Managementondersteuner

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Stand­plaats Hoogezand
 • Contractduur Tot mei 2020
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.358 - €3.074
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 29 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20190718_7b
 • Plaatsingsdatum 15 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

De afdeling Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling vervult de juridische adviesfunctie binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in het bijzonder binnen de projectdirectie Groningen. Als managementondersteuner plan je vergaderingen met ministers, de secretaris-generaal, burgermeesters en andere belangenorganisaties, en ben je verantwoordelijk voor de uitgaande correspondentie.

Het team Ontwikkeling en Advies (OA) is onderdeel van de afdeling Juridische Zaken, Ontwikkeling en Advies (JZOA). De afdeling bestaat uit zo'n vijftig medewerkers en heeft twee teams/afdelingen: Juridische Zaken (JZ) en OA. JZ is het centrum voor alle juridische en bestuurlijk-juridische vraagstukken binnen de projectdirectie Groningen. OA richt zich op de bestuursondersteuning, de ontwikkeling en implementatie van verbeteringen aan het primaire proces, de coördinatie, uitvoering en beheer van verschillende projecten die op de rol staan én de data-analyses. JZAO is de kennisafdeling van de projectdirectie Groningen en ontwikkelt en implementeert verbeteringen binnen het primaire proces. OA heeft zo’n twintig tot vijfentwintig medewerkers en bestaat uit drie clusters: Bestuursondersteuning (BO), Business Intelligence, en Advies en Implementatie. Als managementondersteuner voor de commissie kom je binnen BO te werken. 

BO is verantwoordelijk voor de dagelijkse bestuurlijke coördinatie, voor ondersteuning en advisering van de commissie en het management van de projectdirectie. We zorgen daarbij voor de verbinding tussen de politiek-bestuurlijke buitenwereld en de commissie. Intern is het team de linking pin naar de afdelingen die een bijdrage leveren aan de inhoud van politiek-bestuurlijke dossiers.

Als managementondersteuner houd jij je bezig met het plannen van vergaderingen en bijeenkomsten. Met onder andere ministers, de secretaris-generaal, burgermeesters en andere belangenorganisaties. Daarnaast bied jij in deze functie ondersteuning in agenda- en afsprakenbeheer, verzorg je declaraties en regel je het vervoer en de overnachtingen van de commissieleden. Ook ben je verantwoordelijk voor de uitgaande correspondentie van de commissie, ook op inhoudelijk vlak. Tot slot heb je taken met betrekking tot het inkoopproces en treed je op als centrale behoeftesteller voor de commissieleden.

Functie-eisen

 • Je hebt mbo-niveau.
 • Je hebt minimaal twee tot drie jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het ondersteunen van commissieleden.
 • Je vindt het leuk om op verschillende locaties te werken en afwisselende werktijden te hebben (in verband met vergaderingen en bijeenkomsten).
 • Je hebt kennis van en ervaring met Microsoft Office, cloud-werkplekken en iBabs.
 • Je bent klantgericht, flexibel, en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je bent integer, politiek-bestuurlijk sensitief en kunt goed samenwerken.
 • Je neemt het initiatief en kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.358 Max. €3.074 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur Tot mei 2020
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

We verwachten van je dat je in staat bent tussen de twee vestigingen Groningen en Hoogezand te pendelen.

Meer over de functiegroep Managementondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De projectdirectie Tijdelijke Mijnbouwschade Groningen levert de ambtelijke ondersteuning voor de uitvoering van het Besluit mijnbouwschade Groningen. Het gaat om het beoordelen van vele duizenden verzoeken om schadevergoeding. De schadevergoeding kan worden toegekend in geld, maar ook in de vorm van een betaling van facturen van een aannemer. Ook sommige bijkomende kosten worden vergoed.

De besluitvorming over schadetoekenningen is belegd bij de externe Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Deze bestaat uit de deelcommissie Mijnbouwschade en de deelcommissie Bezwaar. De deelcommissie Mijnbouwschade neemt de primaire besluiten, de deelcommissie Bezwaar handelt eventuele bezwaren af en waakt over de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. De inspectie en beoordeling van een besluit over de schades gebeurt ruimhartig en rechtvaardig; op een betrouwbare, duidelijke en zo eenvoudig mogelijke wijze.

Het managementteam van de projectdirectie bestaat uit een projectdirecteur en drie managers: Frontoffice, Schade-expertise en Afhandeling en Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling. Daarnaast zijn er tijdelijke afdelingen Communicatie en ICT. Het managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling en stelt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen in de gelegenheid om te besluiten over de schade-afhandeling. Binnen de projectdirectie wordt gewerkt in een keten. Kernwaarden zijn: persoonlijk, realistisch, daadkrachtig en samenwerken.

Afdeling Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling, team Ontwikkeling en Advies
De afdeling Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling vervult de juridische adviesfunctie. Het team Ontwikkeling en Advies is onderdeel van deze afdeling en richt zich op de coördinatie en het beheer van verschillende projecten die op het programma staan.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken.

RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie en is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dienstverlening aan de ondernemer staat centraal bij RVO.nl. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Olivier de Bruijne, Teammanager

06-15104072

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel-economisch medewerker

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Accountmanager intellectueel eigendom hoger (beroeps)onderwijs

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Juridisch beoordelaar Regeling Natuurschoonwet 1928

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Roermond
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden