Kwalitatief Methodoloog

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur tot eind 2020
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 6 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer VWS200070 (SCP)
 • Plaatsingsdatum 23 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoekt en evalueert het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. In dat kader houden we het overheidsbeleid tegen het licht en verkennen we het toekomstige beleid. Als kwalitatief methodoloog monitor je de kwalitatieve methodologische kwaliteit van SCP onderzoek. Je adviseert en ondersteunt de onderzoekers in alle fasen van het onderzoeksproces. Zo draag je indirect bij aan een geïnformeerd beleid gericht op het verbeteren van de leefsituatie en de kwaliteit van leven in ons land.

Welke data is noodzakelijk, welke analysemethoden zet je in bij een onderzoek, voldoet het onderzoeksvoorstel aan de noodzakelijke kwaliteitsaspecten en welke methodologische kennis is gewenst? Jij adviseert hierover binnen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast ondersteun je de SCP-onderzoekers bij onder meer het opzetten van kwalitatief onderzoek, en bij het analyseren van onderzoeksgegevens. Je draagt bij aan het up-to-date houden van de methodologische kwaliteit van SCP-onderzoek door bijvoorbeeld de introductie van nieuwe type kwalitatieve methoden. Je draagt bij aan het verder ontwikkelen van een SCP visie op de inzet van kwalitatief onderzoek.

Functie-eisen

 • Je bent bij voorkeur gepromoveerd en hebt uitgebreide kennis over verschillende soorten kwalitatieve methoden zoals diepte-interviews, observaties, focusgroepen, visuele methoden, etc.
 • Je hebt enkele jaren ervaring met uitvoeren van verschillende soorten kwalitatieve methoden zoals diepte-interviews, observaties, focusgroepen, visuele methoden, etc.
 • Je hebt toepassingsgerichte kennis over en ervaring met kwalitatieve data-analyse software. Bij voorkeur Atlas.ti en/of MAXQDA.
 • Je hebt bij voorkeur kennis over en/of ervaring met vernieuwende kwalitatieve methoden 
 • Je hebt bij voorkeur kennis over en/of ervaring met vernieuwende kwalitatieve analysetechnieken.
 • Kennis over privacywetgeving en datamanagement is een pre.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, kunt projectmatig werken en bent dienstverlenend ingesteld.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur tot eind 2020
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Bij een (vaste) aanstelling binnen het rijk bestaat uitsluitend de mogelijkheid tot detachering.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200070 (SCP) aan de heer dr. J. Kappelhof, hoofd afdeling Mehodologie.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen.
 • Om in dienst te treden heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig
 • We zijn er als SCP van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.
 • In verband met corona zullen de sollicitatiegesprekken vooralsnog digitaal plaatsvinden. Op het moment dat je wordt uitgenodigd bespreken we graag met jou welk middel het best past.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Methodologie draagt op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van de data en de onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het planbureau gebruikt voor haar onderzoeken behalve surveydata, ook registraties en kwalitatieve gegevens.

De methodologen adviseren en ondersteunen bij kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Bij kwantitatief onderzoek betreft dat o.a. de uitbesteding van dataverzameling, de onderzoeksopzet, het steekproefontwerp, het ontwikkelen van vragenlijsten, het monitoren van veldwerk en het analyseren van data. Kwalitatief methodologen hebben een gelijkaardige rol bij het adviseren en ondersteunen van kwalitatief onderzoek. Te denken valt aan advies en ondersteuning bij de onderzoeksopzet, het ontwikkelen van topic lijsten, data-analyse en het rapporteren over de resultaten . De afdeling zorgt ook voor een inzichtelijke en volledige documentatie van het onderzoeksproces, doen onderzoek naar de kwaliteit van onderzoeksgegevens en harmoniseren longitudinale bestanden. Verder introduceren ze geavanceerde analysemethoden en denken ze mee over de presentatie van resultaten in tabellen en visualisaties. Hun functie is van groot belang bij de interne kwaliteitsbewaking en ze zorgen ervoor dat wet- en regelgeving wordt gevolgd, onder meer op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast zijn de methodologen betrokken bij nationale en internationale projecten en netwerken.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Het SCP is een professionele organisatie die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. J. Kappelhof (Hoofd van de afdeling Methodologie)

06-15257026

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Jenny Lekahena

06-11697065

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker onderwijs en arbeidsmarkt

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior communicatieadviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)