Manager intensief toezicht en externe overheidssamenwerking

Belastingdienst

 • Stand­plaats Eindhoven
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 29 april
 • Vacaturenummer 1143401
 • Plaatsingsdatum 2 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"Dagelijks werk ik samen met mijn team aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dit doen we samen met andere overheidspartners. Door deze integrale aanpak hopen we ons land minder aantrekkelijk te maken voor ondermijnende criminaliteit. En zo bij te dragen aan een veiligere samenleving.” Anja van Son, manager team intensief toezicht en externe overheidssamenwerking, bij de directie midden- en kleinbedrijf van de Belastingdienst.

De Belastingdienst vernieuwt en dat gebeurt stap voor stap. We werken aan de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, een soepele uitvoering, goed toezicht en een efficiënte inning. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is daarbij een van onze prioriteiten. Hierin zijn we een belangrijke partner van de politie, gemeentes, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum en het Openbaar Ministerie. Zo stellen we fiscale informatie ter beschikking en voeren we fiscale interventies uit. Denk aan onderzoeken, analyses, het traceren van geldstromen en het in beslag nemen van vermogensbestanddelen. Om ondermijnende criminaliteit aan te pakken, is intensieve in- en externe samenwerking cruciaal. Een voorbeeld hiervan is het samenwerkingsverband Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Binnen dit RIEC-verband vindt er samenwerking plaats tussen de 38 gemeenten in Brabant-Oost, het Openbaar Ministerie, de politie, de KMAR, de FIOD, UWV en het ISZW.

In jouw rol van manager van het team intensief toezicht en externe overheidssamenwerking omarm je de strategie en doelstellingen van de Belastingdienst en draag je daaraan bij. Je herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen en buiten de organisatie, en benut en creëert de kansen die in het belang zijn ervan. In een omgeving die voortdurend verandert begeleid jij je medewerkers. Je zorgt dat je collega’s op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen en dat ze over de kennis beschikken die noodzakelijk is om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Door op heldere wijze richting te geven, realiseer je samen met je team de afgesproken kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.

Als manager ben je verantwoordelijk voor de resultaten van jouw team. Zo schat je de haalbaarheid van acties en besluiten in, stel en bewaak je de deadlines en stuur je op de output. Continu ben je in dialoog met jouw medewerkers en ondersteun je hen om hun bijdragen aan het resultaat te optimaliseren. Je inspireert, enthousiasmeert en haalt het beste in je mensen naar boven. Ook stimuleer je hen om zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Samenwerking binnen een breed netwerk is voor jou vanzelfsprekend, want alleen dan kun je resultaten behalen en de kwaliteit en efficiëntie van processen verbeteren. Je onderhoudt en benut dan ook een relevant en effectief netwerk. Op het kantoor in Eindhoven ondersteun je collega-managers bij geweldsincidenten en aangiftes en ben je het eerste aanspreekpunt voor de wijkagent.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Anja? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Anja van Son, manager team intensief toezicht en externe overheidssamenwerking, via 06 - 18 60 86 95, of met Kitty Broeren, regio directeur MKB Eindhoven, via 06 - 52 04 37 78.

Functie-eisen

 • Je hebt een master in een fiscale, bestuurskundige, strafrechtelijke of andere relevante richting. Je hebt minimaal drie jaar ervaring met leidinggeven aan medewerkers met verschillende (opleidings)niveaus.
 • Je hebt ruime ervaring met fiscaliteit, toezichtprocessen en in het strafrecht.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het leiden van een team of organisatieonderdeel in een veranderende organisatie, en in het vormgeven en aansturen van meerdere processen en projecten tegelijkertijd.
 • Je bent in staat om draagvlak voor veranderingen te creëren, zowel in- als extern.
 • Je hebt affiniteit met data en analytics.
 • Je hebt geen van 9 tot 5 mentaliteit.

Jouw competenties?

 • Samenwerken
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Aansturen medewerker

Herken jij jezelf ook hierin?
Coachen, begeleiden en leidinggeven via heldere communicatie; dat is jouw tweede natuur. Je werkt en stuurt met kennis van zaken, schakelt indien nodig tussen verschillende leiderschapsstijlen, zorgt voor verbinding en creëert vertrouwen. Dit doe je in- en extern. Je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden, doorziet processen meteen en ziet direct op welke punten verbetering mogelijk is. Ook geef je heldere sturing op basis van gedegen en inhoudelijke argumenten. Verder heb je tactisch en bestuurlijk inzicht en goed ontwikkelde managementvaardigheden. Je bent resultaatgericht, enthousiast en betrokken, en beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen. Tegelijkertijd ben je erg flexibel: je hebt er zichtbaar plezier in om je te bewegen in een veranderende organisatie. Hierbij ben je je bewust van (in)formele regels, hiërarchische posities en het daarbij behorende krachtenveld, en handel je hiernaar om de organisatiedoelen te bereiken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 7 mei 2021 vinden de selectiegesprekken plaats. Gezien de huidige omstandigheden vinden de selectiegesprekken digitaal via webex plaats.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kitty Broeren, Regio directeur MKB Eindhoven

06-52043778

Anja van Son, Manager ITE (Intensief Toezicht/Externe Overheidssamenwerking)

06-18608695

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marika de Boer, Adviseur Werving & Selectie

06-52487136

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager MKB

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager MKB Eindhoven

Belastingdienst
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager MKB Groningen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd