Jurist Vastgoed en Gebiedsontwikkeling -36 uur

 • Naaldwijk  -  route
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.211 - €5.997 (bruto)
 • Juridisch
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 2024-93, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

Werken bij gemeente Westland
Kom tot bloei bij de gemeente Westland. Binnen onze organisatie haal je het beste uit jezelf. Zo kom je tot bloei! Als mens én als professional. Je krijgt de ruimte om actief mee te denken en initiatief te tonen. Dat is ook nodig. Onze omgeving verandert snel, dus veranderen wij mee. Ook daarom is ons doel dat we de komende jaren met alle medewerkers opdrachtgericht gaan werken. Als wendbare en lerende organisatie kijken we voortdurend ‘naar buiten’. Om te weten wat er speelt. En waar we ons op moeten richten. Die dynamiek spreekt je aan. Zo bouwen we met elkaar aan een mooi Westland!

Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Areaalbeheer en Ruimtelijk Juridische Advisering
Team ARJ bestaat uit twee vakgroepen: Areaalbeheer en Ruimtelijk Juridische Advisering. Areaalbeheer is verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van data van de objecten die in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Westland. De juristen van ARJ leveren juridische dienstverlening aan het bestuur en binnen het cluster Ruimte. Wij verrichten verschillende werkzaamheden op het gebied van onder andere de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging bouwen, de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Opiumwet. De werkzaamheden van de juristen van ARJ zijn verdeeld in een drietal taakvelden, te weten Handhaving, Bezwaar&Beroep en Vastgoed en Grondzaken. Het team levert zowel proactief als op verzoek informatie aan en bekleedt een signalerende, adviserende en faciliterende rol richting het management, overige teams en bestuur.

Het gemeentelijke werkproces bij gebiedsontwikkelingen in samenwerking met marktpartijen wordt zo ingericht dat er bij de ontwikkeling een overeenkomst wordt aangegaan met daarin de (proces)afspraken voor de betreffende fase van de ontwikkeling. Als Juridisch adviseur grondzaken functioneer je zelfstandig en ben je allround. Je werkt in projectgroepen samen met bijvoorbeeld de projectmanager, de planeconoom en andere vakspecialisten. Als juridisch adviseur grondzaken heb je een belangrijke rol in het bepalen van de ontwikkel- en onderhandelstrategie en in het vormgeven en vastleggen van de juridische afspraken. De projecten waar je aan werkt zijn complex en vragen om een brede ervaring op tactisch en strategisch niveau in de wereld van grondzaken. Het zwaartepunt ligt daarbij op het onderhandelen over en het opstellen van anterieure overeenkomsten.
Samen met collega’s ben je primair verantwoordelijk voor het gemeentelijk vastgoed en grondexploitatie. Jij bent als jurist breed inzetbaar bij diverse gebiedsontwikkelingen en andere vraagstukken binnen het taakveld. Voor deze functie beweeg je tussen de diverse taakvelden binnen de organisatie. Om te komen tot resultaat zijn goede onderhandelingsvaardigheden en privaatrechtelijke en publiekrechtelijke kennis (o.a. van de Omgevingswet) van belang.

Als Jurist Vastgoed en Gebiedsontwikkeling:
 • Ben je verantwoordelijk voor collegiale/bestuurlijke advisering op het gebied van overeenkomsten
 • Stel je diverse overeenkomsten, zoals intentie-, samenwerkings-, koop-realisatie-, en anterieure overeenkomsten
 • Adviseer je namens de gemeente en onderhandel je mede over deze overeenkomsten om zodoende een juridisch robuuste en (bestuurlijk) gunstige overeenkomst te sluiten
 • Lever je een bijdrage in projectgroepen. Deze projectgroepen houden zich bezig met woningbouwprojecten, maatschappelijk vastgoed, gebiedsontwikkelingen en bedrijventerreinen. Vanuit jouw expertise ondersteun je de projectleiders en het bestuur op juridisch vlak. Je maakt risico’s zichtbaar en verzint de juiste oplossing voor eventuele problemen
 • Adviseer je over en voer je en leg je vast van onderhandelingen over overeenkomsten en majeure vastgoed- en grondtransacties
 • Adviseer je aan het bestuur over het vastgoedbeleid, het grondverwervings- en gronduitgiftebeleid en over het beleid met betrekking tot grondexploitatie en kostenverhaal
 • Adviseer je over privaatrechtelijke kostenverhaalmethoden en bewaak je de aansluiting met het publiekrechtelijk kostenverhaal
 • Geef je advies over en begeleid je van eventuele geschillen
 • Gevraagd en ongevraagd adviseer je over aan- en verkoop van (onbebouwd) vastgoed

Hier herken jij je in
Je hebt:
 • Minimaal WO werk- & denkniveau
 • Een uitstekende antenne voor de bestuursgevoelige aspecten van jouw taken, met een brede blik naar buiten
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met vastgoedrecht, privaatrechtelijke contracten en public private partnerships constructies
 • Ruime juridische kennis op het vakgebied
 • Bij voorkeur ervaring in het uitdenken en beschrijven van strategische en tactische processen
 • Bij voorkeur ervaring binnen én buiten een overheidsorganisatie op het vlak van grondzaken en vastgoed
 • Up-to-date kennis van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van grondtransacties, bestemmingswijzigingen en wettelijk kostenverhaal
 • Gevoel voor gebiedsontwikkeling en alle facetten die daarbij komen kijken, zoals inzicht in de belangen van marktpartijen, inzicht in alle onderdelen van het proces van planontwikkeling, ruimtelijke procedures, civiel technische werkzaamheden en de realisatie van het bouwplan

Je kunt:
 • Onderhandelen en contracteren. Dit zit in jouw bloed. Daarbij let je op de beheerbaarheid van een te sluiten contract
 • Juridische vraagstukken in voor niet-juristen begrijpelijke, in heldere taal uiteenzetten. Je bent taalvaardig en je weet in jouw communicatie te schakelen tussen de juridische aspecten en de maatschappij (levelen)
 • Zelfstandig werken, waarbij je goed kunt inschatten wanneer afstemming met collega’s nodig is

Dit krijg je van ons:

Een fijne werksfeer, collegiale samenwerking, openheid, vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en de mogelijkheid om te groeien en te ontwikkelen.

Je doet het niet voor niks
 • Jij maakt het verschil voor inwoners van gemeente Westland
 • De functie is gewaardeerd in schaal 11, met een minimum brutosalaris van € 4.211 tot maximaal € 5.997 op basis van 36 uur
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% bovenop je salaris waarmee je maandelijks de beschikking hebt over een deel van je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je kunt een bedrag laten uitbetalen of gebruiken voor o.a. de aanschaf van een fiets of het kopen van bovenwettelijk verlof
 • Ruimte voor groei via onze Westland Academie
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken
 • De mogelijkheid om deels thuis te werken met een laptop en mobiele telefoon van de gemeente
 • Tegemoetkoming in de kosten voor woon/werkverkeer en thuiswerkvergoeding
 • Jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering
 • Premiekorting op diverse verzekeringen
 • Betaalde ouderschapsverlofregeling voor onze aanstaande ouders
 • Pensioenregeling via het ABP

(Misschien) Wat voor jou?
Past dit bij jou? Solliciteer dan gelijk.
Wil je inhoudelijk meer informatie over de functie, neem dan contact op met René Lotte, teammanager Areaal en Ruimtelijk Juridische Zaken via telefoonnummer 06 13 20 36 83.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met Edwin van der Slagt via 06 57 08 71 62 of stuur een bericht via Whatsapp.

Gemeente Westland

 

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Edwin van der Slagt +31 6 57087162

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Edwin van der Slagt +31 6 57087162

Solliciteren?

Gemeente Westland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.