Jurist Wet open overheid (Woo) bezwaar en beroep

 • Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 4 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SG 24-96, Plaatsingsdatum: 14 mei 2024

“Samenwerken aan een financieel gezond Nederland. Daar zetten wij ons als ministerie van Financiën voor in. Als bezwaar- en beroepsjurist bij de directie juridische zaken vervul je daarin een belangrijke rol. Door de uitvoering van de Woo lever je een wezenlijke bijdrage aan het functioneren van de democratische rechtsstaat. Daarbij krijg je te maken met een diversiteit aan beleidsonderwerpen. Dat alles in een omgeving met prettige collega’s, met oog voor de menselijke maat.” - Pieter Bos, sr. jurist bestuursrecht.

Het in een dynamische omgeving behandelen van bezwaarschriften, vanaf de ontvangst tot en met het schrijven van besluiten op bezwaar, en daarover overleggen met je beleidscollega's: daar zet jij je bij ons voor in! Komt het tot een (hoger)beroepszaak? Dan schrijf je de verweerschriften en verdedig je ter zitting bij de bestuursrechter het standpunt van de minister of één van de staatssecretarissen van Financiën. Je krijgt te maken met zaken die gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen die veel mensen raken en die politiek en maatschappelijk relevant zijn. Juist dat maakt jouw werk zo interessant.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt bij de behandeling van de ingekomen bezwaren en (hoger) beroepen tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Wet open overheid (Woo). Je werkt niet alleen nauw samen met de andere juristen van de afdeling Publiekrecht, maar ook met de juristen en ondersteuners van een collega-directie. Zo ben je voor hen een belangrijke sparringpartner. Daarnaast voer je regelmatig overleg met collega’s van de verschillende beleidsdirecties, omdat die de inhoudelijke kennis over de dossiers in huis hebben. Dat betekent dat je over goede sociale vaardigheden moet beschikken om de functie te kunnen vervullen. Een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne is daarnaast ook van belang.

In bezwaarzaken beoordeel je het primaire besluit met een onbevooroordeelde en kritische blik op basis van het bezwaarschrift en de relevante wet- en regelgeving. Je bent niet bang om je uit te spreken over het primaire besluit. Jouw werk doe je met een scherp analytisch oog voor de belangen van alle betrokkenen. Je bent je ervan bewust werkzaam te zijn in het algemene belang. Vanuit jouw juridische kennis en expertise kom je tot een gedegen afweging van alle betrokken belangen.

Je doet tevens aan kennisopbouw en kennisdeling, om zo de kwaliteit van behandeling van bezwaar- en beroepszaken op peil te houden en te verbeteren. Zo verdiep je je bijvoorbeeld in recente jurisprudentie over de toepassing van de Woo die van invloed is op de behandeling van Woo-verzoek en -bezwaren bij Financiën. Hierin werk je nauw samen met de Woo-coördinatoren die de juristen begeleiden bij de behandeling.
Als jurist kun je rekenen op uitstekende begeleiding in je werk en bij het uitbouwen van je ervaring. Daarnaast bieden wij jou alle mogelijkheden om je te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding aan de Grotius Academie, door te groeien en te zorgen voor een gezonde privé-werkbalans door flexibiliteit in werkplek en werktijden (hybride werken). De afdeling Publiekrecht bestaat momenteel uit zeventien juristen, waarvan een deel van de medewerkers werkzaam is als jurist Woo bezwaar en beroep.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Juridische Zaken (DJZ) is als centrale juridische directie de huisjurist van het ministerie van Financiën, een ministerie waar de wetgevingstaak grotendeels ligt bij de verantwoordelijke beleidsdirecties. De directie bestaat uit een afdeling Privaatrecht en een afdeling Publiekrecht. Daarnaast is er een onderdeel Kwaliteitsborging. Jij komt te werken bij de afdeling Publiekrecht.

Van de juristen van DJZ wordt verwacht dat zij op hoog niveau juridisch advies leveren aan de verschillende (organisatie) onderdelen van het ministerie. DJZ bestaat uit enthousiaste juristen en paralegals met verschillende expertises die in een dynamische omgeving nauw met elkaar samenwerken.

Bij DJZ vind je een uitdagende functie waarin je het ministerie goed leert kennen. In de politiek-bestuurlijke omgeving van het ministerie werkt DJZ aan praktische juridische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Binnen DJZ werken wordt gewerkt volgens het vier-ogenprincipe. Als jurist kun je rekenen op uitstekende begeleiding in je werk en bij het uitbouwen van je ervaring. Daarnaast bieden wij jou alle mogelijkheden om je te ontwikkelen, door te groeien en te zorgen voor een gezonde privé-werkbalans door flexibiliteit in werkplek en werktijden.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Emile Beenakker, afdelingshoofd Publiekrecht

06-15195478

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Maartje Pera, senior adviseur M&O (niet bereikbaar t/m 20 mei)

06-50158780

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner/ medewerker stukkenstroom

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ervaren onderzoeker/omgevingsanalist

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Controller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd