• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 27 november
 • Vacaturenummer 1065777
 • Plaatsingsdatum 9 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

"Zes miljoen huishoudens krijgen een toeslag. Dat vraagt om goed georganiseerde informatiesystemen. Als interim ketenportfoliomanager prioriteer en adresseer ik noodzakelijke wijzigingen in deze systemen. Hou je van puzzelen, ben je goed in structureren en kun je tegen een stootje? Bij Toeslagen is het nooit saai!" Anton Griffioen - Adviseur businessontwikkeling Belastingdienst Toeslagen.

Miljoenen mensen in Nederland vragen huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag aan. Bij de Belastingdienst Toeslagen zorgen we ervoor dat deze toeslagen juist, tijdig en rechtmatig worden toegekend, uitbetaald en zo nodig teruggevorderd. Tegelijkertijd is ons streven de inspanning van de burger minimaal te laten zijn. Bij de uitvoering zijn naast Belastingdienst Toeslagen ook andere organisatieonderdelen betrokken; de regie over de uitvoering ligt evenwel bij Toeslagen. Door de aard, dynamiek en doelgroep is er veel maatschappelijke aandacht voor deze uitvoering.

Als ketenportfoliomanager breng je, samen met de ketenpartners, gewenste en noodzakelijke veranderingen in de keten in kaart en bewaak je de prioritering. Het gaat dan uiteraard om oplossingen in de informatiesystemen, maar ook om procesmatige en datagerichte oplossingen.

Je planningshorizon is zes tot twintig weken en deze realiseer je met behulp van een roadmap. De eigen IV-organisatie is een belangrijke partner voor de realisatie van veranderingen, maar ook ontwikkelingen in de informatievoorziening van ketenpartners spelen een rol. Als ketenportfoliomanager zorg je dat raakvlakken tijdig worden gesignaleerd en houd je zicht op de voortgang van ontwikkelingen. De realisatie van IV voorzieningen gebeurt safe/agile.
Aan jou de opdracht om, in samenwerking met de betrokken portfoliofunctionarissen, het ketenportfolioproces verder uit te werken binnen vraag en aanbod.
Dit is inclusief aspecten als uitvoeringstoetsen, impulsen, implementatie en batenmanagement.

Naast de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van portfoliomanagement speel je ook een rol bij het professionaliseren en uitvoeren van het concern- en ketenportfoliomanagement. Dit omvat zowel de vraag (wat er nodig is) als het aanbod (afstemming met leveranciers van producten en capaciteit). Dit doe je niet alleen: je maakt deel uit van het ketenbureau Toeslagen, waar al een senior ketenregisseur, een kwaliteitsadviseur, een secretaris en een
controller werkzaam zijn.

Verder richt je je op de voortgangsbewaking en het signaleren van planningen/budgetten die uit de pas dreigen te lopen. Je monitort de voortgang op de realisatie van de portfoliobaten en je rapporteert hierover. Je zorgt voor een analyse en forecast op de portfoliorapportage en bent
verantwoordelijk voor eventuele bijstellingen - dit op basis van de realistatie van intiatieven, veranderende vraag of gewijzigde prioritering. Je bent inhoudelijk deelnemer van diverse overleggen, waarvoor je proactief stukken aanlevert en mede de agenda bepaalt. Tot slot coördineer je de ketenplanning en ben je verantwoordelijk voor de integrale voortgangsrapportage.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega binnen het ketenbureau Toeslagen? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden?

Neem dan contact op met Anton Griffion via 06-18604793.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een wo-master diploma in een relevante richting, zoals Bedrijfskunde of ICT.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met safe/agile werken.
 • Je hebt minstens drie jaar relevante ervaring in een soortgelijke rol in een complexe omgeving.
 • Je hebt uitstekende kennis van proces- en keteninrichting.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de systemen van de Belastingdienst.

Jouw competenties?

 • Omgevingsbewustzijn
 • Analyseren
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht

Herken jij jezelf ook hierin?
Ook als je te maken hebt met tegengestelde belangen richt jij je op samenwerking en zorg je voor verbinding. Je denkt in oplossingen, handelt met overtuigingskracht, bent initiatiefrijk en standvastig. Analytisch ben je sterk en je bent onafhankelijk en kritisch als de situatie daar om vraagt. Je kunt standpunten uitdragen en verdedigen. En dankzij jouw uitstekende communicatieve vaardigheden weet jij de boodschap helder en duidelijk over te brengen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende dit opleidingstraject is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Nadat je dit hebt afgerond en bij goed functioneren, word je aangesteld in vaste dienst. Mocht je het opleidingstraject niet succesvol afronden dan word je aanstelling bij de Belastingdienst beëindigd. De interne kandidaat die de verplicht te volgen opleiding niet succesvol afrondt, wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vinden op 2 december de selectiegesprekken plaats. Én het assessment voor deze functie wordt uitgevoerd rondom 9 december. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten) evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Het is de missie van Toeslagen om toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen op een efficiënte manier, met minimale inspanning voor de burger.

De verantwoordelijkheid voor beleid en budget van deze toeslagen ligt bij drie ministers: die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijzonder is dat het Ministerie van Financiën (als verantwoordelijke voor de inrichting en organisatie van de Belastingdienst) zorgt dat het werk gedaan kan worden, maar dat wet- en regelgeving dus ook van andere ministeries komt.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven.

Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anton Griffioen, adviseur businessontwikkeling Toeslagen

06-18604793

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Annemarie Haasnoot, adviseur Werving & Selectie

06-15427585

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Java specialist

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Java developer senior

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Java developer medior

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling