Manager operationeel centrum

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Assen
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 4 maart Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 48775
 • Plaatsingsdatum 10 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

DV&O is op zoek naar een ervaren Manager voor het relatief jonge Operationele Centrum (OC). Het OC is verantwoordelijk voor de optimale inzet van mensen en middelen, zowel kwalitatief als kwantitatief binnen DV&O. De dag van uitvoering van deze producten en diensten, daar staat de Manager OC voor aan de lat. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld incidenten, vervoersbewegingen, monitoring zoals drones en aeroscopen, allerhande bijstand op het gebied van puk-codes, alle contacten met de uitvoerende in de uitvoering etc. Het OC is het centrum waar beslissingen en besluiten vallen op de dag van uitvoering.  

Je bent verantwoordelijk voor:

 • De kwaliteit van de dienstverlening van het OC en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden die worden aangestuurd door het OC;
 • Het vertalen van de missie / visie / doelstellingen van DV&O naar het OC en aanpalende onderdelen die nodig zijn om de doelstellingen van het OC te realiseren;
 • (Medeverantwoordelijk) Voor de randvoorwaarden, waarbinnen het OC haar werkzaamheden kan uitvoeren, zoals huisvesting, ICT-middelen, Arbo-middelen, randvoorwaarden en kaders om in staat te zijn om het werk op een kwalitatief en kwantitatief juiste wijze kan uitvoeren;
 • Voor het overleg, kennisoverdracht en intervisie / opleidingen over de voor het OC relevante onderwerpen om de doelstellingen te realiseren en een veilige integere werkomgeving te creëren;
 • De continue doorontwikkeling van het OC en de daarop van invloed zijnde aspecten bespreekbaar maken en over in gesprek zijn (maatschappelijk, politiek bestuurlijk of anderszins zoals innovaties);
 • Een brede portefeuille van werkzaamheden, waarbij de kwaliteit van het proces voordat het bij het OC terecht komt bepalend is voor de kwaliteit waarmee het OC haar werkzaamheden kan verrichten;
 • Het uitdragen van de werkzaamheden binnen het OC, waarvoor de uitvoerende districten / divisies geen mandaat hebben en voortdurend het beleid uitdragen en verdedigd binnen DV&O.
 • DV&O dossiers met een DV&O brede impact, zoals BCP, consignatierooster, ketensamenwerking (van aanvraag tot uitvoering) en dergelijke binnen geheel DV&O;
 • Het optreden als adviseur voor het DO ten aanzien van verschillende nader te bepalen dossiers die de koers en ontwikkeling van het OC en DV&O raken i.s.m. ketenpartners;
 • De (in)richting, uitvoering en borging van een goede bedrijfsvoering;
 • De inrichting van het OC op het gebied van producten, diensten, (werk-) processen;
 • Is verantwoordelijk voor het sturen op en realisatie van de uitvoering van tactische doelstellingen van DV&O;
 • Het onderhouden van de contacten en samenwerking met de key-players binnen DV&O en buiten DV&O om de doelstellingen zoals afgesproken met de plv. AD/Directeur Operatie te realiseren;
 • De aansturing van het incidentenproces en de aansturing van de crisisorganisatie binnen de verantwoordelijkheid van het OC;
 • Het optreden als de spil in de behandeling van incidenten en het opstarten van en regievoeren bij incidenten en crisissen; 
 • Het voorbereiden van overleggen met ketenpartners ten aanzien van innovatie en ontwikkelingen die het OC en DV&O positioneren.
 • Tot slot neem je deel als adviseur aan externe keten overleggen i.s.m. met Directeuren Operatie die impact hebben op het functioneren van het OC binnen de keten en binnen de DV&O;
 • Aantoonbaar WO werk en denkniveau (aantoonbaar of middels een assessment aan te tonen);
 • Kennis van managementvaardigheden en het opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Ervaring met een portefeuilleverantwoordelijkheid die breed door de organisatie heen loopt;
 • Kennis van kwaliteitszorg- en normering
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Kennis van de voor DJI relevante beleidsterreinen
 • In staat zijn om multidisciplinair samen te werken en om te kunnen gaan met verschillende culturen en samenstellingen binnen een team;
 • Kennis van en inzicht in digitale ontwikkelingen, het effect hiervan op de taken van het OC en het kunnen inschatten van de toepasbaarheid hiervan;
 • In staat zijn om regie te voeren op en te sturen op het OC omdat deze sterk verweven is met de operatie van DV&O;
 • Ervaring met het door ontwikkelen van diverse producten en diensten, denk hierbij aan doorontwikkeling op het gebied van C2000, telefonie, monitoring, nieuwe processen en dienstverlening.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.758 Max. €7.094 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, DJI biedt goede faciliteiten om thuis te werken. 
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de door DV&O gestelde kaders geef je leiding aan het landelijk opererend OC en maak je deel uit van het managementteam van DV&O. Jij bent het gezicht van de uitvoering op de dag zelf, zowel binnen DV&O als bij externe partners. Ook geef je advies over verschillende vraagstukken aan de Directeuren Operatie en neem je deel aan overleggen met ketenpartners. Hierbij ben je in staat om met gezag zo zelfstandig mogelijk – ongeacht formele (eind) verantwoordelijkheden te opereren binnen en buiten de DV&O. Je verricht namelijk werkzaamheden die impact hebben op de gehele DV&O organisatie. 

Het OC is een afdeling die nieuw opgestart is in 2019. Dit betekent dat de doorontwikkeling van het OC binnen de DV&O maar ook in samenwerking met ketenpartners nog verder vormgegeven kan worden. Als Manager OC begeleidt je dit. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor jouw team en nauwe contacten met collega’s vanuit de andere onderdelen van DV&O. 

Jaarlijks verwerkt het Operationeel Dienstencentrum (OC) ongeveer 240.000 aanvragen, wat neerkomt op 800 aanvragen per dag. Hiervan wordt 30% opnieuw aangevraagd. Het OC gebruikt video/camerabeelden, drones en onderhoudt op afstand contact met executieve functies om haar taken uit te voeren. De afdeling staat onder leiding van een manager operationeel centrum, die functioneel verantwoordelijk is voor de executieve functies op de dag van uitvoering. 

Het Operationeel Centrum is verantwoordelijk voor de optimale inzet van mensen en middelen binnen DV&O. Hierbij wordt voortdurend rekening gehouden met de afspraken tussen DV&O en de ketenpartners. 

Aanvragen voor producten en diensten komen binnen in een digitaal plansysteem. Op de dag van uitvoering staat het OC-centraal, waar alle vervoersbewegingen en kwesties nauwlettend worden gevolgd en gecontroleerd. Het is het centrum waar beslissingen en besluiten vallen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer P. van Drueten, plaatsvervangend A/D / directeur Operatie

08807-30300

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. van Putten, senior corporate recruiter

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Infodesk

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats meerdere locaties
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Businesscontroller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sociaal Cultureel Werker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 22 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd