Manager opvoeding en behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Spijkenisse
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 8 juni Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 5561
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting heeft naast het voorkomen van recidive ook een pedagogische doelstelling. We scheppen een omgeving waarin zorg, opvoeding, behandeling en onderwijs een belangrijke plaats innemen. Als manager opvoeding en behandeling leid jij locatie De Hartelborgt in Spijkenisse en ontwikkel je het algemeen pedagogisch beleid.

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting is een landelijke inrichting met drie locaties en wordt duaal aangestuurd door een algemeen directeur en een pedagogisch directeur. Iedere locatie wordt geleid door een manager primair proces en een manager opvoeding en behandeling. Het gaat hier om duale aansturing; beide functies zijn nevengeschikt aan elkaar.

Jij bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het algemeen pedagogisch beleid van de inrichting. Dit doe je binnen de door de pedagogisch directeur en door de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen gestelde kaders. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een goed inhoudelijk aanbod op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling voor jeugdigen.

Samen met de manager primair proces ben je verantwoordelijk voor het orthopedagogisch leefklimaat en een veilig verblijf in de inrichting. Specifiek sta je aan de lat voor beleid gericht op medische en psychiatrische zorg, onderwijs, interventies, diagnostiek, behandeling en nazorg. Je geeft leiding aan het team Behandeling en Interventies en aan de Medische Dienst. Als contactpersoon vervul je een rol richting ketenpartners en externe (medisch) specialisten die op regelmatige basis worden ingehuurd. Verantwoording leg je af aan de pedagogisch directeur.
 

Functie-eisen

• Je hebt een academische, gedragswetenschappelijke opleiding gevolgd.
• Je hebt een BIG-registratie.
• Je bent in staat om grote verantwoordelijkheid te dragen (verantwoordelijkheid voor de locatie en voor de algemeen en pedagogisch directeur op afstand).
• Je hebt ruime ervaring in leidinggeven aan professionals.
• Je hebt ervaring in duaal leidinggeven.
• Je hebt brede kennis van methoden en ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling van jeugdigen, gedragsproblematiek en psychopathologie, sociale competentie en overige methodieken.
• Je hebt kennis van ontwikkelingspsychologie, inzicht in de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen en jongeren en in de daarvoor geëigende interventiemethoden.
• Je hebt kennis van de doelgroep, ook in relatie tot verschillende culturele achtergronden.
• Je hebt inzicht in de methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gedragsinterventies.
• Je hebt inzicht in groepsprocessen en bent vaardig in het beïnvloeden daarvan.
• Je bent vaardig in het invoeren van nieuwe werkmethoden en technieken.
• Je bent je bewust van de belangen in je omgeving en van de organisatie als geheel en gaat daar op een sensitieve manier mee om.
• Je kunt verbinden en samenwerkingsgericht optreden en je medewerkers vooruitbrengen.
• Je kunt goed netwerken.
 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of mobiliteitsadviseur aan te leveren, inclusief een kopie van de aanwijzingsbrief.
 • Het gaat om een functie die valt binnen het kader van managementdevelopment. Een mentaliteit van permanente ontwikkeling en mobiliteit vinden wij vanzelfsprekend.
 • Een assessmentcentertest op basis van competenties maakt deel uit van de selectieprocedure, evenals een antecedenten- en veiligheidsonderzoek.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) is een landelijke inrichting met drie locaties: De Hunnerberg in Nijmegen, Den Hey-Acker in Breda en De
Hartelborgt in Spijkenisse.
De drie locaties kennen afdelingen voor kort- en langverblijf en een gedifferentieerd aanbod aan jongeren en regimes. Elke locatie kan verder
een aantal bijzondere landelijke voorzieningen omvatten, die om gespecialiseerde expertise vragen. De locatie De Hartelborgt kent naast de
reguliere afdelingen het landelijk specialisme voor jongeren met psychiatrische problematiek; de FOBA (forensische observatie en
behandeling in geval van acute crisis) en VIC (Very Intensive Care behandeling).
De RJJI heeft naast het voorkomen van recidive ook een pedagogische doelstelling en biedt een programma aan waarin onderdelen gericht op
zorg, opvoeding, behandeling en onderwijs een belangrijke plaats innemen.
Het is belangrijk een leefklimaat te creëren waarbij de jeugdigen zo optimaal mogelijk kunnen groeien en ontwikkelen. Op die manier gaat van
de insluiting zo min mogelijk schade uit en wordt het verblijf zo optimaal mogelijk aangewend voor een geslaagde terugkeer naar de samenleving.
Jongeren die in een RJJI verblijven, worden veelal gekenmerkt door een problematische opvoedingssituatie, (een combinatie van)
gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische stoornissen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Leidend in dit werk is onze meerjarige koers. Hieraan geven we richting met behulp van drie focuslijnen, die nodig zijn om verder te kunnen groeien. Zo doen we al het mogelijke om ervoor te zorgen dat een justitiabele terugkeert in de samenleving, zonder in herhaling te vallen. Dat kunnen we niet alleen. We hebben de maatschappij nodig om de justitiabele de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dit vraagt om een open positie van DJI ín de maatschappij.

We hebben veel kennis en deskundigheid. Als uitvoeringsorganisatie willen we emanciperen door kennis gerichter in te zetten en ons zo steviger te profileren. Daarbij willen we een mensenorganisatie zijn. We doen ons werk met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-klinieken, forensische zorg- en detentiecentra, en bij de landelijke diensten en op het hoofdkantoor. Het is veelzijdig en boeiend werk en het gaat om zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder!
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. van Genabeek, Pedagogisch Directeur

06-53967870

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw R. Dhore, md-adviseur

06-21134162

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Verpleegkundig specialist (marktconform)

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Spijkenisse
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)