Manager communicatieadvies en online

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Communicatie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 13 december Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer LDC20211115_15
 • Plaatsingsdatum 16 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Communicatie vraagt vandaag de dag om een open houding, meer initiatief om in contact te staan met onze omgeving en om partnerschap, zowel in eigen huis als met de samenleving. Communicatieplannen, mediastrategieën, werkbezoeken, speeches en onderzoek staan niet op zichzelf, maar zijn juist onderdeel van een bredere aanpak die laat zien wat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit doet, met wie, waarom en voor wie, in een taal die iedereen kan begrijpen.

Wat ga je doen?
Nederland staat voor een grote opgave: de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw en visserij, het behoud van een gezonde natuur en een veilige en duurzame voedselproductie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft als ambitie deze transitie zo goed mogelijk te faciliteren en te ondersteunen, maar we beseffen tegelijkertijd dat dit kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Dit maakt goede communicatie, online en offline, nóg belangrijker.

Als MT-lid communicatieadvies en online vervul jij een spilfunctie in het realiseren van deze opgave. Je geeft leiding aan circa vijftien medewerkers in twee teams: Communicatieadvies en Online. Het team Communicatieadvies ondersteunt de beleidsdirecties door beleid te vertalen in heldere en betrouwbare communicatie met als uitgangspunt de vragen en behoeften in de hele samenleving. Het team Online verzorgt de advisering over de online communicatie en de webcare van het ministerie van LNV.

Je draagt samen met de andere leden van het managementteam bij aan de opstelling en uitvoering van de koers van de directie, uitgewerkt in het jaarplan en de meerjarenstrategieën voor de prioriteiten van het departement. Je hebt een eigen personeelsverantwoordelijkheid voor jouw afdeling en bent portefeuillehouder voor enkele (vakinhoudelijke) thema’s.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Of het nu gaat om het gesproken woord of tekst, in beeld, YouTube-film of online, het directe contact met agrariërs, de samenleving en andere stakeholders staat voor de directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voorop. De directie brengt het werk van LNV zo helder mogelijk over het voetlicht. We doen dit in voortdurend gesprek met de agrarische wereld, belangenorganisaties en betrokken burgers. Bijvoorbeeld door webinars, interactieve events en werkbezoeken te organiseren en actief deel te nemen aan discussies via social media. Door scherp te luisteren, te analyseren en vragen te beantwoorden verzamelen wij signalen uit alle hoeken van de samenleving over onderwerpen die iedereen raken. Die inzichten zijn van grote waarde voor verbinding met de samenleving en goed beleid.

De directie Communicatie draagt actief bij aan de ambitie van LNV om uit te groeien tot een goede samenwerkingspartner en zo ook te functioneren. Dat doen we door in te zetten op stakeholdermanagement, samenhang en maatwerk in de interne en externe communicatie, met inzet van woord én beeld. Communicatie vraagt vandaag de dag om een open houding, meer initiatief om in contact te staan met onze omgeving en om partnerschap, zowel in eigen huis als met de samenleving. Communicatieplannen, mediastrategieën, werkbezoeken, speeches en onderzoek staan niet op zichzelf, maar zijn juist onderdeel van een bredere aanpak die laat zien wat LNV doet, met wie, waarom en voor wie, in een taal die iedereen kan begrijpen.

Het team
Je wordt deel van het MT, een hecht team dat verder bestaat uit een directeur, een MT-lid woordvoering, externe optredens en werkbezoeken, twee coördinatoren en een directiesecretaris. Het MT staat in goede verbinding met de verschillende teams in de directie en werkt op belangrijke thema’s graag mee. Je bent onderdeel van een waardevol netwerk van samenwerkingspartners, zowel binnen als buiten de Rijksoverheid. We houden van samenwerking, vernieuwing, uitdaging en streven ernaar voorop te lopen bij het inzetten van nieuwe inzichten in ons communicatievak om bij te dragen aan de doelstellingen van LNV.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Communicatie

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Judith Sluiter, Directeur Communicatie LNV

06-20252606

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Arlene Freer, MD consultant van de ABD

06-31640766

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Communicatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker invasieve exoten en zoönosen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Samenwerking Uitvoerende Diensten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker (inter)nationaal klimaat- en natuurbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd