Manager/ Teamleider invordering Amsterdam

  • Amsterdam  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • €5.864 - €8.550 (bruto)
  • Financieel / economisch
  • Solliciteer voor 2 augustus 2024 Nog 11 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4732, Plaatsingsdatum: 28 juni 2024

Ben jij op zoek naar een nieuwe baan waarin je jouw leidinggevende vaardigheden verder kunt ontwikkelen? Doe het als manager/ teamleider invordering bij de directie Grote Ondernemingen (GO) van de Belastingdienst. Het interessante hieraan: je geeft vanuit Amsterdam leiding aan een team met een veelzijdig takenpakket én helpt mee om de landelijke doelstellingen van de unit Invordering te behalen. Zo draag je elke dag bij aan een financieel gezond Nederland.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je geeft leiding en richting aan zo’n twintig professionals die verantwoordelijk zijn voor een deel van het invorderingsproces. De werkzaamheden zijn divers. Denk aan de administratie achter het invorderingsproces, de behandeling van klantverzoeken, zoals verzoeken om uitstel van betaling en sanering en bezwaar- en beroeps procedures. Je bent hun gesprekspartner bij complexe invorderings- of toezichtvraagstukken. Ook schakel je veel met de vaktechnisch coördinator van regio Noordwest, de directeur van de unit Invordering en de regiodirecteur Noordwest. Door transparant en betrokken leiderschap bevorder je onderlinge verbondenheid en creëer je een prettige en professionele werkomgeving met oog voor de belangen en ontwikkeling van de medewerkers.
Als manager/ teamleider invordering volg je de ontwikkelingen bij de directie GO op de voet. Je vertaalt de visie en strategie van de directie naar de uitvoering en waarborgt het operationele invorderingsproces. Ondertussen houd je goed zicht op de dienstverlening en de daarbij behorende kwaliteitsnormen. Je zorgt dat jouw team daaraan voldoet, door vernieuwend, creatief en origineel te denken en te handelen. Daarbij heb je zowel de belangen van de stakeholders als de strategische doelstellingen van de Belastingdienst op je netvlies, en zorg je voor goede afstemming hiertussen.

Een bijzondere baan, omdat...

  • Je proactief meedenkt over complexe vraagstukken in een economisch onrustige tijd.
  • Je betrokken bent bij de doorontwikkeling en positionering van de invordering binnen de integrale klantbehandeling.
  • Je richtinggevend bent bij het ontwikkelen en realiseren van invorderingsdoelstellingen. Zowel op maatschappelijk als politiek vlak.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

"Samen met mijn medewerkers en collega-teamleiders doelen behalen binnen het team, de unit en de directie. Nieuwe ontwikkelingen volgen en deze inpassen in het proces. Verbinding maken en plezier in het werk behouden. En medewerkers in hun kracht zetten. Daaraan draag ik graag bij.” Malyar, teamleider Belastingdienst GO.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Armine Nazarian, Unitdirecteur 06 - 15 09 70 83

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Oskar Slaterus, Adviseur W&S 06 - 11 00 81 75

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.