Kwaliteitsmanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 1 december
 • Vacaturenummer 11443
 • Plaatsingsdatum 2 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Kwaliteitsmanager adviseer je het hoofd PMI en de coordinator PMO-Office met betrekking tot de kwaliteit van de projectvoering. Daarnaast zorgt je voor goed beschreven processen en richtlijnen voor de projectmanagers om de projectuitvoering te optimaliseren. Je coördineert als het ware de kwaliteitsaspecten van de projecten. Belangrijk hierbij is een goede balans tussen professionele onafhankelijkheid en contact/advies aan management. Je werkt daarbij nauw samen met meerdere afdelingen binnen DI, maar specifiek met de Quality Assurance adviseur, de CISO/CPO en de Portfoliomanager van het CIO-Office. Binnen PMI wordt vooral samengewerkt met de projectmanagers, de projectcontrollers, de project-portfoliorapporteur en de projectondersteuners. 

Vanuit je expertise kun je op meerdere van onderstaande aspecten adviseren:

 •   Quality Control
 •   Project Assurance
 •   Risicomanagement
 •   Implementatiemanagement
 •   Inkoop en Contractmanagement

Maar ook weet je voldoende van de volgende expertises om op deze koppelvlakken te kunnen meepraten:

 •   Quality Assurance
 •   Privacy
 •   Informatiebeveiliging
 •   Finance en Control 
 •   Testmanagement  

De functie is nieuw binnen de afdeling, dus je kunt grotendeels je werkzaamheden en toegevoegde waarde zelf bepalen, binnen de context van de bestaande bedrijfsvoering en functionarisssen en in afstemming met de Coördinator PMO Office. Binnen de directie en de afdeling wordt veel gewerkt met Fortes Change Cloud (voorheen Principal Toolbox).

De meest voorkomende werkzaamheden voor de functie van de Kwaliteitsmanager zullen zijn: 

 •  Adviseert en doet voorstellen ten aanzien van de interne D(J)I kaders, alsmede voor de naleving van de wettelijke en rijksbrede kaders, op de diverse aspecten;
 •  Organiseert periodieke reviews en ad-hoc analyses op één of meerdere van de aspecten en rapporteert over het resultaat; 
 •  Legt processen vast ten aanzien van projectvoering en adviseert over verbeteringen. 
 •  Coördineert, adviseert en neemt initiatieven voor het verbeteren van implementeren van Quality Assurance (QA) processen en tools;
 •  Adviseert over en doet voorstellen ten aanzien van risicomanagement binnen de (deel)portfolio; 

Als jij onze kwaliteitsmanager wordt, welke vraagstukken kun je dan verwachten? Wel, bijvoorbeeld: hoe we zorgen dat >20 projectleiders (waaronder een groot aantal externe) hun ‘projecthygiëne’ op orde hebben in onze projectmanagementtool. We doen meer dan Prince2 in name only, maar het kan nog stukken beter. Hoe krijgen we risicomanagement ‘tussen de oren’ van de projectmanagers, maar welke winst is daar eigenlijk mee te behalen? Kunnen we het aantal excepties op projecten naar beneden krijgen? Wat betekent Agile werken voor onze projectmanagementprocessen, naast de ‘waterval’ methode ? Hoe structureren we ons inhuurproces en voldoen we aan alle eisen op dat gebied? Dit is een greep uit de vraagstukken die ons bezighouden en waar we jou bij nodig hebben. 

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI-collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in. 

Projectmanagement en Implementatie 
Binnen de directie Informatievoorziening (DI) is de afdeling Projectmanagement en Implementatie verantwoordelijk voor het projectmatig realiseren van IV-oplossingen. We bestaan uit een kleine vaste kern en maken voor de uitvoering van de ongeveer veertig projecten intensief gebruik van expertise uit de markt. Voor de beheersing en voortgangsbewaking van het projectportfolio maakt DI gebruik van standaardmethodieken die op grond van interne, markt- en interdepartementale ontwikkelingen continu doorontwikkeld worden. Gemiddeld eens per kwartaal organiseren we een dag waarop we, meestal buiten de deur (vóór Covid-19), samenkomen om kennis op te doen. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van kennissessies met andere instellingen of door het volgen van workshops. Zo slijpen we eenheid in de afdeling. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer E. Bril, recruiter DJI

06-51050985

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Functioneel Beheer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Domeinarchitect

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)