• Eindhoven
 • MBO
 • 32 - 36 uur
 • €2.734 - €4.440 (bruto)
 • Fiscaal
 • Solliciteer voor 7 juni 2024 Nog 12 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: 4044, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Regelmatig verschijnen er artikelen in de krant of op websites waarin de ANBI-status van een instelling ter discussie wordt gesteld, met soms zelfs Kamervragen tot gevolg. Deze feiten schrikken jou niet af. Sterker: als behandelfunctionaris zet jij je vanaf je werkplek in Eindhoven in om alles volgens de geldende wet- en regelgeving te laten verlopen.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen van aanvragen. Dagelijks krijg je verzoeken van instellingen die graag de ANBI-status willen. Hierop pas je de relevante criteria en wet- en regelgeving toe. Daarnaast ga je in gesprek met de instelling en kijk je of hun werkzaamheden en visie passen binnen de kaders van de ANBI-wetgeving.

Je snapt dat ANBI’s maatschappelijk en politiek gevoelig liggen. Je weet dan ook wat er speelt in de maatschappij en op welke manier dat relevant is voor de uitvoering van jouw werk. Bovendien stem je met collega’s regelmatig onderling af om eenheid van beleid te waarborgen. Waar nodig wordt het ministerie geïnformeerd.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je te maken hebt met telkens weer een casus die afwijkt van de voorgaande(n); ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, maar voor het begrip algemeen nut heeft de wetgever een 'open norm' gesteld en dat maakt dat geen casus hetzelfde is.
 • Je actief bent op een werkterrein dat continu maatschappelijk en politiek in de schijnwerpers staat; de ANBI-status leidt tot fiscale voordelen voor de instelling en de donateurs van deze instelling en dat roept niet zelden discussies op.
 • Je bijdraagt aan het wel of niet verlenen van een status; momenteel zijn er ruim 43.000 ANBI’s, bijvoorbeeld goede doelen zoals het KWF en Artsen Zonder Grenzen, kerkelijke instellingen en musea, maar ook vermogensfondsen waarbij de rendementen algemeen nuttig besteed worden.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Als ik een ANBI-status van een instelling beoordeel, verdiep ik mij in de instelling door de aangeleverde stukken en de website te bekijken. Door de diversiteit van de instellingen in combinatie met de open ANBI-norm zorgt dit ervoor dat ik veel overleg met mijn collega’s en vaak ook met de instellingen. De diversiteit aan onderwerpen van de instellingen maakt mijn werk juist zo interessant. ” Amanda Latupeirissa, behandelfunctionaris ANBI-expertisecentrum bij de Belastingdienst. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst: 

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Patrick Snijders, Teamleider

06-27377182

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marjolein de Zwart, Adviseur Werving & Selectie

06-83853185

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker toezicht en behandeling ANBI

Belastingdienst
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialist inkomensheffing

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker inkomensheffing

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd