Leveranciersmanager

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Inkoop
 • Reageren voor 16 juni
 • Vacaturenummer OM-1733
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zonder geavanceerde informatietechnologie is het Openbaar Ministerie nergens. Want stel je voor dat een Officier van Justitie niet kan inloggen, waardoor een zitting moet worden opgeschort. Of dat er een storing is in de DNA-database, nét als we een dader willen identificeren.

Wat ga je doen?
IVOM is de interne IT organisatie binnen het Openbaar Ministerie (OM). Met de komst van meerdere leveranciers en een diversiteit aan contracten worden contractmanagement en leveranciersmanagement en steeds belangrijker. Waar bij contractmanagement het managen van de contracten met de leveranciers centraal staat, managet leveranciersmanagement de relatie met de leverancier. Het doel daarbij is om te komen tot de juiste keuze voor leveranciers, het kiezen van de juiste samenwerkingsvorm én het managen van leveranciers nadat die keuzes gemaakt zijn. Het gaat hierbij om het vaststellen, structureren, inrichten, onderhouden en monitoren van de (juiste) leveranciersrelaties. Daarmee is het dus overkoepelend aan het gehele proces van inkoop tot beëindiging van contracten.

Als leveranciersmanager sta je aan de start van een ingrijpende doorontwikkeling van leveranciers- en contractmanagement binnen de afdeling CIO-Office van het IVOM. Het CIO-office ontwikkelt, in samenspraak met de verschillende afdelingen, voor IVOM de strategie, maakt de vertaling naar beleid en doelstellingen en bewaakt de uitvoering hiervan in termen van eenheid, effectiviteit en voortgang. Voor het OM zorgt het CIO-office voor duidelijke en heldere kaders en visie voor (door)ontwikkeling van IV-oplossingen. Voor de ontwikkelingen van morgen en tevens voor de langere termijn. In lijn met organisatiedoelstellingen, ambities en rekening houdend met de keten waarin de organisatie acteert om ervoor te zorgen dat de IV van het OM toekomstbestendig, weerbaar en duurzaam is.

In deze professionaliseringsslag nemen we met het leveranciers- en contractmanagement de regie in het contact met leveranciers van deze voor het OM zo belangrijke ICT-systemen. Binnen het leveranciers- en contractmanagement team (“LCM-team”) ben jij mede verantwoordelijk voor de besturing, initiëring, facilitatie en coördinatie van zaken die zich afspelen op het snijvlak van de IT en IV organisatie en leverancier. Zo leg je samen met de contractmanager(s) kpi’s vast per leverancier en beoordeel je op grond van input van de contractmanagers welke verbetertrajecten gewenst zijn. Daarnaast is het benchmarken een goed middel om te controleren of de contractafspraken marktconform zijn. Door middel van genoemde voortgangsrapportages, benchmarking en regulier overleg met de leverancier kunnen de performance en afspraken verbeterd worden. Ook het bouwen en uitbouwen van een relatie behoort tot leveranciersmanagement. Ook geef je adviezen op het gebied van leveranciers management, schakel je met inkoop en juridische zaken en treed je oplossingsgericht op bij problemen tussen leveranciers en afdelingen van het OM. Leveranciersmanagement omvat feitelijk alle activiteiten gericht op het verkennen, starten en onderhouden en verder ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met leveranciers. Specifiek voor het OM geldt het optimaal positioneren van het OM ten opzichte van de bestaande en toekomstige ICT leveranciers. Het doel van leveranciersmanagement is: bepalen welke leveranciers het meest geschikt zijn en het bepalen van de rol en verantwoordelijkheden van die leveranciers.

Als leveranciersmanager heb je ook (een adviserende) rol in aanbesteding/-inkoop trajecten. Omdat je precies weet hoe leveranciers acteren, is jouw input bij het formuleren van de wensen en eisen van grote waarde. Naarmate onze dienstverlening vanuit het domein IT zich ontwikkelt, denk je ook mee over jaarplannen en de ontwikkeling van de afdeling.

De sterkste relatie vanuit Leveranciersmanagement is met Contractmanagement en Stackmanagement. Aan de hand van het beleid dat in Leveranciersmanagement is ontwikkeld kunnen in Contractmanagement concrete contracten en SLA’s met leveranciers overeen worden gekomen. De Stackmanagers voorzien de Leveranciersmanager van relevante informatie van de operationele prestaties van de verschillende leveranciers.

We zijn op zoek naar iemand die de gewenste professionaliseringsslag mede kan initiëren en vormgeven. Je beschikt over ervaring met leveranciersmanagement binnen complexe organisaties. Je hebt daarnaast ervaring met (het mede begeleiden van) outsourcingstrajecten (onder meer op het gebied van ICT), het onderhandelen met leveranciers en het helpen opstellen van specifieke contractvormen voor het eigen inkoopdomein.

In lastige situaties houd jij het hoofd koel. Je laat je door niemand van de wijs brengen en speelt het tactisch en strategische spel dat leveranciersmanagement is. Daarbij maak je gebruik van je kennis en ervaring. Als overtuigende gesprekspartner sta jij stevig in je schoenen, ga je proactief te werk en voel je goed aan welke belangen er binnen een politiek-bestuurlijke organisatie als het OM spelen. In politiek gedreven, complexe situaties houd jij het overzicht en je pakt door waar nodig. Ook durf je af te wijken van geëffende paden, heb je een innovatieve mindset en heb je een sterk probleemanalytisch vermogen. En met de ruimte, vrijheid en het ondernemerschap dat je krijgt, kun je goed overweg.

Een leveranciersmanager van het IVOM:

 • Bewaakt dat de afgesloten contracten continue aansluiten op actuele behoeften van het OM en op veranderende marktsituaties (zoals prijs of technologische mogelijkheden);
 • Voert overleg tussen zijn leverancier(s) en het OM over de thema’s die daarbinnen aan de orde dienen te komen;
 • Voert de regie over de beschikbaarheid van bestaande producten en diensten door de leverancier en mogelijk de totstandkoming van nieuwe producten en diensten, die maximaal aansluiten op de behoefte van het OM en de door het OM gewenste specificatie;
 • Voert in samenwerking met de contractmanager(s) de regie over alle benodigde wederzijdse afstemming op het snijvlak van het OM en de leverancier zoals: strategische ontwikkelingen, business forecasting, new business, new technology, architectuur, benchmarking, audit en security aangelegenheden;
 • Levert een bijdrage aan de sourcingstrategie waarmee richting wordt gegeven aan de wijze waarop de uit te besteden beheers- en ontwikkelactiviteiten aansluiten op de ondernemingsstrategie van het OM;
 • Onderhoudt zakelijke relaties met grote (internationale) leveranciers die één maar soms ook meerdere complexe producten en diensten leveren (noodzakelijk voor de strategische en primaire bedrijfsprocessen van het OM);
 • Houdt regie op de vraagstroom en opdrachtverstrekking richting de IT-leveranciers;
 • Fungeert afhankelijk van het onderwerp als escalatiekanaal voor de andere Domein IT-afdelingen bij verzoeken, kansen, klachten en conflicten met tussen Domein IT en haar leveranciers;
 • Maakt in samenspraak met de contractmanager(s) en de afdeling Inkoop afspraken over prijzen, tarieven en indexeringen;
 • Onderhoudt op tactisch niveau de leveranciersrelaties namens Domein IT.
 • Je hebt een (relevante) WO of HBO opleiding afgerond dan wel je hebt een WO - HBO werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over relevante werkervaring als leveranciersmanager of contractmanager, bij voorkeur in IT;
 • Je hebt kennis van en ervaring met opereren in politiek bestuurlijke omgeving, samenwerken met verschillende interne IT afdelingen en externe leveranciers, aanbestedingen en financieel projectmanagement;
 • Je hebt kennis en ervaring in het werken van een regie organisatie en hebt kennis van en ervaring met IT-infrastructuren, IT-systemen, programmatuur, apparatuur en multimedia;
 • Je hebt kennis van de raamwerken BiSL, ITIL en SAFe en je kunt tegenstrijdige belangen van verschillende partijen, zowel binnen als buiten je eigen organisatie goed managen;
 • Je hebt bij voorkeur een van de volgende training(en) dan wel opleidingen gevolgd, zoals Cats CM foundation, Nevi Contract- en leveranciersmanagement etc.
 • Je houdt rekening met de behoefte van de (interne) klant, weet de verwachtingen in te schatten en gaat in samenspraak voor de best mogelijke oplossing, daarnaast ben je op de hoogte van en actief op zoek naar relevante ontwikkelingen en omgevingsfactoren binnen en buiten de IT organisatie om deze kennis effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie;
 • Je bent een netwerker pur sang, hebt een goed inlevingsvermogen en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; Je werkt aan goede relaties met collega’s en derden en zoekt actief de samenwerking met betrokken partijen op.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Het betreft een contract voor bepaalde tijd op een vaste formatieplaats voor de duur van één jaar. Bij goed en volledig functioneren wordt dit omgezet naar een vast dienstverband;
 • Kandidaten met een niet afgeronde HBO opleiding, maar met soortgelijke werkervaring zijn ook van harte uitgenodigd om te solliciteren. Opleidingswensen- en behoeftes zijn bespreekbaar binnen het vakgebied;
 • Een assessment kan deel uitmaken van het selectietraject.

 

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij de afdeling CIO-office van het IVOM ( Informatievoorziening Openbaar Ministerie). Als OM hebben we behoefte aan een toekomstbestendige en duurzame ICT en Informatievoorziening. Dit brengt veel uitdagingen met zich mee, daarom is in 2021 het nieuwe OM-onderdeel Informatievoorziening Openbaar Ministerie (IVOM) opgericht. Centraal in de opgave van IVOM staan drie strategische pijlers. We richten ons de komende jaren op het verbeteren van de performance en stabiliteit van de huidige systemen, het professionaliseren van de IV-organisatie en het vernieuwen van de werkprocessen en het ICT-landschap. Dit doen we met meer dan 200 professionals, die zorgen dat onze ruim 5.000 OM collega’s probleemloos kunnen werken, elke dag opnieuw.

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen Dijks (HR Adviseur)

06 - 52663248

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jeroen Dijks (HR Adviseur)

06 - 52663248

Solliciteren?

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Contractmanager

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Applicatie Beheerder

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel Beheerder (2 FTE)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd