Manager bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 12 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-780(GMT)
 • Plaatsingsdatum 25 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

‘Goede toegang tot werkzame en betaalbare genees- en hulpmiddelen, voor nu en voor morgen’, dat is waar de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) aan werkt. Zowel in Nederland als internationaal. Voor jou als manager bij GMT draag je hieraan bij door - samen met je collega’s – geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, en lichaamsmateriaal veilig, toegankelijk en betaalbaar te maken voor patiënten. Op het snijvlak van commercie en de overheid komen hier beleid, politiek, onderzoek, publieke en private belangen samen. Een dynamisch omgeving waar je impact hebt.

De opgave.

Je geeft leiding aan het cluster Pakkettoelating en -bekostiging. Hier zijn ongeveer 12 mensen werkzaam. Het cluster houdt zich bezig met betaalbare en tijdige toegang tot geneesmiddelen. De inzet en doorontwikkeling van wettelijke instrumenten voor aanvaardbare prijzen zoals de Wet geneesmiddelenprijzen en het geneesmiddelenvergoedingssysteem spelen daarbij een grote rol. De problematiek in dit cluster draait niet alleen om dure geneesmiddelen, maar ook om de beschikbaarheid van geneesmiddelen die relatief goedkoop zijn. Deze dossiers, maar ook andere dossiers binnen het cluster zijn complex en staan volop in de politieke belangstelling. Denk hierbij ook aan het geneesmiddelenvergoedingssysteem en de mogelijke uitbreiding van de sluis voor dure geneesmiddelen.

Als manager stuur je op heldere resultaten en zorg je dat beleid concreet handen en voeten krijgt. Dat doe je in nauwe samenwerking met je collega MT-leden. Je speelt een belangrijke rol in het uitgebreide netwerk dat onze directie kent, denk aan patiënten vertegenwoordiging, fabrikanten, koepels van zorgpartijen en organisaties als het Zorginstituut, CIBG, ACM en NZA.
Daarnaast ga je inhoudelijk leidinggeven aan het team internationaal. Het team internationaal zorgt voor de coördinatie van alle internationale onderwerpen die binnen de directie spelen. Aangezien het merendeel van de wetgeving op het gebied van geneesmiddelen, lichaamsmateriaal en medische technologie Europees is, is er veel afstemming en overleg op dit terrein nodig. Het team internationaal is samengesteld met medewerkers vanuit de verschillende clusters van GMT. Dit vraagt van jou als manager dat je goed contact houdt met de MT-leden die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de dossiers geneesmiddelen, lichaamsmateriaal en medische technologie.

Je bent een manager met veel ervaring in het politieke proces en je hebt kennis van de onderwerpen die binnen de directie spelen. Voor de medewerkers ben je een goede gesprekspartner die met hen meedenkt en klankbord, zowel op de persoon maar zeker ook op de inhoud. Door jouw inspirerende manier van leidinggeven voelen je mensen zich gesteund en vrij tegelijk. Zo ben je benaderbaar voor en betrokken bij de medewerkers. Je creëert een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt en houdt de balans tussen werk en privé bij iedere collega scherp in de gaten. Ook ben je verantwoordelijk voor een adequate prioritering en evenwichtige werkbelasting en heb je oog voor de kwaliteiten en de talenten van je medewerkers. Gezien de kennis en ervaring binnen het MT GMT zijn wij op zoek naar iemand met kennis van de geneesmiddelensector, maar ook iemand die ervaring heeft met parlementaire processen.

We heten je welkom in ons MT, bestaande uit vier MT-leden (waaronder de vacature) en een directeur. Met elkaar geven we sturing aan de gehele directie GMT. Het betreft een collegiaal MT waarin MT-leden flexibel zijn in portefeuille en opgave. Wij worden goed ondersteund door een secretariaat en een directieadviseur We zijn open en eerlijk en humor wordt gewaardeerd. We zijn een directie met collega’s die professioneel en intrinsiek gemotiveerd zijn om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Wat vraagt dit van je?

 • Je hebt oprechte affiniteit met de onderwerpen die spelen binnen de directie GMT en je hebt aantoonbare kennis van de geneesmiddelensector, ook in internationale en Europese context.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven en een afgeronde academische studie.
  Je hebt ruime beleidservaring, evenals ervaring met politiek-bestuurlijke processen binnen de Rijksoverheid zoals het begeleiden van bewindspersonen bij debatten, meeschrijven en beoordelen van Kamervragen en van Kamerbrieven.
 • Je bent gewend om te opereren in een complex speelveld waar belangentegenstellingen een rol spelen. Hierbij ben je in staat om met gezag op te treden, een koers te kiezen en daaraan vast te houden en je bent tegelijkertijd flexibel indien nodig.
 • Je bent een mensgerichte manager die inspireert, verbindt, motiveert en richting geeft. Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid en staat stevig als dat nodig is. Je durft te vertrouwen op je medewerkers die als professionals hun vak verstaan. Je weet medewerkers te inspireren met je visie en je betrokkenheid. Je hebt een open mind en brengt energie mee.
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.810 Max. €8.163 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Richt je sollicitatie aan Karla van Rooijen, directeur GMT.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) maakt deel uit van het directoraat-generaal Curatieve Zorg (zie voor meer informatie:https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/dg-curatieve-zorg

Het werkveld van de directie GMT is dynamisch en staat continue onder politieke aandacht.
GMT doet haar werk op de driesprong van krachtige commercie, wetenschappelijke ontwikkeling en het publieke belang. Op die driesprong kruisen de wegen en belangen van burgers, zorgverzekeraars, zorginstellingen, artsen en apothekers, fabrikanten, groothandels, wetenschappers, nationale en internationale organisaties, advies- en uitvoeringsorganen en Nederlandse en Europese beleidsmakers. Het spreekt voor zich dat in een dergelijk sterk krachtenveld een zorgvuldige afweging van alle belangen noodzakelijk is.

De directie kent momenteel 7 clusters, het Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen en een secretariaat. Het MT bestaat uit 4 MT-leden (inclusief vacature) en een directeur.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de https://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/algemene-bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het vraagt ook wat van jou.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.
VWS telt ruim 5.000 medewerkers, die voor een belangrijk deel bij agentschappen, raden en inspecties werken. Op het kerndepartement werken ruim 1.700 medewerkers. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratiekantoor (CAK) en het Zorginstituut Nederland. Meer informatie over het https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karla van Rooijen, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie

070-3407215

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marielle Kamp, MD consultant Bureau Algemene Bestuursdienst

06-5005 2293

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-Lid Directie Europese en Internationale Zaken

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Europese en Internationale Zaken (DEIZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker basiszorg, directie Curatieve Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerkers medische ethiek

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd