Manager algemeen nut beogende instellingen (anbi)

Belastingdienst

 • Stand­plaats Eindhoven
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 18 augustus
 • Vacaturenummer 1161295
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Elke werkdag is anders, dat maakt mijn functie uitdagend. De ene dag heb ik gesprekken met teamleden, de andere dag focus ik op Kamervragen of digitaliseringsoplossingen. Ik geef niet alleen leiding aan mijn team, maar draag ook bij aan de ontwikkeling ervan. De verantwoordelijkheden, afwisselende taken en complexe onderwerpen bieden volop voldoening.” Pepijn van Riet, manager anbi-team 1, directie Midden- en Kleinbedrijf bij de Belastingdienst.

Van kerken en musea tot Artsen Zonder Grenzen: momenteel zijn er zo’n 44.000 algemeen nut beogende instellingen (anbi’s). Een anbi-status leidt tot fiscale voordelen voor instellingen en donateurs. Wie verantwoordelijk zijn voor het toekennen en bewaken van deze statussen én het behandelen van bijkomende bezwaar- en beroepszaken? De twee landelijke anbi-teams binnen de directie Midden- en Kleinbedrijf in Eindhoven. In beide teams werken 21 collega’s aan deze politiek-maatschappelijk gevoelige statussen. Team 1 focust op het aanvraagproces en de administratieve ondersteuning, terwijl team 2 toezicht houdt en bezwaar- en beroepszaken behandelt.

Als manager geef je leiding aan team 2: een specialistisch, integraal team met hooggekwalificeerde professionals. Je begeleidt en coacht medewerkers in een werkomgeving die continu verandert. Dat doe je door er onder andere voor te zorgen dat collega’s op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen en beschikken over benodigde kennis. Je weet wat er speelt in de maatschappij en stemt ontwikkelingen af op de strategische doelstellingen van de Belastingdienst. Als manager van anbi geef je richting aan de (verdere) ontwikkeling van de strategische doelen en vertaal je deze op tactisch en operationeel niveau naar toezichts- en uitvoeringsplannen.

In jouw rol staat samenwerken voorop. Je stemt met Pepijn onderling af en communiceert gezamenlijk over de uitvoering van het beleid. Dat is erg belangrijk, omdat er veel publieke en politieke belangstelling is voor anbi-statussen. Verder vertegenwoordig je de regiodirecteuren van de directie in overleggen waar soms sprake is van tegenstrijdige belangen. Tot slot bouw en onderhoud je jouw netwerk en werk je samen met andere directies en externe partijen, waaronder het Centraal Bureau Fondsenwerving en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Word jij de nieuwe collega van Pepijn? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Annemarijn Obbema, manager anbi-team 2 (06 54 97 48 98), met Pepijn van Riet, manager anbi-team 1 (06 - 31 74 94 97), of met Kitty Broeren, regiodirecteur MKB Eindhoven (06 - 52 04 37 78).

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma in de richting van fiscaal recht, fiscale economie of bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als leidinggevende.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het leidinggeven aan een team of organisatieonderdeel in een veranderende organisatie, en kunt tegelijkertijd meerdere processen en projecten aansturen en vormgeven.
 • Je weet een netwerk op te bouwen en draagvlak te creëren, zowel binnen als buiten de organisatie.

Jouw competenties?

 • samenwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • netwerken
 • resultaatgerichtheid
 • aansturen medewerkers

Herken jij jezelf ook hierin?
Coachen, begeleiden, aansturen, verbinden en leiding geven; laat dat maar aan jou over. Je werkt en stuurt op basis van inhoudelijke argumenten, creëert vertrouwen en schakelt gemakkelijk tussen verschillende leiderschapsstijlen. Ook kun je hoofd- van bijzaken onderscheiden en doorzie je processen. Zo breng je snel verbeterpunten in kaart. Verder signaleer en begrijp je (in)formele regels, hiërarchische posities en het daarbij behorende werkveld. Je weet deze kennis zo in te zetten dat je jouw doelen behaalt. En ontwikkelingen? Kom maar op, je vindt het leuk om te werken in een veranderende organisatie. Tot slot stel je je enthousiast en betrokken op en sta je bekend als een doorzetter.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen. Voor deze functie loopt een functiewaardering.

 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Voor deze functie loopt een functiewaardering. Op dit moment is de waardering van deze functie schaal 13.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op dinsdag 31 augustus 2021 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure. Én het assessment voor deze functie wordt uitgevoerd op woensdag 8 september 2021.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pepijn van Riet, manager MKB

06 - 31 74 94 97

Annemarijn Obbema, manager MKB

06 - 54 97 48 98

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Eefje Nieuwenhuijsen, adviseur Werving & Selectie

06 - 55 27 56 21

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager MKB Eindhoven

Belastingdienst
 • Stand­plaats Einhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Heffingsmedewerker Inkomstenbelasting

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 4 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Procesregisseur overige middelen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd