Jurist (s11)

Ministerie van Justitie en Veilighei

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met mogelijk (wordt op termijn duidelijk) uitzicht op een vaste positie
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer BD21/DGPenV/210140
 • Plaatsingsdatum 7 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als algemeen jurist bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio's (DGPenV) zet je je in voor het hele DG, de advisering beslaat de breedte van het werkveld van het DG. Je werkt in het cluster Juridische Zaken van de afdeling Staf & Bedrijfsvoering. Het cluster adviseert (eerste lijn advisering) gevraagd en ongevraagd aan collega's, leiding of bewindspersonen. Het cluster is tevens het contactpunt voor nadere afstemming met DJWZ (tweede lijn advisering) en met onze bedrijfsjuristen. De adviestaak omvat uiteenlopende juridische aspecten variërend van staats- en bestuursrecht, privaatrecht, procesrisico's, uitleg van wet- en regelgeving tot privacyvraagstukken. Het cluster Juridische Zaken beheert daarnaast het "juridisch netwerk" bij DGPenV waarin alle juristen die werkzaam zijn bij DGPenV een plek hebben.

In jouw pakket vallen juridisch advies en andere werkzaamheden op het gebied van de AVG, klachten, de mandaatregeling, ministeriële regelingen en de afhandeling van Wob-verzoeken. Met de komst van de WOO en de huidige maatschappelijke wens tot een nieuwe bestuurscultuur met meer transparantie, zal de vraag naar advisering over openbaarheid van gegevens toenemen. Je werkt binnen een hecht teamverband. Dit alles vraagt van jou juridische deskundigheid, analytische vaardigheden, stressbestendigheid en affiniteit met de WOB en de WOO.
Jij voelt aan welke (politiek-bestuurlijke) belangen spelen en bent in staat om onafhankelijk, met zelfvertrouwen en verbindend over juridische vraagstukken te adviseren aan je collega’s, het MT en de politieke leiding. Je bent samenwerkingsgericht, behulpzaam en hebt ervaring met het afhandelen van Wob-verzoeken.

Functie-eisen

- Jurist;
- In staat om ook niet-juristen begrijpelijk te adviseren en overtuigen;
- Ervaring met (juridische) advisering van ambtelijke en politieke leiding;
- Ervaring met het afhandelen van Wob-verzoeken;
- Nauwkeurig;
- Politiek-bestuurlijk sensitief;
- Stressbestendig;
- Samenwerkingsgericht;
- Communicatief vaardig;
- Je kan snel schakelen en vindt het leuk om met verschillende onderwerpen aan de slag te gaan.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met mogelijk (wordt op termijn duidelijk) uitzicht op een vaste positie
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Gesprekken zijn voorzien na het zomerreces

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Staf en Bedrijfsvoering vervult breed, politiek-bestuurlijk, juridisch en beleidsinhoudelijk, een regie- en adviesfunctie voor heel het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's. De afdeling functioneert als intern informatie en adviesknooppunt en bestaat uit vier clusters: jurdisch, financieel, parlementair&staf en bedrijfsvoering.
Naast de coördinatie en advisering op kritische juridische processen (AVG, ministeriële regelingen, juridisch advies, Wob) valt onder onze verantwoordelijkheid bijvoorbeeld de secretarisfunctie voor overleggremia zoals het Minister-Korpschef-Overleg en het overleg tussen de minister, de regioburgemeesters en de voorzitter van het College van Procureurs-generaal (het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie) naast de coördinatie van alle parlementaire aangelegenheden en incidenten. Ook is de interne bedrijfsvoering van het directoraat-generaal op financieel, facilitair en HRM-gebied bij ons ondergebracht.
De belangrijkste externe partners zijn de korpsleiding/korpsstaf van de politie, het bureau van regioburgemeesters, het bureau Veiligheidsberaad en het Parket-Generaal, en intern de directies Bestuursondersteuning, Communicatie, Wetgeving en Juridische Zaken en alle directoraten-generaal.

Ministerie van Justitie en Veilighei

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Binnen het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio's werken we opgavegericht. Dit houdt onder meer in dat we medewerkers vragen en de mogelijkheid bieden om bij te dragen aan projecten die de eigen afdeling en werkgebieden overstijgen.

Ministerie van Justitie en Veilighei

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Janelle Bade

06 25684357

Efife Yarikan

06 50157351

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Janelle Bade

06-25684357

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veilighei nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

coördinerend/specialistisch juridisch adviseur S13

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Lead data scientist (senior) bij het Informatie Analyseteam

DG Politie en Veiligheidsregio's
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 3 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd