Leveranciersmanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Gouda
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 augustus
 • Vacaturenummer 29008
 • Plaatsingsdatum 3 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen onze justitiële inrichtingen werken dagelijks 15.000 medewerkers met tal van ICT- en IV-producten en -systemen. Verstoringen kunnen grote problemen veroorzaken. Als leveranciersmanager waarborg je de relatie met onze leveranciers. Daarmee zorg je er mede voor dat de informatievoorziening (IV) van de Dienst Justitiële Inrichtingen optimaal is én blijft. 

Wat gaat goed in het contact met onze leveranciers en wat kan beter? En verloopt de levering volgens gemaakte afspraken? Als leveranciersmanager onderhoud je de relatie met onze leveranciers. Het shared service center ICT is op dit moment de grootste leverancier van de IT- en IV-producten binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Maar dit gaat veranderen. Met de komst van meerdere leveranciers wordt leveranciersmanagement steeds belangrijker. Als manager sta je daarom aan de start van een ingrijpende doorontwikkeling van de afdeling Functioneel Beheer en Dienstenmanagement. 

In deze professionaliseringsslag nemen we de regie in het contact met zowel de gebruikers van IV- en ICT-systemen in onder meer gevangenissen, tbs-klinieken en detentiecentra, als met leveranciers van deze systemen. Jij bestuurt, initieert, faciliteert en coördineert zaken die zich afspelen op het snijvlak van klant en leverancier. Zo leg je kpi’s vast per leverancier, controleer je of er binnen de contractuele kaders wordt geleverd en beheer je de kosten. Ook geef je adviezen op het gebied van leveranciers- en contractmanagement, schakel je met inkoop en juridische zaken en treed je oplossingsgericht op bij problemen tussen leveranciers en opdrachtgevers. 

Als leveranciersmanager heb je ook een adviserende rol in aanbestedingstrajecten. Omdat je precies weet hoe leveranciers acteren, is jouw input bij het formuleren van een juiste aanbesteding van grote waarde. Naarmate onze dienstverlening vanuit Dienstenmanagement zich ontwikkelt, denk je ook mee over jaarplannen, de ontwikkeling van de afdeling en organiseer je misschien zelfs leveranciersdagen. Zodat de leveranciers met eigen ogen zien onder welke omstandigheden onze medewerkers dagelijks met hun systemen en producten werken.
 

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatievoorziening verzorgt als dé expert de informatievoorziening (IV) voor collega’s binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), justitiabelen en ketenpartners. We realiseren en beheren IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI. En door middel van kaders en de sturing hierop zorgen we dat de informatievoorziening van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. We voeren de regie op IV-gebied over een budget van ruim 100 miljoen euro.

Afdeling Functioneel Beheer en Dienstenmanagement
Functioneel Beheer en Dienstenmanagement is een afdeling in ontwikkeling. We bewegen streeds mee richting Agile-werken en stellen de eindgebruiker nog meer centraal dan voorheen. Binnen de afdeling zijn drie teams Functioneel Beheer en één team Dienstenmanagement. Bij deze laatste ga jij aan de slag. 

Jouw team is klaar voor de volgende stap en bovendien erg hecht. Samen vormen jullie een team waar naar gekeken wordt. Als afdeling zijn we verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dat betekent dat wij dagelijks contact hebben met de (kern)gebruikers, expertgroepen, de regieorganisatie, ketenpartners en leveranciers als het gaat om de inzet van ICT-producten en –diensten. We bepalen de benodigde functionaliteit van applicaties en houden die in stand. Ook zijn we verantwoordelijk voor releases: we stellen oplossingen samen en plannen en testen deze zodat ze efficiënt en betrouwbaar kunnen worden doorgevoerd.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer E. Bril, recruiter

06-51050985

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer E. Bril, recruiter

06-51050985

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Dienstenmanagement

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Servicemanager Informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Leveranciersmanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd