Manager zorg en rapportage

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 27
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 2 maart Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 3981
 • Plaatsingsdatum 8 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij staat als manager zorg en rapportage voor een belangrijke opgave. Samen met de manager bedrijfsvoering en algemene zaken ben je verantwoordelijk voor de ambulante dienst Zwolle van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP). Hier zijn mensen ons belangrijkste kapitaal, de Dienst Justitiële Inrichtingen is een mensenbedrijf. Aan jou om dit uit te dragen.

De ambulante dienst Zwolle wordt aangestuurd door twee managers: de manager zorg en rapportage en de manager bedrijfsvoering en algemene zaken. Samen zijn jullie als duaal team verantwoordelijk voor de aansturing van de dienst en realisatie van de doelen. Integraal zijn jullie beide verantwoordelijk voor de dienst en, binnen de gestelde kaders, bevoegd om keuzes te maken ten aanzien van zaken als medewerkers, middelen en de inrichting van werkprocessen.

Als duaal team dragen jullie ook voor het gehele NIFP actief bij aan de koers, procesinnovatie en het doorvertalen van strategisch beleid. Jij geeft leiding aan de psychiaters. Ook kan het zijn dat je psychologen aanstuurt.

In zowel de kwalitatieve als kwantitatieve zin ben je verantwoordelijk voor de drie primaire producten van een ambulante dienst. Dit zijn de pro justitia-rapportages, indicatiestellingen forensische zorg en de psychiatrische zorg aan justitiabelen (in penitentiaire inrichtingen en detentiecentra). Je toetst en bewaakt de kwaliteitsaspecten van de lokale NIFP-producten die psychiaters, psychologen, juristen en coördinatoren forensische zorg van de dienst maken. Je beoordeelt of producten voldoen aan de kwaliteitsstandaarden en zet indien nodig acties uit ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Op casusniveau treed je op als vraagbaak voor psychiaters, psychologen, juristen en coördinatoren forensische zorg. Ook ben je verantwoordelijk voor de kennisdeling en kennisvermeerdering binnen de dienst. Zo ook voor de inhoudelijke scholing van de professionals en pro justitia-rapporteurs. Je valt direct onder de directie NIFP en maakt deel uit van het managementteam. Je draagt de beleidskeuzes en besluiten van de directie uit en vertegenwoordigt het NIFP op strategisch niveau. Dat maakt je de verbindende schakel tussen het NIFP, opdrachtgevers en ketenpartners zoals officieren van justitie, vestigingsdirecteuren, gevangenissen, rechter-commissarissen, het Openbaar Ministerie, gerechtshoven, arrondissementsrechtbanken, ggz-instellingen en reclasseringsorganisaties.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt een NRGD-registratie en bent bij voorkeur een psychiater. Eventueel past ook een klinisch psycholoog of gz-psycholoog, metBIG-registratie.
 • Je hebt forensische ervaring, bij voorkeur opgedaan in de forensische zorg.
 • Je hebt kennis van en inzicht in het pro justitia-rapportageproces, het zorgproces en het indicatieproces forensische zorg.
 • Je bent sociaal, bestuurssensitief en besteedt actief aandacht aan de samenwerking van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP) binnen het strafrecht en de ggz-keten.
 • Je hebt ervaring met het leidinggeven aan professionals, je weet mensen op resultaatgerichte wijze te motiveren en te binden.
 • Je hebt een proactieve en flexibele werkhouding, toont ambitie en werkt aan je eigen ontwikkeling.
 • Je toont creativiteit en originaliteit in je denken en handelen, zo lever je een waardevolle bijdrage aan innovatie en de koersontwikkeling van NIFP.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 27
 • Maximaal aantal uren per week 27

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een bij de functie passend salaris (BBRA 14, voor medisch specialisten is een AMS-toeslag en 5% managementtoeslag van toepassing). Bij een groter contract kunnen we je uren ook ergens anders inzetten, bijvoorbeeld op het gebied van rapportage of zorg.
 • In deze functie vinden we een mentaliteit van permanente ontwikkeling en mobiliteit vanzelfsprekend.
 • Een assessment op basis van competenties kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het NIFP is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen en draagt bij aan een zorgvuldige rechtsgang, een effectieve uitvoering van psychiatrische zorg en behandeling in een justitieel kader, en daarmee aan een veiliger samenleving.

Wij bieden forensisch-psychiatrische expertise op het gebied van pro justitia-rapportage, zorg en indicatiestelling. Het NIFP heeft de ambitie zich de komende jaren verder te ontwikkelen tot een internationaal toonaangevend instituut. Samenwerking met ketenpartners en (inter)nationale wetenschappelijke instanties is daarbij essentieel. We richten als uitvoeringsorganisatie onze blik steeds op de omgeving. Opdrachtgevers en ketenpartners bepalen ons bestaansrecht. Meer weten? Kijk dan op www.nifp.nl.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. de Vries, directeur Inhoud

08807-10102

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw I. Paans, MD-consultant DJI

06-51929057

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Gz-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 20-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Vreemdelingenzaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 18
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd