Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Huurcommissie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 5
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Volkshuisvesting
 • Reageren voor 4 oktober
 • Vacaturenummer DHC/20/08
 • Plaatsingsdatum 14 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Huurcommissie helpt huurders en verhuurders met voorlichting, onderzoek en bemiddeling bij conflicten. Mochten zij samen geen uitweg zien, dan kan het komen tot bindende uitspraken. Als medewerker intake en bemiddelen zit jij helemaal vooraan in het traject en draag je een belangrijk steentje bij aan de flexibele afhandeling van verzoeken of klachten.

Je gaat aan de slag voor de afdeling Intake en Bemiddelen van de Huurcommissie. Daar beoordeel je inkomende correspondentie. Zo kijk je bijvoorbeeld of er sprake is van een ontvankelijk verzoek waarvoor leges zijn betaald of dat het om een klacht gaat.

Medewerkers van de Huurcommissie zoeken vanuit hun deskundigheid en ervaring altijd naar de beste oplossing voor beide partijen. We proberen deze deskundigheid te borgen door onze vakkennis en ervaring te delen en door bij te dragen aan verbetertrajecten. Een belangrijk deel van onze tijd – zo rond de 30% - zetten we dan ook in voor procesoptimalisatie, kwaliteitsverbetering en kennisverbreding naar andere taakvelden binnen onze eenheid. Hierdoor zijn we flexibel inzetbaar.

Jouw taken op een rij

 • Je beoordeelt inkomende verzoeken en verwijst de indiener indien mogelijk naar de juiste instantie.
 • Je verstrekt de juiste voorlichting en informatie waardoor de indiener het verzoek wellicht kan intrekken.
 • Je bepaalt in samenspraak met de indiener van een geschil wat de beste mogelijkheid is om het verzoek te behandelen.
 • Je bepaalt op basis van het gesprek met de indiener of goede informatie afdoende is, of dat het een verzoek is dat door de Huurcommissie behandeld moet worden.
 • Je analyseert - bij behandeling door de Huurcommissie - welke afhandelingswijze het meest passend is.
 • Je sluist het verzoek door naar de juiste afhandelingswijze, zoals bemiddeling of geschilbeslechting.
 • Je handelt zo mogelijk zelfstandig brieven (zoals klachten) af.
 • Je handelt de intake juist en tijdig af.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant mbo 4- of hbo-diploma, aangevuld met praktijkervaring.
 • Je hebt brede en gedegen inhoudelijke kennis van huurprijsrecht, huurrecht, bouwtechnische aspecten en servicekosten.
 • Je beschikt over juridische basiskennis.
 • Je bent bekend met de missie en visie van de Huurcommissie en handelt hiernaar.
 • Je bent in staat om jouw kennis en ervaring te delen met professionals in de sector.
 • Je bent vaardig in het voeren van telefoongesprekken, in gesprekstechnieken en in het doorgronden van de relatie tussen verzoeker en wederpartij.
 • Je bent in staat om tijdens bemiddelingsgesprekken zowel de begeleidende rol te vervullen als jouw vakinhoudelijke expertise in te brengen.
 • Je toont graag zelf initiatief, bent leergierig en houdt ervan jezelf verder te ontwikkelen.
 • Je bent flexibel, klantgericht en omgevingsbewust.
 • Je kunt goed analyseren, samenwerken, plannen en organiseren, en volgt nauwgezet de voortgang van je werk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.
 • Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken en sociale netwerken, kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Als voorwaarde voor een aanstelling vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • De eerste gesprekken in de rijksbrede en externe wervingsronde vinden plaats op 14 en 15 oktober 2020.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ieder geschil is uniek en vraagt om een behandeling binnen beleidskaders en richtlijnen.    De afdeling Intake en Bemiddelen doet zelfstandig de intake van dossiers (bijvoorbeeld een verzoek, een klacht of een Wob-aanvraag) en maakt daarin de juiste keuzes aangaande de afhandelingswijze (bemiddeling, onderzoek en/of geschilbeslechting). De afdeling Intake en Bemiddelen neemt in sommige zaaksoorten ook de afdoening van zaken voor haar rekening via de voorbereiding van voorzittersuitspraken. Als een zaak in de intakefase niet is afgedaan, dan bouwt de afdeling Onderzoek en Beslechten voort op de tijdens de intake vastgelegde feitelijke informatie over het verzoek.

De omvang van de instroom van verzoeken voor de Huurcommissie is grotendeels onvoorspelbaar. Dit geldt zowel voor inhoud, aard en benodigde route binnen de organisatie als voor het aantal en de spreiding over het jaar. Daarom is er in het hele primaire proces (de afdelingen I&B en O&B) flexibiliteit nodig in de inzet van medewerkers. Door flexibel capaciteit in te kunnen zetten bij de afhandeling van de instroom, wordt de piek gedempt en verloopt het verdere proces zo soepel mogelijk.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij conflicten of conflicten formeel te beslechten door bindende uitspraken te doen. Ook gemeenten, rechtbanken, (ver)huurders in de vrije sector, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen bij de Huurcommissie terecht.

Tot nu toe richtte de dienstverlening zich vooral op het formeel behandelen van conflicten tussen huurder en verhuurder. Vanaf nu staan onze activiteiten, mede door de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, ook in het teken van nieuwe oplossingsvormen voor conflicten en het verbeteren van de dienstverlening aan huurders en verhuurders.

Onze ‘nieuwe’ organisatie bestaat uit twee afdelingen in het primaire proces: de afdeling Intake en Bemiddelen (I&B) en de afdeling Onderzoek en Beslechten (O&B). De ondersteuning van het primaire proces is ondergebracht in de eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frederike Diersen

06-50080832

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Diana Smit

070-375 4252

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker

De Huurcommissie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Landelijk en deels kantoor
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Data-Analist/ Fraude onderzoeker

Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beveiligingsadviseur

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd