Manager afdeling BBOP

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 24 januari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD21/DGRR/210392
 • Plaatsingsdatum 3 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Geef jouw leidinggevende ambities de ruimte bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Als manager sta je aan het hoofd van een zeer veelzijdige afdeling en heb je contacten met diverse partijen binnen en buiten het ministerie. Een mooie kans om jouw leiderschap verder te ontwikkelen, met impact op Nederland.

Bij de afdeling Benoemingen, Burgercorrespondentie, Ondersteuning en Parlementaire zaken (BBOP) ga jij aan de slag met organisatorische en financiële vraagstukken. Je bent verantwoordelijk voor de planning, voortgangs- en kwaliteitsbewaking van de werkzaamheden en inzet van de personele, financiële en materiële middelen van de afdeling. Ondertussen zoek je verbinding en samenwerking, en continueer je de prettige werksfeer op de afdeling. Met oog voor mens én resultaat. Hiervoor zet je jouw brede scala aan beïnvloedingstechnieken in.

Samen met het MT van de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA) ben je verantwoordelijk voor de directie als geheel. Je maakt deel uit van het managementteam van DJOA, waar je tevens de rol van directiesecretaris vervult. Hiervoor combineer je dienstbaarheid met kritische reflectie, zowel op inhoud als proces. Als manager van de afdeling BBOP ben je verantwoordelijk voor de visie-, plan- en besluitvorming van jouw afdeling. En draag je bij aan de visies, plannen en besluiten van de DJOA en het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR).

Jouw medewerkers weet je te inspireren en te motiveren om zich te ontwikkelen. Daarbij hanteer je een open en transparante stijl en geef je vertrouwen aan je mensen, onder wie de plaatsvervangend manager. Naast leidinggevende ben je voor medewerkers ook een sparringpartner. Je vervult een voorbeeldrol als het gaat om samenwerken, openheid, proactiviteit, omgevingsgerichtheid en flexibiliteit.

Je geeft leiding aan een team van ongeveer 20 fte. Jouw afdeling heeft een uitgebreid takenpakket: van het opstellen van benoemingsbesluiten op onder meer het terrein van rechtspraak, Openbaar Ministerie (OM) en notariaat tot de behandeling van ruim 3.500 burgerbrieven op het terrein van DGRR. Maar ook: goede ondersteuning van andere afdelingen van de directie, bijvoorbeeld bij rechtshulp- en Wob-verzoeken. En goede parlementaire ondersteuning binnen het DGRR.

Het leuke van deze managementfunctie is dat je een breed netwerk onderhoudt. Je hebt contacten met onder meer het OM, de politie, het Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, andere onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere ministeries. Bij deze partijen verwerf je draagvlak voor de werkzaamheden en dossiers van jouw afdeling. Ook de bewindslieden en ambtelijke top kunnen op jouw adviezen rekenen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA) adviseert de minister in bestuurlijke, juridische en operationele zaken. Daarnaast behandelen we internationale rechtshulpverzoeken en zaken met betrekking tot de internationale hoven en tribunalen en incidenten. De directie geeft vorm aan de rechtshandhaving in actie. We behandelen (gevoelige) individuele (straf)zaken van het Openbaar Ministerie (OM) en rechtshulpverzoeken. De directie behandelt ook een aantal beleidsdossiers op de terreinen van internationale rechtshulp, hoge transacties, internationale misdrijven en de internationale hoven en tribunalen. Daarnaast zorgt DJOA voor het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) en haar taakorganisaties voor brede juridische advisering, de coördinatie van parlementaire aangelegenheden en de behandeling van Kamervragen, burgerbrieven en benoemingen.

Voor de concrete, dikwijls gevoelige, werkzaamheden beschikken onze medewerkers over hoogwaardige juridische kennis en expertise en een breed nationaal en internationaal netwerk. Denk hierbij aan het OM, de politie, andere departementen en (verdrags)landen.

Binnen DJOA sta jij aan het hoofd van de afdeling Benoemingen, Burgercorrespondentie, Ondersteuning en Parlementaire zaken. Jouw afdeling bestaat uit vier clusters:

Cluster Benoemingen
Het cluster Benoemingen zorgt voor de (administratieve) afhandeling van benoemingen. Dit is inclusief besluiten die daarmee samenhangen, zoals ontslagen en waarnemingen. Bij benoemingen kun je denken aan benoemingen in de rechtspraak en bij het OM, in vrije juridische beroepen (notariaat en gerechtsdeurwaarders), bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op de voormalige Antillen, bij colleges en commissies (zoals het College Bescherming Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens) en bij de Raad van State. Benoemingen worden geïnitieerd door verschillende instanties en betreffen zowel ministeriële als koninklijke besluiten.

Cluster Burgercorrespondentie
Het cluster Burgercorrespondentie beantwoordt informatieverzoeken van burgers en diverse instanties op het terrein van DGRR. Daaronder bevinden zich ook brieven gericht aan de koning. Deze worden via het Kabinet van de Koning doorgestuurd.

Cluster Ondersteuning
Het cluster Ondersteuning verzorgt de administratief-juridische en managementondersteuning van DJOA. Het gaat hier om diverse ondersteuningsprocessen voor de afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken en de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken in het algemeen en de managementondersteuning van DJOA in het bijzonder.

Cluster Parlementaire zaken
Het cluster Parlementaire zaken coördineert de parlementaire aangelegenheden. Denk hierbij aan mondelinge en schriftelijke Kamervragen, toezeggingen, moties, Vaste Kamercommissie-brieven, CD’s en parlementaire debatten. Dit doen we voor de beleidsdirecties van DGRR. Ook verzorgen we de managementinformatie over de stand van zaken en de voortgang rondom parlementaire aangelegenheden. En we ondersteunen in de voorbereiding van parlementaire debatten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) schept de voorwaarden voor een slagvaardig, toegankelijk en doelmatig werkend rechtsbestel en voor een effectieve en doelmatige rechtshandhaving. Verder dragen we bij aan de internationale samenwerking op justitieel gebied.

Als verantwoordelijke voor de kwaliteit van het rechtsbestel stimuleert DGRR de samenhang tussen de onderdelen binnen dit bestel. Een heldere rol en positie van DGRR en goede samenwerking, zowel van medewerkers onderling als met externe partijen, zijn voorwaarden voor succes.

We werken aan een eenduidige regie op de strafrechtketen. Een krachtig rechtshandhavingsbeleid en effectieve criminaliteitsbestrijding, ondersteund door goede instrumentatie. Daar gaan we voor. Hiervoor vervullen wij tal van operationele en juridische taken. Over de hele linie is er aandacht voor internationale aspecten en strategische beleidsontwikkeling. Vanzelfsprekend zorgt DGRR dat alle stakeholders duidelijke aanspreekpunten en contactpersonen binnen de directie hebben.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerard van Ballegooij

06-18304220

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Petra Segers

06-50160850

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker fiscaal beleid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidscontroller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Consultant

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd