Lid onafhankelijke Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)

Provincie Zuid-Holland

 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 2 - 4
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 28 januari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 3651
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Dit ga je doen
Als lid van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) van de provincie Zuid-Holland werk je in een team met een brede samenstelling mee aan gevraagde en ongevraagde adviezen aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten om de kwaliteit van de leefomgeving te borgen en te verbeteren.

De kwaliteit van de leefomgeving wordt onder meer beïnvloedt door de werkvelden milieu, groen, water, ruimte, mobiliteit, economie, energie, landschap, cultureel erfgoed en duurzaamheid. Met de adviezen die je geeft lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en effectiviteit van besluiten die door Gedeputeerde en/of Provinciale Staten worden genomen.

Vanuit jouw expertise kijk je kritisch naar de integrale beleidsontwikkeling en -uitvoering. Je schat de maatschappelijke consequenties van beleidsvoorstellen in, brengt extra kennis in, legt relaties met andere (toekomstige) ontwikkelingen en komt waar nodig met verbetersuggesties. Daarbij schuw je de discussie niet en sta je open voor de argumenten van andere commissieleden.

Dit maakt de functie interessant
 • Met jouw expertise en ervaring draag je bij aan de kwaliteit van de leefomgeving in Zuid-Holland;
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de besluiten die door Gedeputeerde en Provinciale Staten worden genomen;
 • Je vergroot je kennis en netwerk.
Dit is jouw profiel
Als onafhankelijk lid heb je brede interesse in en kennis van de samenhang tussen de werkvelden in relatie tot de fysieke leefomgeving van de provincie Zuid-Holland. Je bent in staat om je kennis integraal in te zetten en te verbinden met maatschappelijke doelen.

Je hebt actuele kennis en visie met betrekking tot:
 • maatschappelijk renderend grondbezit en -gebruik, en/of:
 • mogelijkheden en beperkingen van bodem en ondergrond (zoals bodemdaling, -kwaliteit en -warmte en de impact van het beheer en gebruik van bodem en ondergrond).
Daarnaast neem je het volgende mee:
 • ervaring met het vertalen van maatschappelijke trends naar concrete aanbevelingen voor het beleid en de uitvoering ervan;
 • een onafhankelijke en vernieuwende inbreng;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit, affiniteit met de provinciale politiek;
 • strategisch denkvermogen en een helikopterview over ontwikkelingen in de provincie Zuid-Holland;
 • inzet van jouw relevante netwerk is een grote pré, met daarbij inachtneming van de gedragscode van de PAL.
Dit bieden we
Je gaat deel uitmaken van een netwerk van bevlogen experts. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Zuid-Holland is van toepassing op het presentiegeld. Op basis hiervan komen voorzitter en leden van de PAL in aanmerking voor een onkostenvergoeding voor deelname aan de PAL-vergaderingen en voor de reiskosten die hiermee samenhangen.

Hier ga je werken
Over de PAL

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit van de provincie Zuid-Holland (PAL) is de onafhankelijke adviescommissie van de provincie (GS en PS) op het brede terrein van de kwaliteit van de leefomgeving. Je gaat samen met de andere leden van de PAL het gesprek aan en formuleert strategische adviezen (gevraagd en ongevraagd) over het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit en over de uitvoering van het beleid. De PAL organiseert lezingen en themabijeenkomsten

De PAL komt elke vier weken bijeen. Daarnaast wordt in kleinere werkgroepen aan adviezen gewerkt. Het secretariaat van de PAL ondersteunt de commissie in haar werk en bereidt de vergaderingen inhoudelijk en praktisch voor.

Meer informatie over het werkterrein en het functioneren van de adviescommissie en over in het verleden en recent verstrekte adviezen is te vinden op de website van PAL.

Met vragen over de werkzaamheden van de adviescommissie kun je terecht bij de voorzitter van de PAL: mevrouw Adrienne Vriesendorp-Dutilh, e-mail adrienne@vriesendorp.net, of de secretaris van de PAL: de heer Wouter van Heugten, tel. 06 83949997.

Een Comité van Aanbeveling beoordeelt de sollicitaties en doet een voorstel aan Gedeputeerde en Provinciale Staten. Sollicitatiegesprekken maken deel uit van de procedure en vinden plaats op dinsdag 8 februari 2022. De voorkeur gaat uit naar fysieke gesprekken, uiteraard met inachtneming van de geldende corona richtlijnen. Met vragen over de procedure kun je terecht bij mevrouw Anouk van der Horst, secretaris van het Comité van Aanbeveling, tel. 06 50052786.

Wij hechten aan de onafhankelijkheid van de PAL-leden. Wij willen risico's op mogelijke belangenverstrengeling voorkomen. Wij achten het dan ook niet wenselijk dat PAL-leden persoonlijk betrokken zijn bij de uitvoering van andere opdrachten van de provincie.

Sollicitaties of cv's die door (tussenkomst van) werving - en selectiebureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

Salaris
schaal Vergoeding

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Provincie Zuid-Holland

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Provincie Zuid-Holland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Commissiegriffier

Provincie Zuid-Holland
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Statenadviseur

Provincie Zuid-Holland
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 30-32
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker bescherming natuur en biodiversiteit

Provincie Zuid-Holland
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd