Kwartiermaker / senior wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Balkbrug
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 1 januari
 • Vacaturenummer 2744
 • Plaatsingsdatum 1 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht richt zich op patiënten met complexe psychiatrische problematiek voor wie, naast een intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is. Om ons werk goed te blijven doen, is onderzoek nodig. Als senior wetenschappelijk medewerker ben jij de kwartiermaker die relevant onderzoek verbindt met de behandelpraktijk. Zo draag je bij aan een veiliger Nederland.

Binnen de kaders van het meerjarenplanonderzoek van het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht geef je de onderzoeksprogrammering inhoudelijk vorm. Samen met de onderzoeksgroep van Veldzicht maak je keuzes op het gebied van nieuw onderzoek en de prioritering hiervan. Ook stuur je inhoudelijk aan en coördineer je onderzoeken. Je treedt als voorzitter op in de werkgroep onderzoek en behandelevaluatie.

Als senior wetenschappelijk medewerker bevorder jij het onderzoeksklimaat en de professionalisering van onderzoek binnen CTP Veldzicht. Zo signaleer je welke onderzoeksfaciliteiten — zoals applicaties, datamanagement en literatuur — er nodig zijn. Daarnaast begeleid je bij het verder opbouwen en onderhouden van een netwerk met universiteiten, lectoraten en partners in onderzoek in de forensische zorg. Denk aan het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, de Kwaliteit Forensische Zorg en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Ook het verwerven van subsidies en andere fondsen voor wetenschappelijk onderzoek behoort tot jouw taken.

Functie-eisen

 • Je bent een gepromoveerd onderzoeker met affiniteit voor de transculturele doelgroep.
 • Je bent bij voorkeur gepromoveerd op een transcultureel onderwerp en met internationale publicaties op dit gebied.
 • Je hebt ervaring met mixed-methods-onderzoek.
 • Je hebt kennis van subsidies en aanvraagroutes en kunt zelfstandig fondsen werven.
 • Je beschikt over maatschappelijke én behandelinhoudelijke sensitiviteit. Als coördinator verbind je wetenschappelijk relevant onderzoek en de behandelpraktijk.
 • Je hebt kennis van regelgeving rond wetenschappelijk onderzoek. Denk aan privacy en ethische toetsing.
 • Je hebt aantoonbare vaardigheden in projectmanagement en het aansturen van onderzoekers.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
 • Inbedding bij de onderzoeksgroep Global Mental Health van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), onder leiding van prof. dr. Wim Veling, door middel van aanstelling van acht extra uren bij UMCG hoort bij je functie.
 • In principe gaat het om een aanstelling voor in ieder geval één jaar, om dit werk als kwartiermaker te organiseren.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie (CTP). Wij richten ons op patiënten met complexe psychiatrische problematiek voor wie, naast een intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is. Dit kan zowel op basis van vrijwilligheid zijn als binnen een gedwongen (juridisch) kader. Veldzicht zet zijn expertise ook ambulant in om opname te voorkomen of goede resocialisatie/re-integratie na behandeling mogelijk te maken.

Op een efficiënte wijze en zo veilig mogelijk worden patiënten gestabiliseerd en verder behandeld zodat zij kunnen terugkeren naar een minder beveiligde setting, zoals het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, een penitentiaire inrichting, het penitentiair psychiatrisch centrum of een andere passende plek in een beschermende omgeving of in de samenleving. Dit kan ook een toeleiding naar het land van herkomst betekenen.

Veldzicht kent zestien behandelafdelingen en een ambulant team. De afdelingen zijn ingedeeld naar de strafrechtelijke en civielrechtelijke titel, wat bijvoorbeeld bepaalt hoeveel beveiliging noodzakelijk is. Zo zijn er afdelingen voor asielzoekers en illegale vreemdelingen, maar ook afdelingen voor gedetineerden of tbs-gestelden. Daarnaast worden patiënten zoveel mogelijk ingedeeld naar de aard en intensiteit van hun zorgvraag en/of begeleidingsbehoefte. Zo kan er bijvoorbeeld een differentiatie ontstaan naar psychotische en persoonlijkheidsproblematiek. De gemene deler van de patiënten in Veldzicht is dat zij — voor het merendeel — een andere dan de Nederlandse nationaliteit hebben en veelal een niet-Westerse culturele achtergrond.

CTP Veldzicht ontwikkelt zich tot kenniscentrum op het gebied van de transculturele psychiatrie en beveiligde intensieve zorg. Met ruim 170 opnameplaatsen voor deze specifieke doelgroep is Veldzicht uniek in Nederland. Hiermee heeft de kliniek een belangrijke positie in het genereren en delen van kennis over transculturele en forensische psychiatrie. Dit vervult een behoefte voor onze interne behandelpraktijk, maar ook extern en voor de transculturele psychiatrie in het algemeen én de samenleving.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. Philippi, Manager Behandeling

088-0742938

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sociotherapeut / sociotherapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Medewerker medische administratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Tandheelkundig adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 11
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling