• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 21 juni 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51437, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

Het Opleidingsinstituut heeft haar opleidingen en training (ten behoeve van DJI) ondergebracht in vier vakgebieden Veiligheid, Zorg, Leiderschap en Begeleiding. Het vakgebied Begeleiding kent een onderverdeling in drie vakgroepen, namelijk Detentie & Re-integratie, Recht en Communicatie & Agressiebeheersing. De opleidingen en trainingen binnen dit vakgebied equiperen het DJI-personeel in de inrichtingen om hun werk met en ten behoeve van de justitiabelen goed te kunnen uitvoeren op basis van de laatste inhoudelijke inzichten, beleidsafspraken en geldende wet- en regelgeving.

Als Manager Vakgebied Begeleiding bij het Opleidingsinstituut DJI (OI) ben je verantwoordelijk voor een team van trainers, een onderwijskundige en een adviseur. Binnen de 4 vakgebieden van het OI worden de opleidingen ontwikkeld en gedoceerd. Het vakgebied bestaat uit ongeveer 22 fte, en daarnaast zul je ook werken met externe trainers (zzp-ers). Je stuurt de medewerkers in het vakgebied aan en bent verantwoordelijk voor het aanbod van het vakgebied en de kwaliteit daarvan. Ook draag je verantwoording over het resultaat, ook financieel. Je staat in nauw contact met het werkveld, en weet hen te overtuigen van het nut en de noodzaak tot ontwikkeling van de medewerkers op dit gebied. Je bent verantwoordelijk voor het leveren van een actueel, passend en kwalitatief goed opleidingsaanbod. Daarnaast is het van belang dat vragen van klanten tijdig en adequaat, soms met trainingen op maat als dat nodig is, worden opgepakt.

Samen met je collega managers, het hoofd Opleidingen/plv. Directeur (aan wie je verantwoording aflegt) en uiteraard de collega’s die in de vakgebieden werken, vorm je de kern van het OI. Je vindt het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan het gehele OI en verder te kijken dan alleen het vakgebied waar jij leiding aan geeft als de omstandigheden dit vragen. Je hebt hart voor de zaak en staat midden in de organisatie. Het wordt dan ook verwacht dat je zowel een mensgerichte als een resultaatgerichte manager bent, die empathisch is en kan schakelen in stijlen van communicatie, maar die tegelijkertijd niet bang is om beslissingen te nemen en tegengas te geven wanneer het werk dit vereist.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een specialistisch opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen we bij aan het vakmanschap van medewerkers. Voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken op het gebied van detentie van rijksorganisaties en de semipublieke sector zijn we gesprekspartner. Het OI is een echte doe-organisatie, en er heerst een hoge betrokkenheid, motivatie en drive, en grote collegialiteit. Bij het OI werken circa 135 DJI-collega’s en het OI zet daarnaast ook ongeveer 150 externe trainers in in een flexibele constructie.

Het OI zorgt ervoor dat nieuwe DJI-medewerkers opgeleid en gecertificeerd aan hun werk kunnen beginnen door het aanbieden van de verplichte basisopleidingen voor executieve medewerkers. Daarnaast bieden we het huidige personeel ook passend opleidings- en trainingsaanbod aan om het vak te kunnen onderhouden en nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren waar de (veranderende) DJI-organisatie om vraagt. Het OI heeft een prominente rol binnen DJI in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw N. Goelamhoesen, hoofd Opleidingen/Plv. Directeur OI DJI, via [email protected]

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michiel Snoek, corporate recruiter DJI

06-41548771

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager stafbureau

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig specialist GGZ

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd