Leraar

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Evertsoord, locatie Ter Peel
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 27
 • Maand­salaris €2.605 - €3.963
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 10 juni Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 3761
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving


De leraar geeft groeps- en individugericht onderwijs aan gedetineerden en bewaakt hiertoe de inhoud, voortgang en veiligheid van de lessen. De leraar adviseert het hoofd BOS en het (lijn)management van de vestiging over onderwijsaangelegenheden.

De visie op onderwijs binnen DJI bestaat uit de navolgende elementen:
• Het onderwijs richt zich primair op het vergroten van de kans op werk na detentie.
• Er wordt opgeleid voor erkende certificaten en diploma’s.
• Het onderwijsplan maakt deel uit van het Detentie & Reïntegratieplan van de gedetineerde.
• Het onderwijs en de afdeling arbeid maken afspraken over onderlinge afstemming rond de in te zetten begeleiding en de voortgang van de gedetineerde.
• Gedetineerden leren zelfstandig met ondersteuning van een docent waar nodig.
• Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van digitaal leren.

Onderwijs is op te splitsen in een aantal deelgebieden: basiseducatie, praktijkscholing, vervolg- en vakopleidingen en zelfstudie.

Basiseducatie is voor iedereen en omvat het volgende pakket:
• Alfabetiseringsonderwijs;
• Nederlandse taal (NT1 en NT2, lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid)
• Engels;
• Rekenen;
• Computervaardigheden (typen, tekstverwerking, spreadsheet, emailen en internet)
• VCA Basis

 

Functie-eisen

• HBO werk- en denkniveau;
• Een afgeronde lerarenopleiding of een vergelijkbare didactische opleiding, waarbij het hebben van een afgeronde PABO-opleiding of lerarenopleiding Nederlands een pré is.
• (Relevante) lesbevoegdheid;
• Theoretische kennis op het vakgebied (met name basiseducatie);
• Didactische en pedagogische vaardigheden;
• Mondelinge en schriftelijke (advies)vaardigheden om zowel een goede informatieoverdracht te doen naar gedetineerden, alsmede naar de diverse disciplines;
• Vaardigheden om de gedetineerde in staat te stellen een vakdiploma of (deel-)certificaat te laten behalen waarmee deze zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot;
• Praktijkervaring in het volwassenenonderwijs.

Competenties:
Sensitiviteit, oordeelsvorming, motiveren, samenwerken, leervermogen, plannen en organiseren, samenwerken, professionele integriteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.605 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 27
 • Maximaal aantal uren per week 27

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

• Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
• Naast je functie als Leraar zal je bij afwezigheid van personeel van de Bibliotheek ingezet worden om de Bibliotheek te bemensen. De functieschaal is schaal 9, met aanloopschaal 8. Het betreft een vacature van 0,75 FTE.
• De stand¬plaats is  de locatie Ter Peel maar je bent flexibel inzetbaar binnen de Peniteniaire Inrichting Zuid-Oost
• De werkdagen zijn van 7.30 tot 17.00 uur
• De functie van leraar bij DJI is anders dan de functie van leraar in het reguliere onderwijs. De functie van leraar bij DJI valt onder de cao Rijk. Dit betekent o.a. dat er binnen justitie niet gewerkt wordt met schoolvakanties.

Via mevrouw N. Geurts-Roijakkers telefoonnummer 0650081429 is het ook mogelijk contact te leggen met de huidige leraren voor meer informatie over de praktijk.

Meer over de functiegroep Medewerker Educatie en Vorming

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Zuid-Oost bestaat uit de locaties Roermond en Ter Peel in
Evertsoord.

Roermond is een inrichting voor mannelijke gedetineerden en heeft de volgende regimes:
• een Huis van Bewaring (HvB)
• een gevangenis
• een Extra Zorg Voorziening (EZV)

Ter Peel is een inrichting voor voornamelijk vrouwelijke gedetineerden en heeft de volgende
regimes:
• een Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI) + Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI)
• een Moeder met Kindhuis
• een Huis van Bewaring (HvB)
• een gevangenis
• een Extra Zorg Voorziening (EZV)
• een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) ‘Flexcap’ (mannen)

De afdeling BOS (Bibliotheek, Onderwijs & Sport) verzorgt de bibliotheek, onderwijs en sport voor gedetineerden. Afdeling BOS bestaat uit 12 medewerkers, verdeeld over de 2 locaties van PI Zuid-Oost. Het team van leraren bestaat momenteel uit 3 medewerkers. Als leraar heb je in principe een solo-functie, maar je werkt intensief samen met je collega-leraren en medewerkers van de andere disciplines. Als medewerker van PI Zuid-Oost verwachten we dat je inzetbaar bent op beide locaties.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw N. Roijakkers, hoofd BOS

06-50081429

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend hoofd afdeling Detentie en Re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Psychiater (schaal 14 wordt met toelage aangevuld tot AMS CAO-GGZ)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Complexbeveiliger penitentiaire inrichting Zuid-Oost

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Roermond en Evertsoord
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd