• 's-Hertogenbosch
 • HBO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • €3.022 - €4.057 (bruto)
 • Administratief / secretarieel
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: RvR-MA, Plaatsingsdatum: 1 juni 2024

De Raad is op zoek naar een managementassistent die binnen het team van managementassistenten ook zorgt voor coördinatie, standaardisatie, implementatie en continuïteit van gezamenlijke werkprocessen. Ben jij dienstverlenend, planmatig en altijd op zoek naar efficiëntie in het digitaal werken? Lees dan verder.

De functie
Als managementassistent verricht je organisatorische, secretariële, facilitaire en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van het management en projecten.
Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Uitvoeren van algemene secretariële werkzaamheden, zoals agendabeheer, regelen van bijeenkomsten, vergaderruimtes, (hotel)reserveringen e.d.
 • Opstellen en uitwerken van brieven, verslagen en overzichten.
 • Verwerken van binnengekomen post/e-mail en verzorgen van uitgaande correspondentie.
 • Organiseren en coördineren van activiteiten en bijeenkomsten met in- en externe deelnemers.
 • Uitwisselen van informatie en onderhouden van contacten met in- en externe relaties.
 • Voorbereiden en uitwerken van diverse vergaderingen zoals het opstellen van de agenda, het verzamelen en verspreiden van vergaderstukken, notuleren en bewaken van gemaakte afspraken.
 • Bijhouden van diverse documentatie, archieven en het actueel houden van databestanden.

De aanvullende coördinerende taken zijn:

 • Initiëren van professionaliseringsslag in de manier van digitaal (samen)werken.
 • Coördineren van werkzaamheden bij organisatie- en organisatieonderdeel overstijgende onderwerpen (zoals bijeenkomsten).
 • Monitoren en bijsturen van de ingezette werkafspraken en processen.
 • Opstellen van werkprocessen in de rol van procesbeheerder en accenthouder IBP (informatiebeveiliging en privacy) en verbetering en efficiency hiervan.
 • Initiëren van uniforme werkwijze en trainingsbehoeften.

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand
De Raad is als zelfstandig bestuursorgaan een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk voor een belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. De Raad zorgt ervoor dat financieel minder draagkrachtige burgers toegang hebben tot goede en betaalbare rechtsbijstand en ondersteuning krijgen voor het oplossen van juridische problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door zo’n 7.000 advocaten en mediators die voldoen aan de voorwaarden om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen.

Naast de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voert de Raad de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uit.

Er werken zo’n 300 medewerkers verdeeld over de vestigingen Den Bosch en Leeuwarden, een aantal flexlocaties (waaronder Utrecht) en vier aanmeldcentra (kantoren van de IND waar de asielprocedure wordt doorlopen). Er wordt grotendeels vanuit huis gewerkt. 

Het werkveld van de Raad is dynamisch. De wereld om ons heen verandert; de maatschappij wordt steeds complexer en burgers krijgen steeds vaker te maken met (juridische) problemen. Maar ook hoe mensen denken, communiceren en zich gedragen verandert. Dit vereist dat het rechtsbestel hierin meegroeit en daarmee ook de Raad. We kunnen ons werk alleen goed blijven doen door mee te gaan in de veranderingen.

De Raad is dan ook volop in beweging; we optimaliseren onze werkprocessen, zoeken verbinding en bouwen nieuwe ICT-systemen. We werken aan versterking van het stelsel van rechtsbijstand en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we door intern en extern intensief samen te werken, kennis te delen en ons toegankelijk op te stellen.

Organisatiecultuur
De medewerkers ervaren de Raad als een informele en betrokken organisatie met een collegiale sfeer. Er is ruimte voor gezelligheid, maar er wordt ook hard gewerkt. Er zijn korte lijnen tussen management en medewerkers.

Wat de medewerkers bindt, is het maatschappelijke karakter van de organisatie. Medewerkers doen niet ‘gewoon’ hun werk, maar hebben een gezamenlijke ambitie en voelen zich verantwoordelijk voor hun werk.

Dit doen we aan de hand van de kernwaarden: de burger centraal, samenwerken, toegankelijk, vertrouwen en professioneel. En mensgericht. Dit zijn ook de waarden die we zoeken in onze nieuwe collega’s. Iedereen die bij ons werkt draagt bij aan de missie en visie.

Alles wat we doen, doen we voor de burger. Maar er is ook veel aandacht voor de medewerkers. Medewerkers krijgen veel vrijheid en ruimte om zelf hun agenda in te delen. Vanuit vertrouwen past de Raad hybride werken toe. 

Medewerkers kunnen - naast hun functionele takenpakket - ook een andere rol vervullen zoals preventiemedewerker, lid van een werkgroep of een activiteitencommissie. Alle medewerkers mogen meedenken en meepraten over de invulling van de richting die directie/MT aangeeft, o.a. via werkgroepen. 

De Raad besteedt daarnaast veel tijd aan kennisverdieping en -verbreding via opleidingen en cursussen. Ook zetten we vaak onze eigen medewerkers als ervaringsdeskundigen in voor het geven van workshops.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter van den Heuvel, Manager Bedrijfsvoering

0623096812

Solliciteren?

Raad voor Rechtsbijstand nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker HRM

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administrateur Projectcontroller

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Digitaal archivaris

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd