Managementondersteuner voor de Directeur Generaal Curatieve Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.817 - €3.782
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 17 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 637
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Functiebeschrijving

Het bureau Logistiek, Kabinet en Secretariaat zoekt een ervaren managementondersteuner voor de Directoraat Generaal Curatieve Zorg (DGCZ). Als rechterhand van de DGCZ zorg je ervoor dat de dag vlekkeloos en efficiënt verloopt en zorg je voor rust in de alledaagse hectiek. De complexe agenda beheer je tot in de puntjes waarbij je snel kan schakelen bij last minute wijzigingen. Je maakt videovergaderingen via Webex aan. Bij het maken van afspraken verzamel je alle relevante informatie en zorg je voor tijdige en accurate voorbereiding van de vergaderstukken voor de volgende dag in de digitale dagmap in IBabs. Hierbij onderhoud je goed en nauw contact met zowel de interne- als externe partijen.
De binnengekomen post en e-mail wordt door jou overzichtelijk bijgehouden, gecategoriseerd en beoordeeld op urgentie. Naast een controle op de kwaliteit, bewaak je ook de voortgang en afhandeling van de (teken)stukken. Je bereidt wekelijks de agenda en stukken voor ten behoeve van het MT-overleg en de staf-overleggen van de kolom. Voor de in- en externe bezoekers van de DGCZ fungeer je als gastvrouw/man en zorg je voor een fijne ontvangst.
Je werkt nauw samen met de adviseur van de DGCZ, samen vorm je het eerste aanspreekpunt voor de DGCZ. Je hebt veel contacten met secretariaten en medewerkers van beleidsdirecties. Ook werk je nauw samen met de secretaresses van de bewindspersonen van VWS, het secretariaat van de BR-leden en andere ondersteuners zoals de chauffeurs van de ambtelijke leiding. Extern heb je ook veel contacten met secretaresses van DG’s van andere departementen. Met de management-ondersteuner DGLZ en de flexondersteuners is er een onderlinge vervangingsrelatie.

De DG portefeuille omvat een zestal beleids- en programmadirecties. De DGCZ heeft een uitgebreide inhoudelijke portefeuille met onderwerpen zoals de ziekenhuiszorg, medische technologie, pakketbeheer, genees- en hulpmiddelen, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de huisartsenzorg. Daarnaast gaat de DGCZ over een aantal zorg-brede onderwerpen zoals het Integraal Zorg Akkoord, patiëntenbeleid, goed bestuur, bekostiging van zorg en vermindering van de regeldruk.

Er wordt een actieve deelname verwacht bij gezamenlijke overleggen van de secretariaten en het stimuleren van een uniforme werkwijze binnen BPZ.
Op dit moment zijn we op zoek naar een secretaresse die primair de DGCZ ondersteunt. Hierbij wordt tevens gevraagd om een flexibele opstelling en kan er ook na enige tijd gewisseld worden met andere secretariaatsfuncties.

Meer over de functiegroep Managementondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). BPZ heeft tot kerntaak om met de directies te zorgen voor tijdige en kwalitatief hoogwaardige advisering die leidt tot goede besluitvorming door de politieke en ambtelijke top. Als regisseur/procescoördinator is de directie BPZ een verbindende schakel tussen directies en concernorganisaties en van en naar bewindspersonen, de bestuursraadleden en ook intra- en interdepartementaal en het parlement. Daarnaast heeft de directie tot taak om de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) en SG te ondersteunen in hun eigenaarsrol van de concernorganisaties.

BPZ is georganiseerd in vijf teams: Bestuurlijke en Politieke Advisering, Logistiek, Kabinet en Secretariaat, Stukkenstroom, Concernsturing en Bureau BVA/FG. Bij de directie werken ongeveer vierenzeventig mensen.

Team LKS
Het Team LKS bestaat uit ca. 32 personen en is onderverdeeld in de secretariaten van de Bewindspersonen, SG en pSG, DG's, Flex ondersteuners en Directie BPZ. Verder bestaat het team uit een afdeling Kamerbewaarders, een afdeling Bedrijfsvoering en een afdeling Kabinet & Protocol. Wij werken allen nauw samen in een open sfeer. Regelmatig zijn er activiteiten, die je ook mede helpt organiseren. We streven er continu naar om samen een hoge professionele standaard neer te zetten, waarbij de bewindspersonen en de bestuursraad zo optimaal mogelijk worden ondersteund.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jerry Chundro, Manager Bureau Logistiek, Kabinet & Protocol en Bestuursondersteuning

06-20404302

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner Secretariaat Directie BPZ

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Patiënt en Zorgordening met optie van plaatsvervangend directeur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 10 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Covid-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd