Manager Accounting

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 25 juli
 • Vacaturenummer BABD 342-22
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
Als hoofd van de afdeling Accounting ben jij verantwoordelijk voor de financiële informatievoorziening, de verantwoording en de factuurafhandeling. Je hebt een afwisselend takenpakket. Zo heb je de eindverantwoordelijkheid voor de oplevering van de jaarverantwoording van het RVB en hebt daarbij veel overleg waaronder met de Auditdienst Rijk. Je stuurt actief op de samenwerking en samenhang vanuit de verschillende inhoudelijke directies van het Rijksvastgoedbedrijf en bent een stevige adviseur en gesprekspartner voor de DG en directeuren. Je onderhoudt daarvoor een uitgebreid netwerk met relevante partners binnen en buiten het RVB.

Andere uitdagingen zijn dat 95% van de facturen binnen 30 dagen worden betaald en dat we daarbij steeds meer gebruik maken van de mogelijkheden die ICT biedt (E-facturatie, robotisering). Daarbij moet je denken aan jaarlijks € 2 miljard aan facturen. En, dat er een nieuwe inrichting van de financiële administratie moet komen, die antwoord kan geven op vragen over het aandeel dat bijvoorbeeld gaat naar duurzaamheid en de energietransitie.

Naast je rol als MT-lid, heb je de personeelsverantwoordelijkheid voor een divers team van zo’n 40 medewerkers. Je zorgt ervoor dat jouw sectiehoofden periodiek voortgangs- en coachingsgesprekken met de medewerkers voeren. Je coördineert met de sectiehoofden de dagelijkse werkzaamheden binnen de afdeling, maakt werkafspraken, bewaakt de uitvoering daarvan en je signaleert knelpunten en (afbreuk)risico’s. Een belangrijk aandachtspunt hierin is het goed verdelen van de capaciteit over de grote vraag naar financiële overzichten en de tijdige en juiste factuurafhandeling. Net als de rest van het RVB is ook jouw afdeling in een continue ontwikkeling. Je geeft hieraan richting met jouw visie. Daarbij maak je gebruik van de kansen die ICT biedt. Vanuit jouw functie, ervaring en expertise denk je ook RVB-breed mee met de ontwikkeling van de I-functie.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Denk aan de skyline van Den Haag, Paleis Noordeinde, de startbanen voor de Joint Strike Fighter, het Binnenhof, rechtbanken, gevangenissen en de datacenters van de Belastingdienst. Gebouwen en terreinen staan nooit op zichzelf. In gesprek met overheden, marktpartijen en inwoners zoeken we altijd naar een bestemming waar de directe omgeving en de samenleving beter van worden. Met ons vastgoed leveren wij bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid en wonen.
Directie Financiën en Bestuursadvisering (F&B), afdeling Accounting
De directie F&B ondersteunt en adviseert de dienstleiding en dienstonderdelen en draagt bij aan het als één Rijksvastgoedbedrijf naar buiten treden. De directie bestaat uit de afdelingen Accounting, Planning & Control, Fiscaliteiten Audits & Risicomanagement, Organisatiestrategie & Ontwikkeling, Juridisch Advies en Communicatie.

De afdeling Accounting bestaat uit circa 40 medewerkers, verdeeld over de sectie Financiële Administratie en Betalingsverkeer en de sectie Debiteuren- en Crediteurenadministratie. Op basis van een actuele inrichting van de financiële administratie en een goede informatievoorziening zorgt de afdeling voor de oplevering van periodieke rapportages resulterend in een jaarverantwoording, die leidt tot een positieve controleverklaring van de Auditdienst Rijk.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving.
De ruimte in Nederland verdelen we evenwichtig, onder regie van BZK. We zorgen voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.
Meer informatie over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Herbert Goorkate, Manager Bedrijfsbureau RVB

06-15017731

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ashwinie Ramdat, MD Consultant BABD

06-50079653

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd afdeling Advies

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT lid Strategie, Kennis & Innovatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid Bestuurlijke Zaken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)