Medewerker arbeidstoeleiding Justitiële Jeugdinrichting de Hunnerberg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Nijmegen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.133 - €2.949
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 20 december
 • Vacaturenummer 16882
 • Plaatsingsdatum 30 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een betere toekomst voor jongeren na jeugddetentie. Dat is waar jij als medewerker arbeidstoeleiding bij de Rijks JustitiëleJeugdinrichting (RJJI) in Nijmegen aan bijdraagt. Dagelijks begeleid je jongeren tussen 12 en 25 jaar bij het veroveren van een positie op de arbeidsmarkt. Met jouw werk maak je dus verschil op zowel individueel als maatschappelijk niveau.

Ons doel? Jongeren voorbereiden op, of begeleiden naar een baan of opleiding. Het kan hierbij gaan om een functie op de reguliere of beschermde arbeidsmarkt, een leerwerkplaats, een vervolgopleiding, beroepsbegeleidend onderwijs of een interne stage. Wanneer jongeren niet meer leerplichting zijn of wanneer het huidige onderwijsaanbod niet aansluit bij individuele mogelijkheden en behoeften van jongeren, is arbeidstoeleiding een alternatief. Maar het kan ook ingezet worden als aanvulling.

Het is van belang dat de RJJI elk arbeidspotentieel benut, omdat dit aansluiting vindt bij de externe verwachting, maar ook van positieve invloed is op de eigenwaarde en uiteindelijk het voorkomen van recidive.
Als medewerker arbeidstoeleiding geef je jongeren reguliere of intensieve individuele begeleiding. Het gaat in beginsel vaak om werk in het magazijn of in de groenvoorziening (uitstroomprofiel dagbesteding), waarvoor jij de verantwoordelijkheid draagt. Bij bijzondere individuele problematiek kunnen leerdoelen ook minder arbeidsgericht zijn. Een verbetering van werknemersvaardigheden draagt eveneens bij aan de verbetering van algemene vaardigheden.

Dit alles doe je in nauwe samenwerking met verschillende partijen.
Zo wissel je informatie uit met interne afdelingen, zals onderwijs, over de voortgang van werkzaamheden. Met als doel: resocialisatie van jongeren bevorderen. Ook schakel je met interne trajectcoördinatoren over de uitvoering van trajecten op individueel niveau. En opleidingsinstanties? Daarmee wissel je informatie uit op het gebied van stages, leerwerkplekken en onderwijs voor jongeren.
 

Meer over de functiegroep Medewerker Educatie en Vorming

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) bestaat uit drie locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse en De Hunnerberg in Nijmegen en de tijdelijke locatie Horsterveen in Evertsoord. 

De RJJI draagt zorg voor een veilige orthopedagogische tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen. In de RJJI verblijven jongeren die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen.

Door  het  bieden  van zorg,  opvoeding, onderwijs  en behandeling levert de RJJI een bijdrage aan het verminderen van de kans op herhaling  van  delict-gedrag en het vergroten van de kans op een aanvaardbaar functioneren in de maatschappij. Voorwaarden om met succes te kunnen werken aan de aanpak van problemen zijn een zinvol dagprogramma en een veilig orthopedagogisch leefklimaat. De omgangsvormen in onze inrichting zijn gebaseerd  op respect en begrip voor (culturele)verschillen. Met het oog op de toekomst werken we met de jongeren aan het realiseren van een passende dagbesteding, inkomen, huisvesting en ondersteunende sociale contacten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer C.J.A.M. Willems, manager ondersteunende diensten

06-20700069

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

0880754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior pedagogisch medewerker Justitiële Jeugdinrichting Horsterveen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Evertsoord
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Groepsleider Justitiële Jeugdinrichting Horsterveen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Evertsoord
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur planning en control (werklocatie Breda, Nijmegen of Spijkenisse)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda, Nijmegen of Spijkenisse
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd