• Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 32 - 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 3 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 258
 • Plaatsingsdatum 9 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zeeland is de enige provincie met LAND IN ZEE! Waar je ook bent: binnen 15 minuten sta je aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Dat biedt kansen voor wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De uitdaging Het beschermen, ontwikkelen en beheren van onze Zeeuwse natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. We zorgen ervoor dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het karakteristieke Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van Zeeland. Onze organisatie werkt in verschillende onderdelen van de organisatie aan natuur en landschap.

Enerzijds via de uitvoeringsprogramma's 'Fysieke leefomgeving' en 'Toekomst landelijk gebied, natuur & landbouw 'en het project 'Natuurpakket Westerschelde'. Daarbij zetten we in op natuurbeleving aan de Zeeuwse kust en achterland, alsook op duurzame verdienmodellen voor de landbouw en toekomstgerichte natuurontwikkeling en beheer.

Anderzijds werkt het team Natuurbescherming (13 collega's) binnen de afdeling Personeel, Omgeving en Juridische zaken aan het beschermen en bewaken van de bestaande natuurkwaliteit inclusief het uitvoeren van faunabeheer en soortenbescherming. Dit gebeurt door vergunning- en ontheffingverlening voortvloeiend uit de Wet natuurbescherming. Daarbij wordt, waar dit vanuit de Wet natuurbescherming nodig is, tevens ondersteuning gegeven in de brede zin aan alle natuur-gerelateerde onderwerpen in het provinciale takenpakket zoals (fauna)beheerplannen en de stikstofproblematiek.

Jouw rol
 • Je zorgt voor de juridische kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het provinciale natuurbeleid.
 • Je toetst ontheffingen en verklaringen van geen bedenkingen aan de geldende wettelijke regels. Bij vragen adviseer je de vergunningverleners en denkt met hen mee om in complexere situaties tot een oplossing te komen.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd je collega's zowel in het team als in de beleidspoules wanneer dit volgens jou vanuit de bepalingen van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.
 • Je vertegenwoordigt de provincie in bezwaar- en beroepsprocedures, stelt verweerschriften op en voert het woord tijdens hoorzittingen.
 • Je neemt deel en levert een inhoudelijke bijdrage aan interprovinciale werkgroepen zoals de juridische werkgroep soortenbescherming en provinciale werkgroepen zoals de werkgroepen Omgevingsverordening en de uitwerking van de Beleidsnota Natuurwetgeving.
 • Het zwaartepunt van de functie is gelegen in de onderdelen soortenbescherming, (fauna)beheerplannen en ruimtelijke ingrepen. Indien nodig kun je ook ingezet worden op het onderdeel gebiedsbescherming.
Je werkt binnen het team nauw samen met de Beleidsspecialist Wet natuurbescherming en de andere juristen natuurwetgeving. Je bent zowel binnen het team als provinciebreed het eerste aanspreekpunt met betrekking tot juridische vragen inzake soortenbescherming en (fauna)beheerplannen en ruimtelijke ingrepen.

Je zorgt voor juridische advisering van deze collega's en levert waar nodig juridische ondersteuning van de collega's bij de programma's, opgaven en projecten.

Je hebt bij vraagstukken een kritische basishouding, maar je denkt altijd in oplossingen. Je hebt daarbij oog voor meerdere (zowel in- als externe) belangen (zoals bijvoorbeeld landschap of economie) die kunnen spelen, je bent in staat hierin een afweging te maken en tot een gedragen juridisch advies te komen.

Je bent goed op de hoogte van hetgeen zich er binnen de provincie Zeeland afspeelt, en anticipeert, wanneer nodig, op eventuele problemen door deze binnen de organisatie aan te kaarten en daarvoor een oplossing te bedenken en escalatie daarvan te voorkomen.

Je werkt daarom integraal en je legt verbinding tussen de afdeling, de programma's, opgaven en projecten.

Wat verwachten we van jou?
 • Je bent een ervaren jurist die uitstekende kennis heeft van de Algemene wet bestuursrecht en affiniteit heeft met het Omgevingsrecht. Kennis en/of ervaring met de Wet natuurbescherming is een pre.
 • Je vindt het leuk om diep in de materie te duiken en zaken tot op de bodem uit te zoeken. Je vindt het een uitdaging om een oplossing te bedenken voor vraagstukken die op het eerste gezicht niet op te lossen lijken.
 • Je hebt ruime ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures, het schrijven van verweerschriften en het optreden bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door deelname aan interprovinciale overleggen en het bijhouden van je vakkennis ben jij op ieder moment uitstekend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het natuurbeschermingsrecht en ben je in staat die door te vertalen naar het (vergunningen)beleid van de provincie. Om dit te kunnen doen ben je daarom in staat om binnen de provincie maar ook in interprovinciaal verband een netwerk op te bouwen.
 • Je bent flexibel, stressbestendig, pro-actief en kunt goed zelfstandig werken. Je bent kritisch maar oplossingsgericht, hebt een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen, en kunt prioriteiten stellen. Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je kunt goed verbanden leggen met de andere beleidsvelden van de provincie.
 • Je hebt een academische opleiding Nederlands recht.
Arbeidsvoorwaarden
 • Schaal 11 (minimum € 3.471,56 en maximum € 4.959,40).
 • 32 tot 36 uur per week.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.
De Provincie Zeeland kent naast een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden ook prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie over het werken bij de Provincie Zeeland, zie ook het kopje 'Over ons'.

Geïnteresseerd en solliciteren? Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Jeroen Versteeg, telefoonnummer +31 118 631952 of

+31 6 28760322, email: jj.versteeg@zeeland.nl

Functie-eisen

Vakgebied: Juridisch
Opleidingsniveau: WO.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Salaris: geen info beschikbaar
Schaal: minimaal 11

Bijzonderheden

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jeroen Versteeg via emailadres jj.versteeg@zeeland.nl.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland
Provincie Zeeland

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Provincie Zeeland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur ecologie met specialisatie vegetatiekunde

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur ecologie met specialisatie fauna

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Planoloog Ruimtelijke Ontwikkeling

Provincie Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 7 april