Lid Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Het lidmaatschap van de commissie bedraagt een tot twee dagen per maand.
 • Uren per week 4
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 26 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BZC/2019/01
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door medewerkers die een vertrouwensfunctie bekleden. Als lid van de Bezwarencommissie Vertrouwensonderzoeken speel jij een belangrijke rol bij de beoordeling van bezwaren rondom hun aanstelling.

De Verklaring van Geen Bezwaar is een vereiste voor het uitoefenen van een vertrouwensfunctie. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, respectievelijk de minister van Defensie is bevoegd om die af te geven, te weigeren of in te trekken. Jij adviseert over de te nemen beslissing wanneer een (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris bezwaar aantekent als de afgifte van die verklaring is geweigerd of ingetrokken.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau, bij voorkeur op juridisch gebied.
 • Je hebt bestuurlijke ervaring.
 • Je beschikt over kennis van arbeidsverhoudingen.
 • Je hebt analytisch en empathisch vermogen en kunt onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken.
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  n.v.t.

 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur Het lidmaatschap van de commissie bedraagt een tot twee dagen per maand.
 • Maximaal aantal uren per week 4

Overige arbeids­voorwaarden

Aan het voorbereiden van en deelnemen aan een vergadering is overeenkomstig het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies een vergoeding verbonden.
(Zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025279/2013-01-01).
Deze vergoeding bedraagt momenteel € 292,73 per vergadering, exclusief reiskosten.

Bijzonderheden

Anders dan elders in deze publicatie vermeld vindt er géén aanstelling plaats. De werkzaamheden worden vergoed op basis van vacatiegeld.

 • Er zijn gemiddeld dertig bijeenkomsten per jaar. De werkzaamheden die voortkomen uit het lidmaatschap van de commissie neemt een tot twee dagen per maand in beslag.
 • Omdat het gaat om een vertrouwensfunctie stem je ermee in dat er een veiligheidsonderzoek wordt ingesteld.
 • Aan het deelnemen aan een vergadering is een vergoeding verbonden volgens het Besluit vergoeding voorzitters en overige leden.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mr. J.P. Spijk

06-20221618

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) adviseur crisisvoorbereiding

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

MT-lid directie Informatiesamenleving en Overheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior/coördinerend wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)