• Den Haag
 • MBO
 • 32 - 36 uur
 • €3.016 - €3.879 (bruto)
 • Administratief / secretarieel
 • Solliciteer voor 29 juni 2024 Nog 14 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-624, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Het beheren van een complexe agenda voor een directeur waarvan de agenda steeds veranderd en aangepast wordt. Dat is echt jouw domein. Als je dit leuk vindt dan ben je als management assistent bij ons helemaal op je plaats!  

Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen van en aan de directeur. Met de directeur overleg je zeer regelmatig over de agenda en de lopende zaken. Jij organiseert de agenda, de mailbox en zorgt dat (vergader) documenten op tijd beschikbaar zijn. Je werkt nauw samen met de directiesecretaris om de informatiestroom over afspraken, vragen en stukken goed te laten verlopen. De vragen en stukken die binnenkomen beoordeel jij op inhoud en urgentie. Omdat jij op de hoogte bent van actuele zaken kan jij een goede prioritering maken in de afhandeling. Als het kan geef je zelf antwoord of je verwijst door naar de juiste afdeling. Ook maak je afspraken waarbij diverse partijen van binnen en buiten de overheid betrokken zijn. Je bent voorbereid op dagelijkse veranderingen in de agenda’s en zorgt dat deze zo optimaal mogelijk zijn ingepland. Je ziet de problemen voordat die zich voordoen en lost deze zelfstandig op. Voor jouw directeur ben je een grote steun, jullie vormen samen een sterke eenheid.

Jouw manager werkt vanuit Den Haag en vanuit verschillende andere locaties. Door je handigheid met digitale systemen en programma’s heb je daar geen last van. Sterker nog, je hebt er plezier in om samen met het team van management assistentes en management ondersteuners na te denken over manieren waarop we steeds meer als ‘virtual assistent’ kunnen werken. Want daar heb jij goede ideeën over. We dagen je daarom ook uit om samen met het team onze dienstverlening verder te ontwikkelen. Wat dat jou oplevert? Afwisseling en vernieuwing in een fijn en gemotiveerd team.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Managementondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directeuren van de verschillende directies worden bij dit belangrijke werk ondersteund door een team van ondersteuners en assistenten: MoMa. Als managementassistent ben je onderdeel van dit team en een belangrijke steunpilaar voor jouw manager, één van de directieleden. Het team MoMa bestaat uit 23 medewerkers. Management Assistenten ondersteunen directeuren vanuit de directies Als Management Ondersteuner heb je een ondersteunende rol voor MT leden, managers van een directie. We werken vanuit een digitale postbus, waardoor de achtervang ook is ingeregeld. Professionalisering, vakmanschap en klantgerichtheid hebben we hoog in het vaandel. En daarbij vinden we het LevenLangLeren en persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Dit doen we aan de hand van onder meer het Skillspaspoort, waarbij we het belangrijk vinden om eerlijk en open te communiceren en dus verbinden vanuit de expertise en talent van elke medewerker.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Angelithe Tjiang

06-21673214

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O / Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Recherchemedewerker Zorgfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Rechercheur Zorgfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Rechercheur Zorgfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd