Kennisgroepvoorzitter Omzetbelasting Algemeen

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 29 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 1166923
 • Plaatsingsdatum 5 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Samen met de leden van de kennisgroep levert de voorzitter een belangrijke bijdrage aan de eenheid van beleid binnen de Belastingdienst door nieuwe rechtsvragen te beantwoorden en deze verder te brengen naar beleid. Het zijn vragen waarop het antwoord niet binnen bestaande wetten, jurisprudentie en uitvoeringsbeleid is terug te vinden.” Ron van de Klashorst, teamleider van de kennisgroepen bij de Corporate Dienst Vaktechniek.

Onder jouw voorzitterschap en expertise geeft de kennisgroep Omzetbelasting op het hoogste niveau antwoorden op complexe vragen. Je bent vanuit Utrecht de schakel tussen jouw kennisgroep en de andere groepen, en je staat daarmee als gezaghebbend specialist aan de start van nieuw beleid.

Je bent de voorzitter van een van de 26 kennisgroepen van de Corporate Dienst Vaktechniek (CD VT). Jouw groep, kennisgroep Omzetbelasting Algemeen, komt bij elkaar voor complexe helpdeskvragen en rechtsvragen die te maken hebben met omzetbelasting. Denk aan aftrek van voorbelasting, kwalificatie van prestaties, de maatstaf van heffing, het verlaagde tarief en bijzondere regelingen zoals de margeregeling. De groep helpt bij complexe beroepszaken en biedt voorlichting over de gevolgen van relevante nieuwe wetgeving en jurisprudentie.

Samen met de secretaris organiseer je de vergaderingen en met kennisuitwisseling verbind je de leden van jouw groep met de andere kennisgroepen, vooral ook met de andere op omzetbelasting gerichte groep. Je bent verantwoordelijk voor de juist- en tijdigheid van de beantwoording van (rechts)vragen. Je denkt mee over het toezicht en het beleid op het rechtsgebied van de kennisgroep en geeft proactief advies aan het management. Omdat je een rol hebt bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving en beleidsbesluiten ben je ook betrokken bij de uitvoeringstoetsen door de Belastingdienst. Je werkt samen met verschillende onderdelen van de Belastingdienst en met directies van het ministerie van Financiën.

Het onderdeel kennisgroepen van de CD VT bestaat uit een virtueel team met voorzitters die werken door het hele land, met Utrecht als plaats voor onderling overleg en overleg met de leden van de kennisgroep. Het voorzitterschap neemt minimaal helft van je tijd in beslag. In de resterende tijd ga je aan de slag voor het onderdeel brieven en beleidsbesluiten of andere onderdelen van de CD VT.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Corporate Dienst Vaktechniek (VT) is verantwoordelijk voor de fiscale techniek in de zin van rechtstoepassing én voor het vaktechnisch specialisme van de toepassing van toezichtinstrumenten.
In de klantbehandeling komen vragen voor waarop de wet, jurisprudentie en eerder vastgesteld uitvoeringsbeleid geen duidelijk en eenduidig antwoord biedt en waarvoor het antwoord gevolgen kan hebben voor andere gevallen én daarom opgevat kan worden als nieuw beleid. De directie vaktechniek brengt hierover advies uit aan de Concerndirectie Fiscale en Juridische zaken. Op lokaal niveau wordt de vaktechniek vormgegeven op basis van segmentering en op regionaal en landelijk niveau over de segmenten heen om de samenhangende problematiek en beleidseenheid te kunnen overzien en bewaken.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ron van de Klashorst

06 - 18 60 60 58

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vera Schilperoort, adviseur Werving & Selectie

06 - 22 84 38 30

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Kennisgroepvoorzitter Milieu

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker omzetbelasting

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Programma Architect EU btw e-Commerce

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd