Medewerker Advisering (contact & intake)

 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • €3.404 - €5.389 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/NCTV/240358, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

De afdeling Coördinatie Bewaken en Beveiligen (ACBB) van de NCTV is verantwoordelijk voor het bewaken en beveiligen van personen, objecten en diensten die te maken hebben met een dreiging. Denk aan rechters en advocaten, politici, rechtbanken en ambassades. Het hele stelsel bewaken en beveiligen – waar ook de Politie, het Openbaar Ministerie, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Koninklijke Marechaussee toe behoren – wordt hervormd om weerstand te kunnen blijven tegen de toenemende dreiging. Dat betekent onder andere een omvangrijke reorganisatie van de afdeling Coördinatie Bewaken en Beveiligen. In aanloop naar de formele inrichting van de nieuwe directie die - naar verwachting - vanaf oktober 2024 - zijn beslag zal krijgen wordt de nu opengestelde functie meegenomen.

Het werk van de medewerker advisering contact & intake (C&I) behelst onder andere de (telefonische) contact & intake van meldingen zowel intern als vanuit de beveiligingsautoriteiten van de departementen, stelselpartners zoals inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politie en OM etc. Deze meldingen moeten worden aangenomen en geregistreerd in verschillende systemen en vervolgens worden doorgeleid naar de betreffende adviseur van de afdeling. Je beheert tevens de inbox van het algemene mailadres van de afdeling Coördinatie Bewaken en Beveiligen (ACBB). Je stelt de briefing op en houdt de lijst van contactpersonen bij. Je stelt adviezen op voor inkomende laagdrempelige bewaken en beveiligen meldingen en je bent bereid om verslagen te maken van verschillende overleggen.

De werkzaamheden, die fysiek op kantoor moeten worden uitgevoerd, zijn zeer divers en van cruciaal belang voor het goed reilen en zeilen van de afdeling. Je werkt samen met collega’s van dit Stafbureau: een leuk, enthousiast team waar geen dag hetzelfde is.

De huidige afdeling is opgebouwd uit ongeveer 50 collega’s en groeit – deze vacature is onderdeel van die groei. Tegelijkertijd is er ook veel ruimte voor collegialiteit en gezelligheid.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Afdeling Coördinatie Bewaken en Beveiligen (ACBB) is verantwoordelijk voor het treffen van proportionele bewakings- en beveiligingsmaatregelen om personen, objecten, diensten die tot het zogenaamde Rijksdomein behoren te beschermen. Daarbij kun je denken aan nationale politici of buitenlandse ambassades in ons land. Wanneer personen, objecten of diensten te maken hebben met een dreiging, kan een beroep worden gedaan op de Nederlandse overheid om veiligheid te bieden. Welke partijen hierin een verantwoordelijkheid hebben en wat ieders rol is, is geregeld binnen het stelsel bewaken en beveiligen. Dat doen we door te adviseren over (complexe) beveiligingsbeslissingen en deze voor te bereiden, operationele diensten opdrachten te geven, en gezagen hierover te informeren en adviseren. Er wordt centrale regie gevoerd op de ontsluiting van dreigingsinformatie en de vertaling daarvan in benodigde maatregelen. Vanuit de verantwoordelijkheid voor het stelsel bewaken en beveiligen en het stelsel speciale eenheden regisseert de afdeling niet alleen onderhoud maar ook duurzame ontwikkeling en implementatie van een samenhangend bewakings- en beveiliging beleid.

ACBB is een team van adviseurs en beleidsmedewerkers dat is opgedeeld in verschillende taakaccenten, er is in het team een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het maatschappelijke belang. Er is veel afstemming tussen de verschillende taakaccenten binnen de afdeling. Je werkt ook veel samen met collega’s binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere ministeries, operationele partners - waaronder verschillende organisatieonderdelen van de politie, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie - en gemeenten.

NCTV

De missie van de NCTV is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland. In een complexe, veranderende en steeds meer gedigitaliseerde wereld is Nederland kwetsbaar voor dreigingen. Cyberaanvallen, buitenlandse inmenging, terrorisme, pandemieën – het zijn dreigingen voor onze nationale veiligheid die zich op vele manieren voordoen. De NCTV zet zich in voor drie maatschappelijke opgaven: contraterrorisme, cybersecurity en statelijke dreigingen. Ook zorgen we voor het bewaken en beveiligen van objecten, personen en evenementen, en voor de burgerluchtvaart. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

NCTV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Statelijke dreigingen / Economische veiligheid

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Governance, Risicomanagement & Compliance (GRC)

NCTV
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

log mdw

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder - Marinebasis
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 3
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)