Manager Projectbeheersing Rijksvastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Den Haag/Den Helder/Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Facilitair / dienstverlening, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 3 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2022/178
 • Plaatsingsdatum 9 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen het Rijksvastgoedbedrijf worden binnen de Directie Vastgoedbeheer gelijksoortige projecten en programma landelijk uitgevoerd om uniformiteit en effectiviteit in processen zoveel mogelijk te stimuleren. Voorbeelden zijn het programma Laadpalen, brandveiligheid legeringsgebouwen, vervangen Rijkspas en Keukens Defensie. De projectenportefeuille is divers in werkzaamheden, complexiteit en omvang waarbij wordt gewerkt met het Integraal Projectmanagementmodel (IPM).

Omdat we voor de uitvoering van de rol als Manager Projectbeheersing streven naar zoveel mogelijk uniformiteit in processen en aanpak voor de brede Rijksvastgoedorganisatie zal jouw thuisbasis de sectie Projectbeheersing zijn. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van projecten ben je actief binnen 2 tot 4 projecten of een (deel van een) programma vanuit de Directie Vastgoedbeheer.
Jij gelooft in IPM en bent gemotiveerd om als Manager Projectbeheersing proactief te sturen op risico’s, tijd en budget binnen complexe en maatschappelijk relevante projecten.

Jouw grootste uitdaging?
De IPM-rol van Manager Projectbeheersing positioneer jij stevig binnen het IPM team van landelijke projecten en programma’s. Dat doe je samen met andere IPM-rolhouders, collega managers projectbeheersing van de sectie Projectbeheersing en experts. Daarbij ben je verantwoordelijk voor een beheerst proces van de landelijke programma’s of projecten. Je hebt nauw contact met verschillende kaderstellers en experts, bijvoorbeeld je collega’s van project control, en je werkt intensief samen in je projectteam. Zo draag je binnen verschillende projecten en programma’s het IPM gedachtengoed uit op basis van het IPM Kader van het Rijksvastgoedbedrijf.

Waar focus je op als manager projectbeheersing?

 • Risicomanagement: je bent verantwoordelijk voor borging en bewaking van het risicomanagement proces binnen het project of programma, geeft advies op basis van integrale analyse en ziet pro actief toe op beheersing van de risico’s op het gebied van kwaliteit, tijd en geld
 • Scopemanagement: je beheerst het proces, inclusief de wijzigingen van het project, met bijvoorbeeld fasedocumenten, afwijkingenrapportages en -rapportages
 • Financieel management: je zorgt voor de beheersing op uitgaven en inkomsten met kengetallen en ramingen en door afstemming met adviseurs
 • Planningsmanagement: je creëert en behoudt overzicht over activiteiten in de voorbereiding en realisatie van de volledige projectscope, en in haalbaarheid van deadlines. Ook maak je analyses en signaleer je raakvlakken
 • Kwaliteitsmanagement: je beheerst de kwaliteitsdoelstellingen en je bent het aanspreekpunt tijdens reviews
 • Informatiemanagement: je zorgt voor het juist en tijdig aanleveren van betrouwbare (sturings-)informatie aan de overige IPM-leden en stelt in afstemming met het projectteam voortgangsrapportages op.

Je houdt het overzicht, bewaakt proactief de integraliteit van de beheer aspecten en zoomt in op details waar nodig. Ook signaleer en onderken je afbreukrisico’s en anticipeer je daadkrachtig met de juiste interventies en assertiviteit binnen het IPM-team. En of je nu in een nieuw of een bestaand projectteam je rol vervult: jij laat zien waar je toegevoegde waarde ligt, pioniert en draagt proactief bij aan de ontwikkeling van het vak integrale projectbeheersing binnen het Rijksvastgoedbedrijf.
Je staat er niet alleen voor. De sectie Projectbeheersing wordt jouw thuisbasis waar je met collega Managers Projectbeheersing kennis en ervaringen kan uitwisselen en jezelf verder kan ontwikkelen.

Ben je er klaar voor om de spilfunctie van Manager Projectbeheersing te vervullen binnen landelijke porgramma’s en projecten? En wil je actief bijdragen aan de ontwikkeling van het vak integrale projectbeheersing? Dan verwelkomen wij je graag binnen ons team!

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Transacties en Projecten is dé schakel tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de vastgoed- en bouwmarkt. Wij voeren de strategie van het Rijksvastgoedbedrijf uit door geplande mutaties in de vastgoedportefeuille te realiseren door middel van (her)ontwikkeling, transformatie, transacties en verkoop van vastgoed. Daarnaast zijn we onder meer verantwoordelijk voor de contractonderhandelingen en bestemmingswijzigingen van vastgoed. De directie bestaat uit de afdelingen Verkoop, Verhuur en Taxaties, Inkoop en Contractmanagement, Architectuur en Techniek en de afdelingen Projecten 1 en 2.

Afdeling Projecten 1 en 2
De twee projectenafdelingen zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw, verbouw, niet-planmatig onderhoud, renovatie en restauratie. Het gaat om vastgoedprojecten in heel Nederland. Denk aan justitiële inrichtingen, kantoren van ministeries, vastgoed van Defensie en paleizen. Bij de afdelingen werken ongeveer tweehonderd medewerkers, verdeeld over meerdere secties. Binnen de projectafdelingen werken we als één geheel in een matrixstructuur. Dat wil zeggen dat we ons voor een groot deel richten op het specialisme van onze sectie. Maar we worden ook regelmatig ingezet bij projecten van andere secties, zoals Internationaal of Defensie. De afdeling Projecten 2 bestaat nu uit vijf secties, waaronder de sectie Projectbeheersing.

Sectie Projectbeheersing
De sectie Projectbeheersing is in 2021 van start gegaan. Samen werken we aan de opbouw en doorontwikkeling van de sectie en het vak integrale projectbeheersing. Dit doen we door de toegevoegde waarde van professionele projectbeheersing uit te dragen binnen de organisatie en de projectteams. Het team telt momenteel zo’n twaalf managers projectbeheersing: een professionele club mensen die een hecht collectief wil vormen en kennis wil opbouwen door elkaar te informeren en te stimuleren.

Vanuit de sectie Projectbeheersing werken we zowel voor de Directie Transacties & projecten als voor de Directie Vastgoedbeheer.

Directie Vastgoedbeheer
Vastgoedbeheer omvat de functies assetmanagement en vastgoedadministratie, technisch advies, contractbeheer en object- en projectmanagement. Het projectmanagement is gericht op vervanging en instandhouding, soms aangevuld met klantwensen. Belangrijke randvoorwaarde is veiligheid, belangrijke ambitie is duurzaamheid. Als Manager Projectbeheersing vervul je een rol binnen de landelijke programma’s en projecten die conform het IPM gedachtengoed worden ingericht. De afdeling Realisatie - sectie Landelijke Programma’s en Projecten, is hiervoor verantwoordelijk. De omvang van de projecten variëren van € 1- tot €60 mln. De projecten variëren in complexiteit, maar zullen veelal multidisciplinair zijn (bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde).

Directie Transacties en Projecten

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Barbera van Schaik

06-15380117

Hans de Roo

06-15098926

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Manager Projectbeheersing Rijksvastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior projectmanager vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanager vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd