• Utrecht  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 11 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4603, Plaatsingsdatum: 8 juli 2024

MKB is een uitvoerende directie die in direct contact met burgers en bedrijven de belastingwetten uitvoert. De samenleving verwacht dat dit eerlijk en rechtvaardig gebeurt. We hanteren hierbij de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie. Dit betekent dat we het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk maken om hun wettelijke verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door (semi-) massale processen juist en tijdig uit te voeren en passende dienstverlening te leveren. Verder oefenen we adequaat toezicht uit en dwingen wij waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af (conform de Rijksbegroting).
Omdat we niet alle burgers en bedrijven die onder MKB vallen uitputtend kunnen behandelen, moeten we keuzes in de handhavingsaanpak maken. MKB heeft ervoor gekozen om dat deels op centraal niveau te beleggen. Rechtsgelijkheid en rechtszekerheid zijn namelijk gebaat bij een landelijk vorm gegeven handhavingsaanpak binnen MKB.
Belangrijk is ook dat we handhavingskeuzes maken op basis van de combinatie van fiscale kennis, sociaalwetenschappelijke kennis en data-analyse. Dat vraagt hele specifieke kennis en vaardigheden en die zijn geconcentreerd binnen de centrale afdeling Klantbehandeling. Experts uit de verschillende disciplines adviseren de handhavingsadviseurs in het vormgeven van handhavingsbeleid.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je bent teamleider binnen de afdeling Klantbehandeling. De aansturing van de afdeling doe je samen met het afdelingshoofd en de andere teamleider. Medewerkers van de afdeling werken vanuit heel Nederland, maar onze plaats van ontmoeting en fysieke samenwerking is Utrecht.

Onze afdeling zorgt voor de verbinding tussen het handhavings- en uitvoeringsbeleid en de dagelijkse uitvoerende praktijk van de regiokantoren van MKB. We werken met ongeveer 40 collega’s en hebben rollen als handhavingsadviseur, coördinator Fiscale Dienstverleners-aanpak , coördinator Intensief Toezicht en Externe Samenwerking en expert toegepast wetenschappelijk onderzoek. We houden ons bezig met het analyseren van fiscaal gedrag en het vervolgens vertalen naar een passende handhavingsaanpak. Ongeveer 5 medewerkers die zich op de regiokantoren bezig houden met informatievoorziening worden vanuit onze afdeling functioneel aangestuurd.

Belangrijk is dat we voortdurend kennis en ervaring uitwisselen met de collega’s op de regiokantoren en van de andere landelijke afdelingen, zodat we samen zorgen voor een doeltreffende en doelmatige handhavingsaanpak voor MKB ondernemers en fiscaal dienstverleners.

Als teamleider stuur je op de vertaling van de uitvoerings- en handhavingsstrategie van de Belastingdienst naar handhavingsplannen van MKB . Je onderhoudt je netwerk met relevante partners binnen de directie MKB en binnen de Belastingdienst.

Een bijzondere baan, omdat...

 • je de actuele onderwerpen in maatschappij en politiek kan vertalen naar je werk. Het gaat dan om nieuwe inzichten bij onderwerpen als de menselijke maat, privacy en doenvermogen.
 • je leidt je team door prioriteiten te stellen, knelpunten en oplossingen te signaleren.
 • je geeft persoonlijke aandacht aan jouw medewerkers voor het richten van hun inzet, ontwikkeling en werkplezier.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Als jij het leuk vindt om beleid en vernieuwende concepten te vertalen naar de doelgroep MKB, zit je hier helemaal op je plek.” Richard, Teamleider landelijke afdeling Klantbehandeling MKB.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst: 

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

 

De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Robbert Veldhuizen - Directeur Klantbehandeling 06 - 15 83 16 69

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Hendrik van Nieuwkoop - Adviseur werving & selectie 06 - 15 83 16 69

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Landelijk Handhavingsadviseur

Belastingdienst
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 14
  €5.864 - €8.550 (bruto)

Onderzoeker Klantbehandeling MKB

Belastingdienst
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Specialist Overdrachtsbelasting Rotterdam / Den Haag

Belastingdienst
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 9,schaal 10,schaal 11
  €3.404 - €6.110 (bruto)