bijdragen aan verbetertrajecten. Dat doe je onder andere door aan projecten deel te nemen, werkzaamheden te coördineren, collega’s te begeleiden, processen te optimaliseren en beleid te vertalen naar handboeken.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ieder geschil is uniek en vraagt om een unieke behandeling. Binnen de afdeling Intake en Bemiddelen vindt allereerst een brede, inhoudelijke intake plaats. Wij bepalen in een telefonisch overleg met de verzoeker wat het verzoek inhoudt. Het kan gaan om een vraag, een klacht of een aanvraag in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. We bespreken welke oplossingsrichting het meest voor de hand ligt. Denk dan bijvoorbeeld aan bemiddeling, onderzoek of geschilbeslechting. Veel verzoeken kunnen worden afgedaan door te bemiddelen tussen partijen. Door het geven van relevante informatie kunnen huurder en verhuurder hun geschil vaak zelf oplossen.

Wanneer wij tot de conclusie komen, dat de zaak zich niet (meer) voor bemiddelen leent, dan wordt deze doorgezet naar de afdeling Onderzoek en Beslechten (O&B). Daar wordt voortgebouwd op de vastgelegde feitelijke informatie over het verzoek. Op basis van een onderzoek wat resulteert in een deskundigenrapport kunnen partijen alsnog worden geholpen om het geschil onderling op te lossen. Als dat niet mogelijk is, zorgt O&B voor het voorbereiden, houden en afhandelen van de zittingen van de commissie.

De afdeling O&B levert drie verschillende producten op voor huurder en verhuurder:
- een deskundigenrapport;
- een inhoudelijke voorzittersuitspraak, waarmee het geschil beslecht is;
- een commissie-uitspraak, waarmee de voltallige zittingscommissie het geschil beslecht heeft.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geveDe Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij conflicten of conflicten formeel te beslechten door bindende uitspraken te doen. Ook gemeenten, rechtbanken, (ver)huurders in de vrije sector, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen bij de Huurcommissie terecht. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

Naast het formeel behandelen van conflicten tussen huurder en verhuurder, besteden we veel aandacht aan nieuwe oplossingsvormen voor geschillen en het verbeteren van de dienstverlening aan huurders en verhuurders. Hierbij gaan we te werk in overeenstemming met de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Onze organisatie bestaat uit twee afdelingen in het primaire proces: de afdeling Intake en Bemiddelen en de afdeling Onderzoek en Beslechten. De ondersteuning van het primaire proces is ondergebracht in de eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frederike Diersen, manager Onderzoek & Beslechten

06-50080832

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Diana Smit

06-25739575

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker

De Huurcommissie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Landelijk en deels kantoor
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch medewerker strafrecht

Rechtbank Limburg
 • Stand­plaats Maastricht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Testconsultant

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)