Jurist staf politie en veiligheidsrisico’s

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 25 februari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer BD20/DGPenV/200038
 • Plaatsingsdatum 11 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij zet je bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s in als jurist voor het directoraat-generaal Staf. Je werkt in Den Haag in het cluster Juridische Zaken. Hier ga je aan de slag met juridische vraagstukken en de advisering daarover aan de directeur-generaal, collega's binnen het directoraat-generaal en de verdere ambtelijke en politieke leiding van het ministerie.

In jouw pakket vallen juridisch advies en andere werkzaamheden op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), klachten, de mandaatregeling, ministeriële regelingen, de coördinatie van Wob-verzoeken en incidenteel de vertegenwoordiging van het directoraat-generaal (DG) bij juridische overleggen. Denk daarbij aan het ministeriebrede juridisch hoofdenoverleg, p.o.’s met de directie Wetgeving en Juridische Zaken, de Wob-coördinatiedesk en overleg met de politie. Daarnaast beheert het juridisch cluster het ‘juridisch netwerk’ bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV). Hierin vinden alle juristen die bij DGPenV werken een plek.

Naast juridisch werk vervul je ook een coördinerende rol in het cluster en bij de invulling van de juridische functie bij DGPenV. Dit alles vraagt van jou om juridische deskundigheid, analytische vaardigheden en de kunst om overzicht te houden in een diversiteit van overleggen, dossiers en activiteiten. Jij voelt aan welke (politiek-bestuurlijke) belangen spelen en kunt je collega’s, het managementteam en de politieke leiding onafhankelijk en met zelfvertrouwen adviseren over juridische vraagstukken. Je vindt het leuk om te puzzelen en staat stevig in je schoenen. Daarnaast ben je samenwerkingsgericht, behulpzaam en ben je een betrouwbare sparringpartner voor dossierhouders, de politie en andere delen van het ministerie.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en kunt als jurist ook niet-juristen begrijpelijk adviseren en overtuigen.
 • Je kunt complexe zaken overtuigend tot de kern terugbrengen en formuleren.
 • Je hebt ervaring met (juridische) advisering van de ambtelijke en politieke leiding.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en stressbestendig.
 • Je bent samenwerkingsgericht en communicatief vaardig.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en wil daar stappen in (blijven) zetten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Staf vervult breed, politiek-bestuurlijk, juridisch én beleidsinhoudelijk een regie- en adviesfunctie voor heel het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio's.

De DG-staf functioneert als intern informatieknooppunt. Naast de coördinatie en advisering bij kritische juridische processen (AVG, ministeriële regelingen, juridisch advies, Wob) valt onder onze verantwoordelijkheid bijvoorbeeld de secretarisfunctie voor overleggremia zoals het Minister-Korpschef-Overleg en het overleg tussen de minister, de regioburgemeesters en de voorzitter van het College van procureurs-generaal (het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie) en de coördinatie van alle parlementaire aangelegenheden en incidenten. Ook is de interne bedrijfsvoering van het directoraat-generaal op financieel, facilitair en HRM-gebied bij ons ondergebracht.

De belangrijkste externe partners zijn de korpsleiding/korpsstaf van de politie, het bureau van regioburgemeesters, het bureau Veiligheidsberaad en het Parket-Generaal, en intern de directies Bestuursondersteuning, Communicatie, Wetgeving en Juridische Zaken en alle directoraten-generaal.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nikki Jansweijer, Afdelingshoofd

06-18307740

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nikki Jansweijer, Afdelingshoofd

06-18307740

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker/jurist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio's
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker politiebestel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatiearchitect

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd