Manager Primair Proces

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almere
 • Contractduur nvt
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 4 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 46663
 • Plaatsingsdatum 13 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave Als Manager Primair Proces rapporteer je aan de Algemeen Directeur en vorm je een duaal koppel met de Manager Behandelzaken. Je maakt samen met de Manager Behandelzaken, Manager Veiligheid en Ondersteunende Diensten, Businesscontroller, HR Adviseur, Communicatieadviseur en de Directiesecretaris deel uit van het managementteam van de Oostvaarderskliniek.

Je bent als Manager Primair Proces verantwoordelijk voor de aansturing van de afdelingshoofden Sociotherapie en Arbeidstherapie/ vrije tijd/ onderwijs en sport. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde doelen. Je levert een inhoudelijke bijdrage aan het beleid van de Oostvaarderskliniek en vertegenwoordigt het primaire proces in werkgroepen en projecten. Samen met de Manager Behandelzaken draag je zorg voor een hoogwaardig therapeutisch milieu, waarbinnen behandeling van de patiënt centraal staat en forensische scherpte randvoorwaardelijk is. Hierbij bevorder en bewaak je de werkverhoudingen, samenwerking, ontwikkeling en motivatie van de medewerkers en voer je periodiek loopbaan-, functionerings-, beoordelings- en ontwikkelgesprekken.

Veranderopgave
Het is van het grootste belang dat de kliniek een veilig leef- en werkklimaat biedt voor zowel de tbs-gestelden als de medewerkers. Dat betekent naast fysieke veiligheid ook relationele en sociale veiligheid. Alleen dan kan succesvol gewerkt worden aan de behandeling van deze complexe doelgroep om hen veilig en verantwoord terug te laten keren in de samenleving. Naar aanleiding van een aantal integriteitsmeldingen in 2022-2023 is besloten een plan van aanpak op te stellen hoe – in de volle breedte van de kliniek – te komen tot een veilig leef- en werkklimaat, waarbij integer gedrag en respectvolle omgangsnormen als kernwaarden gelden. Momenteel wordt er door een externe partij onderzoek uitgevoerd naar het huidige leefen werkklimaat. De uitkomsten van het onderzoek zullen betrokken worden bij het plan van aanpak. De Directie heeft samen met het MT de specifieke opdracht de benodigde veranderingen tot stand te brengen. De ondernemingsraad wordt hierbij als een belangrijke samenwerkingspartner gezien.

In deze situatie is het bieden van stabiliteit en rust van belang, naast het zorgdragen voor het kunnen voortzetten van de behandeling van de patiënten. Hiertoe is het kunnen werken vanuit sociale- en relationele veiligheid van groot belang. De Directie en het MT vervullen hierin een voorbeeldfunctie.

Leiderschap
Het primaire proces van DJI bestaat vooral uit mensenwerk. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Van de manager Primair Proces wordt leiderschap en uitstekende managementvaardigheden verwacht als mede het vermogen om mensen op een resultaatgerichte wijze te binden en motiveren. Je bent transparant in doen en laten, spreekt mensen aan, inspireert en bent een persoonlijk voorbeeld als het gaat om het tonen van het door de organisatie gewenste gedrag. Tevens ben je in staat complexe organisatievraagstukken te analyseren, plannen te ontwikkelen en uit te voeren.

 • Je beschikt over een relevante afgeronde academische opleiding;
 • De functie vraagt om ruime managementervaring in complexe organisaties, waarbij je ervaring hebt met het aansturen van professionals;
 • Je hebt een sterk ontwikkeld conceptueel denkvermogen gecombineerd met pragmatisme en goede projectmanagementvaardigheden;
 • Je hebt ervaring met organisatieontwikkeling, cultuurverandertrajecten en het bouwen en positioneren van een nieuwe organisatie;
 • Je stimuleert en faciliteert medewerkers in het benutten en ontplooien van talenten, leren van en met elkaar en medewerkers vertrouwen, verantwoordelijkheid en zeggenschap geven;
 • Je beschikt over brede kennis van en inzicht in de politiekbestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen rondom de doelgroep waarop de Oostvaarderskliniek zich richt;
 • Kennis van toepasselijke wet- en regelgeving (BOPZ, BvT, PBW, etc.) is een pre.


Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Verbindend leiderschap
 • Conceptueel denkvermogen
 • Plannen en organiseren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Analyseren
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Samenwerken
 • Daadkracht
 • Marktgericht
 • Resultaatgericht


+ zie ook Profiel Middenmanager FGR (Functiegebouw Rijk).

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Contract­duur nvt
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment op basis van competenties maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, DJI biedt goede faciliteiten om thuis te werken. 
 • Het gaat om een functie die valt onder het onderdeel Management Development van het DJI-hoofdkantoor. Dat betekent dat je als manager continu aan je eigen ontwikkeling en mobiliteit werkt.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek (OVK)

De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Almere en geeft uitvoering aan de tbs-maatregel. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt het FPC patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag. De behandeling is erop gericht de patiënt weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Naast patiënten met een tbs-maatregel richt FPC de Oostvaarderskliniek zich op patiënten met een andere juridische titel. De Oostvaarderskliniek beschikt in dit kader over een forensisch FACT-team en de forensische verslavingskliniek (FVK) Basalt. Deze laatste betreft een samenwerking met Tactus Verslavingszorg.

De kliniek streeft naar hoogwaardige kwalitatieve zorg en beveiliging in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. De Oostvaarderskliniek is een Rijkskliniek en als zodanig onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De Oostvaarderskliniek kent een omzet van ongeveer 33 miljoen euro en de personele omvang is ongeveer 340 fte.

Meer informatie over de Oostvaarderskliniek is te vinden op de website: www.oostvaarderskliniek.nl.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Algemeen directeur van de Oostvaarderskliniek

088-0713101

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. Sanders, MD-adviseur

06-50074875

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Klinisch Psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 16-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sociaal Cultureel Werker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd