Lid Rekenkamer

Waterschap Drents Overijsselse Delta

 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €50 - €300
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 2 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 0123
 • Plaatsingsdatum 12 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als lid van de rekenkamer ben je samen met de andere leden verantwoordelijk voor:

 • richting geven aan- en coördineren van rekenkameronderzoek en het realiseren van de rapportages van de rekenkamer aan het algemeen bestuur;
 • presenteren van onderzoeksrapporten aan het algemeen bestuur; en het onderhouden van contact met (de fracties binnen) het algemeen bestuur en met de ambtelijke organisatie;
 • opbouwen en op de kaart zetten van de nieuwe rekenkamer.

Om de effectiviteit van de rekenkamer te borgen, streeft het waterschap voor de samenstelling van de rekenkamer naar een natuurlijke mix van focus op inhoud, proces en relatie. Als rekenkamerlid heb je een sterk analytisch vermogen (hbo/wo werk- en denkniveau). Ook kun jij je onafhankelijk en professioneel opstellen in het politiek/bestuurlijk krachtenveld en heb je binding met de opgaven van het waterschap.

In het nieuw te vormen team van de rekenkamer zien wij graag de volgende kwaliteiten vertegenwoordigd:

kennis van het werkveld van de waterschappen;
kennis over en ervaring met het doen van onderzoek;
inhoudelijke en technische kennis om vraagstukken in samenhang te overzien;
affiniteit met cijfers en basale juridische kennis;
communicatieve- en rapportagevaardigheden;
intrinsieke motivatie om met onderzoek bij te dragen aan de opgaven van het waterschap.

 • Salaris­omschrijving

  Belangrijk om te weten
  • De ingangsdatum van de benoeming is 1 januari 2024. Een lid wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.
  • De rekenkamer bestaat uit drie leden (inclusief voorzitter) en wordt ondersteund door een secretaris (indicatief 0,2 fte).
  • Op jaarbasis worden circa twee onderzoeken uitgevoerd, met ondersteuning van externe onderzoeksbureaus.
  • De rekenkamer kan gebruik maken van vergaderfaciliteiten en digitale middelen van het waterschap.
  • Een lid ontvangt een vaste vergoeding van € 300 per maand (prijspeil 2024) plus een onkostenvergoeding (voor o.a. reiskosten) van € 50 per maand.

 • Maand­salaris Min €50 Max. €300 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Belangrijk om te weten
• De ingangsdatum van de benoeming is 1 januari 2024. Een lid wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.
• De rekenkamer bestaat uit drie leden (inclusief voorzitter) en wordt ondersteund door een secretaris (indicatief 0,2 fte).
• Op jaarbasis worden circa twee onderzoeken uitgevoerd, met ondersteuning van externe onderzoeksbureaus.
• De rekenkamer kan gebruik maken van vergaderfaciliteiten en digitale middelen van het waterschap.
• Een lid ontvangt een vaste vergoeding van € 300 per maand (prijspeil 2024) plus een onkostenvergoeding (voor o.a. reiskosten) van € 50 per maand.

Meer informatie en solliciteren
Als dit de baan is die je zoekt, kijk dan op onze website www.wdodelta.nl/vacatures, vul het formulier in onderaan de vacature en voeg je motivatie en CV toe.
Voor inhoudelijke en procedurele vragen kun je terecht bij Marcel Schuurman ([email protected] / 06 31 02 64 91). Solliciteren doe je voor 2 oktober 2023. Op basis van de reacties worden kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek met de werving- en selectiecommissie, bestaande uit de dijkgraaf en drie leden van het algemeen bestuur. De werving- en selectiecommissie wordt ambtelijk ondersteund.

Dit gesprek vindt plaats in het tijdvak 30 oktober t/m 10 november. Na de eerste gespreksronde kunnen kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gesprek. Benoeming van de leden van de rekenkamer is geagendeerd in de vergadering van het algemeen bestuur van WDODelta op 19 december 2023.
De benoeming is gebonden aan de waterschapswet. Deze wet bevat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een rekenkamer en procedurele kaders voor benoeming. In alle gevallen dienen de arbeidsgeschiedenis en nevenfuncties van kandidaten verenigbaar te zijn met de functie van rekenkamerlid. Een pre-employment-screening maakt onderdeel uit van de procedure en vormt een voorbehoud voor benoeming. Onderdeel van de pre-employment-screening is het overleggen van een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Waterschap Drents Overijsselse Delta

De rekenkamer van Waterschap Drens Overijsselse Delta
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zoekt naar twee leden voor de nieuw te vormen rekenkamer, die start met ingang van 1 januari 2024. Omdat de rekenkamer nieuw is binnen het waterschap, heb je als rekenkamerlid veel ruimte om invulling te geven aan de werkwijze van de rekenkamer.

De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en bestuur van het waterschap. De rekenkamer draagt hiermee bij aan goed openbaar bestuur. Het waterschap wordt in staat gesteld om nog beter te “leren en te verbeteren”. De rekenkamer bepaalt, na bestuurlijke consultatie, de eigen onderzoeksagenda. De rekenkamer is belast met de organisatie en coördinatie van rekenkameronderzoek en met het rapporteren en presenteren van de uitkomsten aan het algemeen bestuur.

Bij onderzoeken kan ook de samenwerking worden gezocht met andere rekenkamers. De rekenkamer heeft geen eigen onderzoekers in dienst. De rekenkamer heeft een budget van 63.000 euro per jaar ter beschikking.

De nieuw te vormen rekenkamer ondersteunt het algemeen bestuur via het verrichten en presenteren van onafhankelijk onderzoek. Zo krijgen het algemeen bestuur en de belastingbetaler een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en hoe plannen gerealiseerd worden. Rekenkameronderzoek doen bij Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft je de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven van het waterschap.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Voorzitter Rekenkamer

Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Vakspecialist financiën

Waterschap Limburg
 • Stand­plaats Roermond
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Communicatieadviseur

Waterschap Hollandse Delta
 • Stand­plaats Ridderkerk
 • Uren per week 32
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)