Manager Financiën, Planning en Control bij de Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer HR/22 FPC-1
 • Plaatsingsdatum 10 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Manager Financiën, Planning en Control (FP&C) is een managementfunctie binnen de directie Bedrijfsvoering van de Hoge Raad der Nederlanden.
De manager geeft leiding aan de stafunit FP&C (4 collega’s) en is tevens controller. De stafunit FP&C adviseert en ondersteunt de directeur Bedrijfsvoering door een gezonde meerjarige begroting en (financiële) besturing van de Hoge Raad te realiseren. Dit door onder meer het coördineren, uitvoeren, evalueren en aanpassen van de planning- en verantwoordingscyclus met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het (laten) verzorgen en onderhouden van adequate verantwoordingsinformatie en financiële- en inkoopadministratie en het inrichten, (laten) uitvoeren, evalueren en aanpassen van systemen en instrumenten voor risicobeheersing in de bedrijfsvoering en in de primaire processen. De functie kent ook de taak van contractmanager. Het beheer van het pand is belegd bij het consortium, bestaande uit diverse publieke en private partijen. De manager FP&C monitort het contract en bewaakt het proces. Tot slot kan de manager FP&C de directeur bedrijfsvoering vervangen bij afwezigheid. Deze functie wordt voornamelijk ten kantore verricht.

Functie-inhoud

 • Je geeft leiding aan de afdeling FP&C;
 • Je ontwikkelt op basis van organisatiedoelstellingen een financiële strategische visie en weet  deze ook te implementeren;
 • Je ontwikkelt op professionele en bij de Hoge Raad passende wijze risicomanagement als beleidsinstrument en coördineert de werkzaamheden;
 • Je draagt zorg voor een gezonde meerjarenbegroting, een heldere P&C cyclus en monitort de activiteiten binnen de Hoge Raad conform plan en begroting;
 • Je onderhoudt de contacten met de financiële afdeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • Je bent binnen het consortium aanspreekpunt voor contractmanagement op strategisch niveau;
 • Je maakt deel uit van het management van de directie bedrijfsvoering en je kan in bijzondere situaties de directeur bedrijfsvoering vervangen bij diens afwezigheid.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad beoordeelt als cassatierechter of de rechter in vorige instantie het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. De Hoge Raad heeft ook andere wettelijke instrumenten ter beantwoording van rechtsvragen. Zo draagt de Hoge Raad bij aan de rechtseenheid, de rechtsvorming en de rechtsbescherming. De juridische taken van de Hoge Raad hebben een belangrijke maatschappelijke dimensie. De Hoge Raad is in de uitoefening van zijn taken dienstbaar aan het staatsbestel en de samenleving. Van de Hoge Raad maken naast de raad ook het parket en de directie Bedrijfsvoering deel uit. De leden van het parket brengen rechtsgeleerde adviezen uit. Het parket is onafhankelijk en staat onder leiding van de procureur-generaal. De medewerkers van de directie Bedrijfsvoering zijn verantwoordelijk voor een goede inrichting van de organisatie en ondersteunen de leden van raad en parket.

Hoge Raad der Nederlanden

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Vera de Witte

06-51242455

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw L.C. (Leonie) Willemse

070-36311393

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Financieel Adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsondersteunend medewerker internationaal

Raad voor de rechtspraak
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)