Jurist procesvertegenwoordiging openbaarmaking & privacy

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 2 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220421_11
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil je graag een bijdrage leveren aan de product- en voedselveiligheid in Nederland door de visie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWVA) te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepszaken op het gebied van openbaarmaking en privacy? Ben je bovendien organisatie- en politiek sensitief en wil je in teamverband bijdragen aan het behalen van het beste resultaat? Dan is deze vacature als jurist procesvertegenwoordiging openbaarmaking & privacy bij de NVWA echt iets voor jou!

Als jurist procesvertegenwoordiging kom je te werken bij het team Bezwaar & Beroep. Dit team maakt onderdeel uit van de divisie Juridische Zaken die weer onderdeel is van de Directie Strategie. Het team Bezwaar & Beroep bestaat uit 35 collega’s en is verdeeld in 3 clusters, namelijk:

 • Het cluster ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV),
 • Het cluster ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); en
 • Het cluster Openbaarmaking & Privacy.

Het team Bezwaar & Beroep is aan het uitbreiden. Voor het cluster Openbaarmaking & Privacy zijn we daarom op zoek naar 2 nieuwe collega’s. Voor deze vacature ligt de focus op het gebied van de Wet open overheid (Woo), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Gezondheidswet en de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Als team dragen we bij aan de missie van de NVWA om de veiligheid van voedsel en producten te vergroten en het welzijn van dieren te verbeteren.

Wat ga je doen?
Als jurist procesvertegenwoordiging ben je samen met het team verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaar- en beroepszaken . Het zwaartepunt van deze functie ligt bij zaken op het gebied van de Woo/Wob. De dossiers die je behandelt zijn zeer uiteenlopend wat betreft de achterliggende wetgeving. Daarbij kun je denken aan dossiers op het gebied van voedselveiligheid, productveiligheid, dierenwelzijn en natuurbescherming.

Wanneer bedrijven of organisaties bezwaar maken tegen een eerder gemaakte beslissing op het gebied van de Woo/Wob of de AVG, dan komt het bezwaar bij jou terecht. Als jurist procesvertegenwoordiging neem jij de zaak in behandeling en bekijk je wat er primair besloten is. Je gaat na welke informatie verstrekt en/of geweigerd is en gaat met belanghebbenden in gesprek. Je vraagt hierbij goed door om te achterhalen wat er precies verwacht wordt. Wanneer conflictsituaties ontstaan, weet jij daar op een professionele manier mee om te gaan.

Je zoekt van nature de verbinding en hebt een probleemoplossende instelling. Je haalt informatie op bij collega’s om moeilijke zaken te doorgronden en af te ronden en maakt juridische afwegingen. Je houdt hierbij goed rekening met de gevolgen van jouw bevindingen. Zaken waaraan je werkt zijn vaak in het nieuws of in het nieuws geweest. Jouw bijdrage kan directe invloed hebben het beeld van de NVWA in de media. Jij maakt een inschatting van de politieke gevoeligheden en deelt indien nodig, jouw bevindingen met de coördinator en/of de senior jurist.

Verder organiseer je zelf hoorzittingen in de bezwaarfase en vertegenwoordig je de NVWA of de ministers bij procedures en op termijn in (hoger) beroepszaken. Je bewaakt de juridische kwaliteit en tijdigheid van je dossiers en je zorgt voor de relevante rechtmatige toepassing van wet- en regelgeving. Als jurist procesvertegenwoordiging zorg je ervoor dat je ontwikkelingen op jouw vakgebied bijhoudt en bespreekt binnen het cluster.

Heeft een besluit, bezwaar of een uitspraak consequenties voor het werk van de NVWA? Dan zorg je voor verdere advisering hierover binnen de organisatie. In je werk geef je zowel gevraagd als ongevraagd advies.

Je kan goed inschatten wat de gevolgen van beslissingen zijn op de omgeving en neemt passende acties in de organisatie om de juiste personen te informeren en te betrekken. Je kan goed omgaan met politieke gevoeligheden en weet deze op een juiste waarde in te schatten. Je bent alert en in staat om zelfstandig juridische beslissingen te nemen en je stemt af met teamgenoten en coördinatoren. Het plannen en organiseren van jouw werkzaamheden gaat je goed af. Het doorgronden van grotere dossiers is voor jou geen probleem, hoofd- en bijzaken scheid jij gemakkelijk van elkaar. Wanneer er plotselinge onvoorziene werkzaamheden op je afkomen, ben je flexibel en bereid om jouw planning te wijzigen. Je kunt je goed verplaatsen in andere en bent een echte teamspeler.
Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • Een afgeronde juridische opleiding op WO-niveau.
 • Goede kennis van de Algemene wet bestuursrecht.
 • Ervaring met het behandelen van bezwaarprocedures.
 • Kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot de Woo, de Wob, en de AVG.
 • Bij voorkeur ervaring met het behandelen van beroepszaken.
 • Ervaring in politiek en/of bestuurlijke omgeving is een pré.

Competenties:

 • Analyseren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Een prettige werkomgeving met als hoofdkantoor Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De divisie Juridische Zaken is onderdeel van de directie Strategie en bestaat uit de teams Bestuurlijke Maatregelen 1 en 2, team Advies, team Openbaarmaking en Privacy en het team Bezwaar & Beroep.

De kerntaken van de divisie Juridische Zaken bestaan uit juridische advisering op operationeel, tactisch en strategisch niveau, actieve betrokkenheid bij handhaving, juridische controle, mandatering, toekenning en toepassing van de bevoegdheden van de NVWA, juridische procesondersteuning en concern-brede juridische kwesties.

Het team Bezwaar & Beroep (circa 35 fte) heeft als taak de NVWA en de ministers te vertegenwoordigen bij procedures in bezwaar en beroep. Het gaat dan om procedures op het beleidsterrein van het ministerie van LNV en het ministerie van VWS. Op deze terreinen behandelen we ook openbaarmakings- en privacyzaken. Het team is verdeeld in drie clusters, namelijk het cluster LNV, het cluster VWS en het cluster Openbaarmaking & Privacy. De sfeer binnen het team is informeel. Door de groei van het team zijn we ook volop in ontwikkeling.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

A.H.T.M. (Andreas) van Straaten, coördinator cluster Openbaarmaking & Privacy

06-15453635

E.G.A. (Esther) Lamboo, teamleider team Bezwaar & Beroep

06-15115621

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist procesvertegenwoordiging LNV-werkterrein

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Jurist procesvertegenwoordiging openbaarmaking & privacy

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel adviseur & Product owner (ERP)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd