Jurist met talent en (groene) energie

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 14 februari Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer NEA_20230123_12/13
 • Plaatsingsdatum 24 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voel jij je betrokken bij onderwerpen als klimaat en duurzaamheid? Dan ligt er bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) een mooie uitdaging voor je klaar als jurist! Je bent van harte welkom om onze groeiende en ambitieuze organisatie te versterken. Naast de flexibiliteit en vrijheid die je krijgt om het beste uit jezelf en de functie te halen, kom je te werken in een klein en enthousiast team. Als jurist draag je bovendien bij aan het verwezenlijken van de Nederlandse klimaatdoelen.

Onze afdeling Energie voor Vervoer (EV) is een hecht team, met circa 20 ambitieuze collega's. Er wordt nauw samengewerkt in een goede sfeer. Ook buiten het werk om is er oog voor elkaar. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan de klimaatopgave in een divers samengesteld team maakt ons werk effectiever, innovatiever en leuker. Er is daarbij veel ruimte en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.

De afdeling werkt aan de energietransitie waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare energie om zo CO2-emissies te beperken. Hiervoor zijn doelstellingen vastgelegd in nationale wetgeving, rekening houdend met de Europese richtlijnen en de nationale context uit bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. De doelstellingen zijn vertaald in concrete eisen aan brandstofleveranciers. Zij zijn verplicht om zich te houden aan de emissiereductie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen, waterstof, hernieuwbare elektriciteit en groen gas, zodat wegvervoer, zeevaart, binnenvaart en luchtvaart in Nederland steeds duurzamer worden.

Onze medewerkers vertalen het beleid naar concrete maatregelen, handhaven wet- en regelgeving, toetsen praktijksituaties aan wet- en regelgeving, geven voorlichting aan de doelgroepen, rapporteren over resultaten en adviseren betrokken partijen (o.a. de Europese Commissie en de Ministeries van I&W en EZK) over kansen en risico's in het beleid.

Team Toezicht & Handhaving
Onze inspecteurs van het team Toezicht en Handhaving (TH) controleren of bedrijven de wettelijke bepalingen naleven en handhaven, daar waar nodig, herstellend of bestraffend. De inspecteurs houden toezicht op alle bedrijven in de biobrandstoffen- en grondstoffenketen in Nederland, van brandstofleveranciers, producenten, opslagbedrijven en handelaars tot afvalinzamelaars, maar ook op bedrijven die met elektra, waterstof of groen gas het vervoer verduurzamen. Ook zien de inspecteurs erop toe dat auditors die bedrijven in de keten certificeren en verificateurs die inboekingen in het register van de NEa verifiëren hun werk goed verrichten.

Wat ga je doen?
Als jurist heb je een cruciale rol in het functioneren van de systematiek en handhaving. Het werk is zeer divers. Je stelt (kritische) vragen aan de inspecteurs bij het toezicht en je geeft juridisch advies over de handhaving. Je bent betrokken bij bezwaar- en beroepsprocedures en stelt onder andere besluiten op. Je volgt Europese en nationale ontwikkelingen en je geeft je visie over de interpretatie van wetgeving. Ook het begeleiden van HUF-toetsen (Handhaafbaarheid, Uitvoerbaarheid en Fraudebestendigheid) en het toetsen van verificatieprotocollen behoort tot je werk. Naast het inhoudelijke juridische werk denk/werk je mee aan concrete middelen voor het bevorderen van de naleving door bedrijven (zoals de handhavingstrategie, boetesystematiek, juridische analyses en beleidsadvies).
Je hebt daarbij contact met diverse stakeholders, zoals verificatie- en certificeringsinstanties, de Raad voor Accreditatie, de Belastingdienst/Douane, de ministeries van I&W en EZK en het openbaar ministerie, maar ook met stakeholders in andere Europese lidstaten. Dit alles doe je in nauwe samenwerking met de rest van het team: inspecteurs, adviseurs, juristen, registerbeheerder en communicatieadviseurs.

We werven meerdere juristen, dus de werkzaamheden kunen worden afgestemd in onderling overleg, waarbij de insteek is dat je die werkzaamheden verricht waar je energie van krijgt.

We nodigen jou zeker uit te solliciteren als je nog niet aan alle functie-eisen voldoet.

Wil je meer informatie over deze vacature voordat je gaat solliciteren? Bel of app gerust met Sander van der Pot via 06-11526450. Hij staat je graag te woord!

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding Rechten en ervaring op het gebied van Staats- en Bestuursrecht.
 • Je hebt 3 jaar ervaring als wetgevings of handhavingsjurist.
 • Je hebt belangstelling voor onderwerpen als klimaat en duurzaamheid en ambieert een actieve rol in de energietransitie.
 • Je komt op eigen initiatief met creatieve verbetervoorstellen en oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van de taakuitvoering.
 • Je brengt je visie helder en overtuigend onder woorden, zowel mondeling als op schrift.
 • Je werkt even gemakkelijk zelfstandig als in teamverband, denkt vanuit oplossingen en neemt je verantwoordelijkheid.
 • Je voelt aan hoe je moet opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Competenties:

 • Analyserend vermogen
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Innovatief handelen
 • Flexibel, zelfstandig, durf
 • Communicatief vaardig
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bij de NEa werken we vanuit kantoor en vanuit huis en zijn de werktijden flexibel. Een budget voor het inrichten van een thuiswerkplek, een eigen laptop en mobiele telefoon behoren tot de standaard middelen.

Naast een goed salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om (een deel van) je budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De NEa bestaat uit 3 domeinen: Energie voor Vervoer, Emissiehandel en Serviceverlening & Organisatie.

Het domein (afdeling) Energie voor Vervoer beheert de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer (EV) in Nederland en houdt daar toezicht op. Leveranciers van brandstoffen zijn verplicht om jaarlijks een (toenemend) deel van die brandstoffen uit hernieuwbare energie te laten bestaan en CO2-emissiereductie in de brandstofketen te realiseren.

Het domein EV heeft een doelgroep van circa 500 bedrijven en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de wettelijke systematiek. Concreet betekent dit onder meer dat het domein beleid vertaalt in concrete maatregelen en voorlichtingsmiddelen, rapporteert over de naleving door de doelgroepe en het Register Energie voor Vervoer beheert. Ook controleert het domein (ter plaatse) of bedrijven de wettelijke bepalingen naleven en worden zonodig sancties opgelegd. Ten slotte geeft het domein advies over gewenste verbeteringen in Europees en nationaal beleid.

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

De NEa is de gezaghebbende nationale autoriteit voor uitvoering en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan minder CO2-uitstoot door de industrie en meer inzet van duurzame energie in vervoer – en daarmee aan een klimaatneutrale samenleving.

We houden toezicht en handhaven op CO2-uitstoot en gebruik van duurzame brandstoffen. Streng als het moet, zo nodig met boetes of andere interventies. Tegelijkertijd helpen we bedrijven met voorlichting en hulpmiddelen om te voldoen aan hun verplichtingen. Daarnaast geven we – gevraagd en ongevraagd – informatie en advies aan de markt en overheid over behaalde resultaten en relevante ontwikkelingen. In alles wat we doen zijn we onafhankelijk, rechtvaardig, open en duurzaam: de kernwaarden van de NEa.

We werken in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Als agentschap met een zelfstandig bestuursorgaan valt de NEa onder het ministerie van EZK. Het klimaat kent evenwel geen grenzen en een groot deel van de klimaatdoelstellingen, het beleid, de regelgeving en instrumenten is internationaal. Dus zetten we ons ook in voor internationale samenwerking en uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen.

De NEa is een kleine organisatie waar hard wordt gewerkt door gedreven collega's. Door de geringe omvang zijn de lijnen kort en kan er snel geschakeld worden. Dat biedt ruimte aan initiatief, ontwikkeling en innovatie. Je ideeën zijn welkom! En kunnen leiden tot snel resultaat. Dat maakt werken voor de NEa interessant, afwisselend en uitdagend.

De Nederlandse Emissieautoriteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Meer informatie over de NEa vind je hier

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sander van der Pot, Coördinator Toezicht & Handhaving

06 11 52 64 50

Solliciteren?

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur hernieuwbare energie met (groene) ambitie

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatiebeheerder

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

MT-lid Directie Energiemarkt – Energie, consument en individuele warmte

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)