Manager Wetsinformatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.703 - €6.908
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 18 augustus
 • Vacaturenummer DGVBR/KOOP/2019/01
 • Plaatsingsdatum 11 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Jij bent een van de drijvende krachten achter de grootste portalen met overheidsinformatie. Denk aan wetten.nl, overheid.nl, tuchtrecht.nl, het Platform Uitvoeringscontent en de Verdragenbank. Als manager stuur je namelijk het productteam Wetsinformatie aan en ben je verantwoordelijk voor de samenhang, doorontwikkeling, exploitatie en implementatie van de producten rondom de wetsinformatiesystemen.

De visie voor de langere termijn? Die komt uit jouw koker. Als manager vertaal je strategische doelen van opdrachtgevers naar concrete werkzaamheden en zorg je voor afstemming met wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers over nieuwe wijzigingen. Richting externen formuleer je kwaliteitseisen en afspraken, waar je ook op stuurt. In het kader van portfoliomanagement houd je de veranderingen in (de wensen van de opdrachtgever over) de wet- en regelgevingsprocessen in de gaten, en vertaal je deze naar een samenhangende operationele visie op de inrichting van exploitatie en doorontwikkeling.

Je werkt toe naar een steeds meer integrale dienstverlening. Tijdens de uitvoering van het werk houd je rekening met een integrale samenhang met andere applicaties en zoek je afstemming met andere managers van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Je regisseert de exploitatie, doorontwikkeling, uitrol en het beheer van de producten rondom wetsinformatie en realiseert daarmee de implementatie van een eenduidige architectuur, borging van kennis en zicht op de ontwikkelingen in de omgeving. Ook vertaal je de vragen van de opdrachtgever en stakeholders naar wijzigingen in een product, uitrol en beheer.

Je kent jouw producten en bent richtinggevend voor de exploitatie en doorontwikkeling ervan, en ook ten aanzien van de beheerorganisatie ter ondersteuning van de producten. Hierbij borg je de functionele aansluiting met aanverwante producten. Je hebt direct contact met de opdrachtgevers en de producteigenaren en met de (vertegenwoordigers) van de gebruikers of afnemers van het product. Ook het inrichten van de beheerorganisatie voor een product en het creëren van draagvlak hiervoor behoren tot jouw takenpakket.

Daarnaast ben je lid van het managementteam van KOOP. In die hoedanigheid draag je bij aan – en oefen je invloed uit op – de ontwikkeling van het strategisch beleid en doelstellingen van de gehele organisatie.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt brede kennis van en inzicht in digitale informatievoorziening in relatie tot wet- en regelgevingsprocessen.
 • Je hebt brede kennis van en ervaring met de ontwikkeling en het beheer van informatievoorzienings- en/of publicatieproducten.
 • Je hebt ervaring in het opereren in managementteams van middelgrote organisaties.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het functioneel aansturen van ICT-productteams die deels uit interne en deels uit externe medewerkers bestaan.
 • Je bent in staat om een team functioneel aan te sturen als lijnmanager.
 • Je bent omgevingsbewust en organisatie- en politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Je kunt goed schakelen tussen inhoud op nieuwe terreinen, je eigen organisatie en andere organisaties.
 • Je kunt goed samenwerken en organiseren, en bent daarbij resultaatgericht.
 • Je kunt in scenario’s denken, bent analytisch sterk, en schrijft heldere, scherpe teksten.
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.
 • Je bent communicatief sterk en betrokken, en je hebt oog voor de verschillende stakeholders.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.703 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Ook kan het zijn dat we referenties opvragen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Kennis- Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is regisseur en expertisecentrum op het gebied van informatiediensten en publicatiediensten van de overheid. Daarbij ligt de focus op het borgen van de wettelijke taken tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet- en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit.

In de afgelopen jaren heeft de dienstverlening van KOOP zich verbreed. Zo zijn we onder meer aan de slag gegaan met:

 • verbetering en ondersteuning van de totale voortbrengingsketen van wet- en regelgeving;
 • standaardisatie van (formele) overheidsinformatie;
 • opendata-vestrekking;
 • juridische informatievoorziening binnen de overheid zelf;
 • uitvoeringsregelingen en –aanwijzingen die aan wet- en regelgeving gelinkt zijn, ook wel ‘linked data’ genoemd.

In het verlengde daarvan is ook het beheer onderdeel geworden van de dienstverlening door KOOP.

Kennis- Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Onno Muchall, Algemeen manager KOOP

06-11785153

Fernanda Ober, Manager Bedrijfsvoering

06-11785159

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Implementatieadviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Coördinerend wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior/coördinerend wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)