Jurist procesvertegenwoordiging LNV-werkterrein

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 5 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20221003_11a
 • Plaatsingsdatum 12 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij goed in het volgen van de juiste procedures en lijkt het je leuk om de visie van de NVWA te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepszaken? Ben jij bovendien creatief, op samenwerking gericht en wil jij in teamverband bijdragen aan het verder ontwikkelen van toezicht? Dan is deze vacature als Jurist procesvertegenwoordiging LNV-werkterrein bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

Als jurist procesvertegenwoordiging kom jij te werken binnen de directie Strategie, op de divisie Juridische Zaken en binnen het team Bezwaar & Beroep. Het team bestaat uit 35 collega’s en is verdeeld in 3 clusters, namelijk het cluster LNV, het cluster VWS en het cluster Openbaarmaking & Privacy.
Het team Bezwaar & Beroep is aan het uitbreiden. Voor deze vacature ligt de focus op het gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Samen dragen jullie bij aan de missie van de NVWA om product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier en diergezondheid te vergroten.

Wat ga je doen?
Als jurist procesvertegenwoordiging ben jij samen met je collega’s verantwoordelijk voor het behandelen van alle bezwaren en beroepen op het LNV-werkterrein. Jij behandelt dossiers op alle uiteenlopende gebieden waar de NVWA toezicht houdt.

Jij organiseert zelf hoorzittingen in de bezwaarfase, stelt besluiten op bezwaar op en vertegenwoordigt de NVWA bij procedures in (hoger) beroepszaken. Jij bewaakt de relevante rechtmatige toepassing van wet- en regelgeving. Als jurist procesvertegenwoordiging zorg jij ervoor dat je ontwikkelingen op jouw vakgebied bijhoudt en bespreekt dit in het team. Heeft een besluit op bezwaar of een uitspraak consequenties voor het werk van de NVWA? Dan zorg jij voor verder advisering hierover binnen de organisatie. In je werk geef je zowel gevraagd als ongevraagd advies en jij bent een vraagbaak op juridisch gebied. Jij zorgt voor draagvlak binnen en buiten de organisatie en zoekt de samenwerking op met andere samenwerkingspartners, zoals het kerndepartement (ministerie van LNV).

Als jurist procesvertegenwoordiging werk jij veel samen met je collega’s. Jij weet jouw interne- en externe netwerk op effectieve wijze in te zetten om jouw resultaten te behalen. Jij haalt informatie op bij collega’s om moeilijke zaken te doorgronden en zelfstandig af te ronden. Daarnaast zoek jij naar creatieve manieren om problemen op te lossen en weet jij hoe je zaken voor elkaar krijgt. Wanneer conflictsituaties ontstaan, weet jij daar op een professionele manier mee om te gaan. Jij zoekt van nature de verbinding en hebt een probleemoplossende instelling.

Ben jij na het lezen van de vacature enthousiast geworden? Reageer dan snel op de vacature en wie weet word jij onze nieuwe jurist procesvertegenwoordiging LNV-werkterrein!

Jij bent een echte teamspeler en deelt graag ervaringen en successen uit. Jij bent gedreven om zaken af te handelen en werkt vanuit een resultaatgerichte houding. Het plannen en organiseren van jouw werkzaamheden gaat je goed af. Het snel doorgronden van grote dossiers is voor jou geen probleem, hoofd- en bijzaken scheid jij gemakkelijk van elkaar. Wanneer er plotselinge onvoorziene werkzaamheden op je afkomen, ben jij flexibel en bereid om jouw planning te wijzigen. Jij kunt je goed verplaatsen in anderen, vindt het leuk om mee te denken over verbeteringen en bent initiatiefrijk.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • Een afgeronde juridische opleiding op WO-niveau.
 • Goede kennis van de Algemene wet bestuursrecht.
 • Bij voorkeur ervaring met het behandelen van bezwaarprocedures.
 • Bij voorkeur ervaring met het behandelen van beroepszaken.
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Ervaring in politiek en/of bestuurlijke omgeving is mooi meegenomen.

Competenties

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen-en-organiseren
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De divisie Juridische Zaken is onderdeel van de directie Strategie en bestaat uit de teams Bestuurlijke Maatregelen 1 en 2, team Advies, team Openbaarmaking en Privacy, het team Bezwaar en Beroep en de JZ Administratie.
De kerntaken van de divisie Juridische Zaken bestaan uit juridische advisering op operationeel, tactisch en strategisch niveau, actieve betrokkenheid bij handhaving, juridische controle, mandatering, toekenning en toepassing van de bevoegdheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, juridische procesondersteuning en concern-brede juridische kwesties.

Het team Bezwaar en Beroep (circa 34 fte) heeft als taak de NVWA en de minister te vertegenwoordigen bij procedures in bezwaar en beroep. Het gaat dan om procedures op het beleidsterrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op deze terreinen behandelen we ook Wob- en privacyzaken. Het team is verdeeld in drie clusters, nl. cluster LNV, cluster VWS en cluster Openbaarmaking en Privacy. De sfeer binnen het team is informeel. Door de groei van het team zijn we ook volop in ontwikkeling.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Thibaut van der Wal (coördinator LNV-cluster)

06 1115 8324

Esther Lamboo (manager)

06 1511 5621

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Jurist procesvertegenwoordiging openbaarmaking & privacy

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Jurist / Cluster Coördinator

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch medewerker

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)