• Den Helder
 • HBO oude stijl
 • 38 uur
 • €3.430 - €5.475 (bruto)
 • Auditing / accountancy
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 582278, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Werkzaamheden:

1. Beoordeling van de bedrijfsveiligheid, milieu prestaties- en aspecten van CZSK en de status ervan, door:

 • het adviseren van het Hoofd over strategische keuzes m.b.t. een auditbeleid, die zorgen voor een optimaal functioneren van bedrijfsveiligheid binnen CZSK;
 • het uitvoeren van documentstudies en risicoanalyses om vast te stellen welke audits minimaal noodzakelijk zijn;
 • het effectief sluiten van de Plan-Do-Check-Act cirkel ten aanzien van bedrijfsveiligheid, milieu prestaties- en aspecten en risico-management binnen CZSK door het opstellen, organiseren en doen uitvoeren van een auditprogramma en op zichzelf staande audits op basis van het auditbeleid, geïdentificeerde risico¿s en uitgevoerde ongevalsonderzoeken;
 • het (statistisch) analyseren van de resultaten van audits en van gegevens uit incidentmeldingen;
 • het door middel van audits doen beoordelen of het veiligheids en milieu managementsysteem van CZSK effectief intern beleid is en het adviseren over maatregelen ter verbetering;
 • het doen uitvoeren van verificaties van (deel)producten en processen van de Organisatie en het doen controleren van (afname)tests;
 • het melden van de auditresultaten aan de Organisatie en het verzorgen van de systematische beoordeling van de uitvoering van corrigerende en preventieve maatregelen;
 • het uitbrengen van onafhankelijke adviezen over arbo zorgaspecten t.a.v. bedrijfsveiligheid;
 • het informeren van het Hoofd m.b.t. de voortgang van het auditprogramma op basis van (tussen) rapportages;
 • het opstellen van het auditjaarprogramma CZSK op basis van de managementreview, thema's en onderzoeken;
 • het beoordelen of wordt voldaan aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving (compliance) en rapporteren hierover in het auditrapport.

2. Voert (statistische) steekproeven uit, door:

 • het uitkiezen van de omvang en de samenstelling van de populatie waarvan steekproeven worden genomen;
 • het uitkiezen van een methode voor het nemen van steekproeven;
 • het bepalen van de grootte van de te nemen steekproeven;
 • het nemen van de steekproeven;
 • het verzamelen, beoordelen, rapporteren en documenteren van de resultaten;
 • het n.a.v. de uitgevoerde steekproeven leveren van advies, alternatieven, oplossingsrichtingen en advies producten.

3. Adviseert aan het (decentrale) management en de Hoofd Stafbureau V&M betreffende zijn bevindingen, door:

 • het leveren van inhoudelijk advies, alternatieven, oplossingsrichtingen en advies producten en het uitdragen van het door het gezag vastgestelde beleid binnen CZSK.

4. Het als lead auditor coachen van collega auditoren, door:

 • het begeleiden en trainen;
 • het geven van presentaties en voorlichting;
 • het samenstelling van de Audit teams;
 • het geven van leiding aan het Audit team.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Organisatieontwikkeling bij de Directie Informatie, Bedrijfsvoering en Bestuur (DIB&B) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

De DIB&B heeft tot doel het organiseren van de bedrijfsvoering en veranderingen van het CZSK. De DIB&B organiseert het CZSK aan de hand van geïntegreerde bedrijfsvoering, Informatie & Technologie (I&T), besturing, regie, advies en strategische veranderingen, gericht op een effectieve realisatie van maritieme gevechtskracht op en vanuit zee. De directie ondersteunt de Commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK) in de besturing van het CZSK en adviseert hem in zijn rol als maritiem adviseur van de Commandant der Strijdkrachten (CDS).

De DBI&B bestaat naast de afdeling Organisatieontwikkeling uit de afdelingen de afdeling Strategie & Advies (S&A), de afdeling Integratie (INT), de afdeling Security (SEC), de afdeling Information & Technology (I&T) en de afdeling Veiligheid, Kwaliteit & Leefomgeving (VKL).

De standplaats is Complex Nieuwe Haven in Den Helder.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. C.S. Haites

0637456231

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Audit planner

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Audit planner

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior medewerker i&w

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)