Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, NCTV

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.734 - €3.529
 • Niveau HBO bachelor, MBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 15 maart Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer BD24/NCTV/240044
 • Plaatsingsdatum 29 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het kabinet heeft zich ten doel gesteld om het Stelsel bewaken en beveiligen te hervormen met het oog op de toekomst. Daarmee gaat het hele stelsel, en daarmee ook onze Afdeling Coördinatie Bewaken en Beveiligen (ACBB), een periode van grote hervormingen door. Een uitdagende periode waar jij onderdeel van uit kunt maken. Word jij onze nieuwe managementondersteuner? Lees snel verder!

Het stelsel Bewaken en Beveiligen gaat in transitie. De omvang van onze werkzaamheden binnen "Bewaken en Beveiligen" is groter geworden. Door onder meer de toename van ondermijnende criminaliteit in onze samenleving. Daarnaast hebben zowel de commissie Bos als een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid de aanzet gegeven tot meerdere ingezette versterkingen in het bestaande stelsel. Vanuit de transitie bouwen we aan een nieuw stelsel op de fundering van de al gedane verbeteringen. Binnen anderhalf tot twee jaar moet de transitie klaar zijn. Ondertussen gaat het werk binnen "Bewaken en Beveiligen", gewoon door.

De transitie is een landelijk programma dat deze zomer van start is gegaan. In dit programma werken alle ketenpartners samen. Belangrijke partners zijn het Openbaar Ministerie, de Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en de Burgemeesters van de Veiligheidsregio's. De NCTV heeft een overkoepelende rol in de vorming van het nieuwe stelsel.

Hoe jij bijdraagt in jouw functie:
Jij draagt bij aan het soepel verlopen van de transitie door je enthousiaste en efficiënte secretariële ondersteuning van de (transitie)manager en de betrokken projectleiders. Wat deze werkplek leuk maakt is dat ons werk heel gevarieerd is: staat politiek-bestuurlijk in de belangstelling, vraagt een strategische aanpak en moet ook in de uitvoering praktisch zijn. In jouw functie heb je veel interne en externe contacten. Als de transitie in 2025 is afgerond zet je jouw werkzaamheden als managementondersteuner voort in het nieuwe, grotere, organisatie-onderdeel "Bewaken en Beveiligen" en ondersteun je 1 of meer managers en projecten.

Taken:

 • (coördinatie van) secretarieel (administratief) beheer rekening houdend met gestelde prioriteiten
 • (coördinatie van) afhandeling van naar aard en inhoud verscheidene en uiteenlopende vragen, verzoeken en gesprekken
 • coördinatie van complexe informatiestromen
 • fungeren als "buffer" naar de interne organisatie en externe omgeving
 • inschatting belang en urgentie, leggen van verbanden en afweging consequenties van handelen, bewaken voortgang en afhandeling, signaleren en rappelleren
 • informatie- verstrekking van algemeen inhoudelijke en procedurele aard en administratieve en organisatorische processen
 • verslaglegging, notuleren en uitwerking en opstellen stukken en verzorging correspondentie op globale aanwijzing
 • administratieve, logistieke en organisatorische ondersteuning van algemene aard
 • ontvangst en te woord staan bezoekers
 • aanleggen en bijhouden werkdossiers
 • samenstelling van (management-) overzichten

Vaardigheden:

 • theoretische kennis van management- ondersteunende werkwijzen en methodieken, secretarieel beheer en algemeen secretarieel-administratieve procedures en voorschriften
 • theoretische en inhoudelijke kennis van en inzicht in actuele (met elkaar samenhangende) beleidsonderwerpen en -processen, kennis van reguliere documentatie- en archiverings- technieken
 • inzicht in ambtelijke en politieke belangen en gevoeligheden, in primaire processen, in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het fungeren als buffer naar politiek- bestuurlijk en ambtelijk topniveau met derden (externe en buitenlandse relaties)
 • vaardigheid in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het samenstellen van management- informatie
 • vaardigheid in het secretarieel (administratief) beheer
 • de contacten kenmerken zich door het (als buffer) maken van afspraken over beheer, processen en afstemmen van werkwijzen bij te leveren diensten
 • hanteren van een heldere communicatiestijl
 • oplossingsgerichte instelling
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.734 Max. €3.529 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Voor deze functie is een veiligheidsonderzoek A verplicht;
 • Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • Gesprekken vinden plaats in week 13 en week 14;
 • Inschaling is afhankelijk van de aanwezige competenties, kennis en ervaring.

Meer weten?
Je kan bij het afdelingshoofd transitie terecht voor meer inhoudelijke informatie over de functie: Eeke Landman-Sinnema ([email protected], 06-11797357).

Meer informatie over het sollicitatieproces? Bel of app dan met HR adviseur Werving en Selectie, Mary Bik-Khachatryan, via 06-11503827.

We staan jou graag te woord!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Managementondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Coördinatie Bewaken en Beveiligen
Bewaking en beveiliging zijn de steunpilaren voor een veilig Nederland. Vertegenwoordigers van onze democratische rechtstaat dienen hun werk veilig en zonder angst te kunnen doen. De omgeving en de omstandigheden waarin we werken verandert echter in rap tempo. Het aantal personen en objecten dat langdurig en intensief bewaakt en beveiligd wordt, is toegenomen en zal naar verwachting niet verminderen. Dat maakt dat de maatschappelijke opgave groot is.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, NCTV

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

De missie van de NCTV is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland. In een complexe, veranderende en steeds meer gedigitaliseerde wereld is Nederland kwetsbaar voor dreigingen. Cyberaanvallen, buitenlandse inmenging, terrorisme, pandemieën – het zijn dreigingen voor onze nationale veiligheid die zich op vele manieren voordoen. De NCTV zet zich in voor drie maatschappelijke opgaven: contraterrorisme, cybersecurity en statelijke dreigingen. Ook zorgen we voor het bewaken en beveiligen van objecten, personen en evenementen, en voor de burgerluchtvaart. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Eeke Landman-Sinnema

06-11797357

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Eeke Landman-Sinnema

06-11797357

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, NCTV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner - Programmadirectie Oekraiense Ontheemden

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 11 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Management Ondersteuner

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Management Ondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd